BALHAROVÁ, Jana a Lubomír KUKLA. Tělesná zdatnost dětské populace. In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 54-66, 22 s. ISBN 80-86598-84-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tělesná zdatnost dětské populace
Název česky Tělesná zdatnost dětské populace
Název anglicky Physical fitness of children population
Autoři BALHAROVÁ, Jana (203 Česká republika, garant) a Lubomír KUKLA (203 Česká republika).
Vydání Brno, Dítě na prahu dospívání, od s. 54-66, 22 s. 2004.
Nakladatel Barrister and Principal
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/04:00011165
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 80-86598-84-5
Klíčová slova anglicky Physical fitness; child; sport; step test; ELSPAC
Štítky child, ELSPAC, physical fitness, sport, step test
Změnil Změnil: doc. MUDr. Lubomír Kukla, CSc., učo 30125. Změněno: 22. 6. 2009 11:19.
Anotace
V rámci studie ELSPAC ( The European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) bylo provedeno zhodnocení tělesné zdatnosti jedenáctiletých dětí. Při vyšetřování byl použit Brouhův vystupovací test a zaznamenány další ukazatele. Byl zjišťován vliv fyzické kondice na hodnoty krevního tlaku a pulsu, stejně jako souvislost tělesné zdatnosti s antropometrickými parametry (BMI). V naší studii byl posuzován i vliv tělesných činností na některé zdravotní ukazatele, např. byl pozorován výskyt závažných vadných držení těla u dětí závodně sportujících. Nelze opominout kladný vliv přiměřeného sportu na psychický i fyzický vývoj dítěte. Pro rodiče byla zařazena i doporučení ohledně výběru vhodného sportu a životosprávy sportujícího dítěte.
Anotace anglicky
In the frame of ELSPAC study ( The European Longitudinal Study of Pregnancy and Childhood) there was made an assessment of physical fitness of eleven years old children. Investigations used Brouha step test and also other characteristics were recorded. Influence of physical condition to the blood pressure and pulse was investigated, as well as the association of physical fitness with anthropometric parametres (BMI). Our study assessed also influence of physical activities to certain characteristics, for example we observed occurence of severe posture abnormalities in children who go in for sports on professional level. We cannot avoid positive influence of adequate sport activities to both psychic and physical development of the child. We therefore prepared recommendation for parents touching the selection of suitable sport activities and diet of the child who go in for sports.
Návaznosti
LN00A023, projekt VaVNázev: Centrum výzkumu utváření osobnosti v etnických a sociálních kontextech
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumná centra
VytisknoutZobrazeno: 27. 6. 2019 00:20