Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. 2018

 2. TRÁVNÍČEK, Marek. Koordinátor European school sport day (ESSD) pro ČR. 2018.
 3. 2009

 4. MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 168 s. ISBN 978-80-210-4858-4.
 5. 2008

 6. KACHLÍK, Petr, Marie HAVELKOVÁ, Michal RAUS a Tatiana KIMÁKOVÁ. A survey into basic school pupils´ lifestyle. Central European Journal Occupational and Environmental Medicine, Budapest: The Occupational Health Foundation, 2008, roč. 14, č. 1, s. 40-41. ISSN 1219-1221.
 7. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel HOMOLKA a Pavel VANK. FYZICKÁ AKTIVITA A 24-HODINOVÝ PROFIL KREVNÍHO TLAKU. In Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: GAUDEAMUS při Univerzitě Hradec Králové, 2008. s. 66-70, 5 s. 858. ISBN 978-80-7041-994-6.
 8. JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. How do 10 years old children visiting the primary school in Nova Dubnica (The Slovak Republic) spend their leisure time. In Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků. XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. CD-ROM, 10 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
 9. MUŽÍK, Vladislav a Lubomír DOBRÝ. Jak propašovat zdravotní benefity a jiné užitečnosti do ŠVP? Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele, Praha: FTSV UK, 2008, roč. 74, č. 4, s. 2-4. ISSN 1210-7689.
 10. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Veronika CHLUDILOVÁ, Pavel VANK, Pavel HOMOLKA, G. CORNÉLISSEN a F. HALBERG. Krátkodobý efekt kardiovaskulární rehabilitace na parametry krevního tlaku. In XVI.výroční sjezd České kardiologické společnosti - Brno. 2008.
 11. SEKOT, Aleš a Zuzana BRÁZDOVÁ. Physical Activity and Nutrition as the Social Factors Influencing the Epidemic of Obesity. Studia Sportiva, Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 112-125. ISSN 1802-7679.
 12. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Michal POHANKA, Pavel VANK, G. CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. PHYSICAL ACTIVITY AND 24-HOUR PROFILE OF BLOOD PRESSURE. Scripta medica, Brno: Masaryk University,Faculty of Medicine, 2008, roč. 82, č. 4, s. 81-86. ISSN 1211-3395.
 13. HAVELKOVÁ, Alena, Jarmila SIEGELOVÁ, Bohumil FIŠER, Leona MÍFKOVÁ, Pavel HOMOLKA, Pavel VANK, Michal POHANKA, Germaine CORNÉLISSEN a Franz HALBERG. PHYSICAL ACTIVITY AND 24-HOUR PROFILE OF BLOOD PRESSURE. In Noninvasive methods in cardiology. Brno: NCO NZO v Brně, MU Brno, 2008. s. 238-243, 6 s. první vydání. ISBN 978-80-7013-481-8.
 14. SEKOT, Aleš. Physical activity: Socio cultural aspects. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1-16, 16 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
 15. SEKOT, Aleš. Physical Activity versus Inactivity. In 5th Conference eass, Bled 2008. 2008. ISBN 978-961-6583-60-2.
 16. SEKOT, Aleš. Physical Activity versus Obesity: Sociological Aspects. Educatio Artis Gymnasticale, Cluj-Napoca: Studia Universitatis Babes-Bolyai, 2008, roč. 3/2008, č. 3, s. 51-72. ISSN 1453-4223.
 17. SEKOT, Aleš. Sedentary Lifestyle as a Social Factor Influencing the Epidemic of Obesity. In Sport, Culture and Society: an Account of Views and Perspectives on Social Issues in Continent (and Beyond). Ljubljana: University of Ljubljana, 2008. s. 33-38, 6 s. Sport and Society. ISBN 978-961-6583-70-1.
 18. MUŽÍK, Vladislav, Lubomír DOBRÝ a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a sport mládeže v biologickém, psychologickém, sociálním a didaktickém kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 152 s. ISBN 978-80-210-4589-7.
 19. 2007

 20. CHMELÍK, František, Jiří NYKODÝM a al ET. Differences in FITT characteristics of physical activity in Czech smokers and non-smokers. Gymnica - Acta Univ. Palacki., Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, roč. 37, č. 2. ISSN 1212-1185.
 21. SVAČINOVÁ, Hana. Metabolický syndrom a pohybová aktivita. Současná Klinická Praxe, Praha: Medica Heallthworld a.s., 2007, roč. 6/2007, č. 2, s. 52-54. ISSN 1213-7790.
 22. SEKOT, Aleš. Obezita versus fyzická aktivita. Universitas, Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 7-12. ISSN 1211-3387.
 23. SVAČINOVÁ, Hana. Pohybová léčba a rehabilitace u diabetiků v ordinaci praktického lékaře. Medicína pro praxi, Olomouc: Solen, 2007, roč. 4/2007, 3/2007, s. 113-115. ISSN 1214-8687.
 24. SVAČINOVÁ, Hana. Pohybová léčba u pacientů s metabolickým syndromem. Vnitřní lékařství, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2007, roč. 53/2007, 5/2007, s. 540-544. ISSN 0042-773X.
 25. FRÖMEL, Karel, Jiří NYKODÝM a al. ET. Strukture of PA in 25 to 69 year old population in the Czech Republic. Gymnica - Acta Univ. Palacki., Olomouc: Univerzita Palackého, 2007, roč. 37, č. 2. ISSN 1212-1185.
 26. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Jaroslava DOSEDLOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Tělesná hmotnost, míra podkožního tuku a motivace vysokoškolských studentů k fyzické aktivitě. In Sborník z konference Sociální procesy a osobnost v Telči 2007. Brno: PsÚ FF MU, 2007. s. 51-60, 10 s. ISBN 978-80-969628-4-6.
 27. BRŮŽKOVÁ, Lucie, Marie BLAHUTKOVÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Teoretická a praktická východiska předmětu Pohyb a duševní zdraví. In Výchova ke zdraví a kvalita života 2007. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. 5 s. ISBN 978-80-7040-993-0.
 28. KOPŘIVOVÁ, Jitka. The influence of intervention motor activity programme on the quality of life during the ageing process. In JADVIDŽÁK, Igor, Veronika FUNKOVÁ a Gabriela STARÁ. Adapted Physical Activities - European Dimensions. Sofia: National Sporta Academy "V.Levski", Sofia, 2007. 7 s. ISSN 1310-3393.
 29. ZVONAŘ, Martin. The Relationship between Physical Activity and Health Condition. 2007.
 30. MITÁŠ, Josef, Karel FRÖMEL, Jiří NYKODÝM a al ET. Vliv faktorů prostředí a socioekonomického statutu na životní styl obyvatel České republiky. Tělesná kultura, Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, roč. 30/2007, č. 1, s. 66-83. ISSN 1211-6521.
 31. NYKODÝM, Jiří a Josef MITÁŠ. Vybrané ukazatele pohybové aktivity populace v kraji Jihomoravském a Vysočina. Tělesná kultura, Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, roč. 30, č. 2, s. 59-71. ISSN 1211-6521.
 32. MITÁŠ, Josef, Jiří NYKODÝM a al ET. Výzkum pohybové aktivity dospělé populace v regionech ČR na příkladu sběru dat v Olomouci. In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie 28.-30.březen 2007. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2007. 4 s. ISBN 978-80-7368-304-7.
 33. 2006

 34. KUDLÁČEK, Vlastimil, Jiří NYKODÝM a al. ET. Analýzy ůrovně pohybové aktivity a inaktivity univerzitních studentů a studentek TV a jiných oborů. In A. Marousek & Zbyněk Svozil "Seminář v oboru kinantropologie". 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 2006. s. 31-38, 8 s.
 35. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Miroslav JÍRA, Jana ŠŤASTNÁ a Hana HRSTKOVÁ. EFFECT OF ANTHRACYCLINE THERAPY ON CARDIOVASCULAR REGULATION AND PHYSICAL ACTIVITY. In 15th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2006.
 36. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Miroslav JÍRA, Pavla BALCÁRKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Influence of physical activity and antitumour therapy on blood pressure regulation in children and adolescents. In Analysis of Biomedical signals and images 18-th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2006. 1. vyd. Brno: Vutium press, 2006. s. 336-338, 3 s. ISBN 80-214-3152-0.
 37. MUŽÍK, Vladislav a Marek TRÁVNÍČEK. Koncepce a realizace tělesné výchovy na české základní škole. Pedagogická revue, Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2006, roč. 58, č. 4, s. 386-398. ISSN 1335-1982.
 38. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Krevní tlak a fyzická aktivita dětí a dospívajících léčených pro nádorové onemocnění. 2006.
 39. FIALA, Jindřich. Prevence nemocí s využitím moderních informačních technologií: interaktivní webové stránky a jejich efekt. Praktický lékař, 2006, roč. 86, č. 9, s. 485-490. ISSN 0032-6739.
 40. FIALA, Jindřich. Přes internet k aktivnímu zdraví - centrum prevence a zdravého životního stylu. Hygiena, 2006, roč. 61, Supl 1, s. 11-18. ISSN 1210-7840.
 41. NEČASOVÁ, Jana, Hana SVAČINOVÁ, Martina TARASOVÁ, Eva SOMOLOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Ladislav SVOBODA, Ivo HRUBÝ, Dalibor ZEMAN a Miroslav SOUČEK. Rehabilitační postupy u obézních pacientů: výsledky po tříměsíčním tréninku. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 145-150, 6 s. 1. ISBN 80-7041-104-X.
 42. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Miroslav JÍRA, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ a Hana HRSTKOVÁ. THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY AND BLOOD PRESSURE REGULATION IN ADOLESCENTS TREATED FOR MALIGNANT DISEASE. 2006.
 43. DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Helena KLIMUSOVÁ. Zdraví a fyzická aktivita vysokoškolských studentů. In Sborník příspěvků přednesených k 80. výročí založení Psychologického ústavu FF MU. Brno: Psychologický ústav FF MU, 2006. s. 93-94, 97 s. ISBN 80-86633-58-6.
 44. 2005

 45. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Miroslav JÍRA. Blood pressure regulation and physical activity in adolescents treated for malignant disease. In Noninvasive methods in cardiology - book af abstracts. 2005. ISBN 80-86607-16-X.
 46. STODŮLKOVÁ, Alena a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vliv experimentálního činitele na parametry určující nadváhu. In Sport a kvalita života. MU v Brně, FSpS: Masarykova univerzita v Brně, FSpS, 2005. s. 142-142, 161 s. ISBN 80-210-3863-2.
 47. NEČASOVÁ, Jana, Hana SVAČINOVÁ, Martina TARASOVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Ladislav SVOBODA, I. HRUBÝ a Dalibor ZEMAN. Změny antropometrických parametrů a výkon v průběhu rehabilitace pacientů s komplikovanou obezitou. In Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové: PdF UHK, 2005. s. 208-211, 4 s. 1. ISBN 80-7041-487-1.
 48. 2004

 49. KORVAS, Pavel a Eduard HOFMANN. Integrace TVa sportu do výuky odborných předmětů na fakultách MU. In Sport a kvalita života. I. Brno: Fakulta sportovních studií, MU v Brně, 2004. s. 45. ISBN 80-210-3541-2.
 50. STODŮLKOVÁ, Alena a Jitka KOPŘIVOVÁ. Vhodné pohybové aktivity pro ženy s nadváhou. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Masarykova Univerzita Brno: MU Fakulta sportovních studií, 2004. s. 82-82, 90 s. ISBN 80-210-3541-2.
 51. 2003

 52. BLAHUTKOVÁ, Marie a Jan CACEK. Vliv prožitkových herních pohybových aktivit na děti mladšího a staršího školního věku. In Prožitek a tělesnost. první. Praha: Asociace psychologů sportu ČR, 2003. s. 56-60, 5 s. ISBN 80-903285-0-4.
 53. 2002

 54. HRUBÁ, Drahoslava a Eva MALÍKOVÁ. Primární prevence v těhotenství. Praktická gynekologie, Brno: Medica Publishing, 2002, roč. 6, č. 4, s. 29-32. ISSN 1211-6645.
 55. NYKODÝM, Jiří, Zdeněk JOSEFÍK, Dana KNOTOVÁ, Pavel KORVAS a Jan ONDRÁČEK. Prostorové zabezpečení tělovýchovných aktivit se zřetelem na školskou tělovýchovu. In Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. s. 291-294. ISBN 80-246-0558-9.
 56. BURIANOVÁ, Milena a Hana HRSTKOVÁ. Tělesná zdatnost u dětí s asthma bronchiale. Alergologie, ČR: Bibliographia Medica Čechoslovaca, 2002, roč. 2/2002, č. 2, s. 107-111. ISSN 1212-3536.
 57. KORVAS, Pavel, Zdeněk JOSEFÍK, Dana KNOTOVÁ, Jiří NYKODÝM a Jan ONDRÁČEK. Vývoj, stav a rozvojové možnosti tělovýchovných a sportovních zařízení v ČR. Telesná výchova a šport, Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre TV, 2002, roč. 12, č. 1, s. 10-14. ISSN 1335-2245.
 58. 2001

 59. CHARVÁT, Michal a Marie BLAHUTKOVÁ. Podíl tělesné výchovy a sportu na formování profilu osobnosti u adolescentů. In Psychologické otázky adolescence. první. Blansko: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Albert, 2001. s. 129-137. ISBN 80-7326-001-8.
 60. 2000

 61. FIALA, Jindřich a Zuzana BRÁZDOVÁ. Efekt nefarmakologické intervence na snížení hladiny plazmatického cholesterolu. Vnitřní lékařství, Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2000, roč. 46, č. 9, s. 559-564. ISSN 0042-773X.
 62. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ a Josef HAK. Pohybový režim jako významná súčasť životného štýlu detských astmatikou. Detský lekár, Bratislava: Bonus, 2000, roč. 7, č. 4, s. 27-29. ISSN 1335-0838.
 63. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Relationship between anamnestic determined physical activity and baroreflex sensitivity after anthracycline treatment. 2000.
 64. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Hana HRSTKOVÁ, Jiří TOTUŠEK a Igor CRHA. Syndróm PICA u 3-ročného dieťaťa z Kosova. Detský lekár, Bratislava: Bonus, 2000, roč. 7, č. 4, s. 25-26. ISSN 1335-0838.
 65. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Variabilita srdeční frekvence při posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí a mladistvých po léčbě cytostatiky. In MEDsport sympózium 2000. Hradec Králové, CZ: MedVěd agentura, 2000. s. 138-141. ISBN 80-238-4667-1.
 66. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ a Jan NOVOTNÝ. Vztah mezi anamnesticky zjištěnou tělesnou aktivitou a baroreflexní senzitivitou po léčbě antracykliny. Česko-slovenská pediatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 55, č. 5, s. 281-287. ISSN 0069-2328.
 67. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ a J. NOVOTNÝ. Vztah mezi anamnesticky zjištěnou tělesnou aktivitou a baroreflexní senzitivitou po léčbě antracykliny. Česko-slovenská pediatrie, Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000, roč. 55, č. 5, s. 281-287. ISSN 0069-2328.
 68. 1999

 69. NOVOTNÝ, Jan, Josef PAVLÍK, Petr KOTYZA a Petr KRÁTKÝ. Diagnostika tělesné zdatnosti, pohybového režimu a zdravotního stavu dětí na školách 2. stupně II. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. 3 s. Zdravotně orientovaná tělesná výchova. ISBN 80-210-2246-9.
 70. NOVOTNÝ, Jan a Ilona DOHNALOVÁ. Hypokinéza a kardiovaskulární choroby. In PAVLÍK, Josef. Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 1999.
 71. NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ a Hlavoňová Dita, Grmela Roman, Charvátová Lenka. Hypokinéza a zdraví u dětí. In PAVLÍK, Josef. Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 1999. s. 20-23. ISBN 80-210-2255-8.
 72. NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí po léčbě zhoubných nádorů. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. 5 s. Zdravotně orientovaná tělesná výchova. ISBN 80-210-2246-9.
 73. NOVOTNÝ, Jan a Hana HRSTKOVÁ. Tělesný rozvoj a fyzická aktivita u dětí a dospělých po léčbě zhoubného nádoru. In VÁLKOVÁ, Hana a Zuzana HANELOVÁ. Pohyb a zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. s. 405-408. ISBN 80-244-0004-9.
 74. VÁLKOVÁ, Hana a Vladimír HANSGUT. The design of Special Olympics research project. In Pohyb a Zdraví. Olomouc: Universita Palackého. KTK UP Olomouc. Olomouc: FKT UP Olomouc, 1999. 2 s. sport, 1. ISBN 80-244-0004-9.
 75. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Variabilita srdeční frekvence při posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí po léčbě cytostatiky. Závěrečná zpráva grantového úkolu 18/99 PdF MU. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. 34 s.
 76. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Znalosti a postoje ke zdravé výživě a pohybové aktivitě u dětí dříve léčených pro zhoubný nádor. Brno: Závěrečná zpráva. MZd ČR, grant. č.120, 1999. 39 s.
 77. 1998

 78. BABINEC, František a Jan NOVOTNÝ. Diabetics, identification and physical therapy regulation. In Proceedings of the Third Biannual World Automation Congress WAC 98. Anchorage, Alaska, USA: TSI Press, 1998. s. IFMIP-0081, 6 s. ISBN 1-889335-07-X.
 79. NOVOTNÝ, Jan. Pohybová aktivita a zátěžová funkční diagnostika u osob léčených pro onkologické onemocnění. In 4. mezinárodní sympózium o zdraví sportovců a zdravém způsobu života. Hradec Králové: MedVěd, 1998. s. 114-115. ISBN 80-238-3185-2.
 80. 1997

 81. BABINEC, František a Jan NOVOTNÝ. Fuzzy logic approach to exercise therapy pprescription in I. type diabetics. In 7th International Fuzzy Systems Association World Congress. Prague: Fuzzy Systems Association, 1997. s. 401-405.
 82. BABINEC, František a Jan NOVOTNÝ. Physical exercise therapy volume regulation in I. type diabetics. In Proceedings EUFIT´97, Vol.2. Aachen, 1997. s. 1176-1180.
 83. NOVOTNÝ, Jan. Zátěžové vyšetření při posuzování pracovní schopnosti nemocných s diabetem a obezitou. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 1997, roč. 6, č. 3, s. 92-95. ISSN 1210-5481.
 84. 1996

 85. BABINEC, František, Jan NOVOTNÝ a Schneider Pavel, Placheta Zdeněk. Exercise therapy prescription in I. type diabetics using fuzzy logic. In JAMSHIDI, Mohammad, Madjid FATHI a Pierrot Francois. Soft Computing with Industrial Applications. Proceedings of the World Automation Congress WAC 96. Albuquerque: TSI Press, 1996. s. 749-754. Recent trends in research and development, Vol.5. ISBN 1-889335-02-9.
 86. HANSGUT, Vladimír. Pohybová aktivita mentálně postižených na školách. In Sborník. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 128-130. Svazek č. 137. ISBN 80-210-1480-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 8. 2020 12:32