Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2016

  1. CIMINO, Silvia, Luca CERNIGLIA, Carlos Arturo ALMENARA, Stanislav JEŽEK, Michela ERRIU and Renata TAMBELLI. Developmental trajectories of body mass index and emotional-behavioral functioning of underweight children: A longitudinal study. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, vol. 6, JAN 25 2016, p. 1-11. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/srep20211. 2016.
  2. HEILAND TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar and Milena STRACHOVÁ. Preliminary Czech-Austrian project outcomes of the intergenerational context between senior and children generation from the Czech perspective. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. PROCEEDINGS OF THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY: SPORT AND QUALITY OF LIFE. první. Brno: Masarykova univerzita. p. 23-31. ISBN 978-80-210-8129-1. 2016.

  2014

  1. BARBOVSCHI, Monica. Dealing with misuse of personal information online – Coping measures of children in the EU Kids Online III project. Communications: The European Journal of Communication Research. vol. 39, No 3, p. 305-326. ISSN 0341-2059. doi:10.1515/commun-2014-0114. 2014.

  2013

  1. BARBOVSCHI, Monica and Bianca FIZESAN. CREATIVE INTERNET USES – DIFFERENCES IN DIGITAL ENGAGEMENT AMONG ADOLESCENTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. In IADIS E-Society Conference. IADIS E-Society 2013 conference Lisbon. 1st ed. Lisbon: IADIS. p. 123-127. ISBN 978-972-8939-82-3. 2013.

  2010

  1. VOJNIKOVIĆ, Božo, Svatopluk SYNEK, Vladimir MIĆOVIĆ and Mirna TELEŽAR. Epidemiological Study of Sun Exposure and Visual field demage in childern,in Primorsko-Goranska county the Risk Factors of Earlier Development of macular degeneration. Collegium Antropologicum. Zagreb: Croatian Anthropological Society, 34/2010, Suppl. 2, p. 57-59. ISSN 0350-6134. 2010.

  2009

  1. PAVLÍKOVÁ, Eva and Hana JAHNOVÁ. Diagnosticko-terapeutický proces v meziresortním pojetí u dětí s neurovývojovými poruchami (Diagnostic and therapeutic process of child neurodevelopmental disorders in multidisciplinary approach). E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, vol. 3, No 2, p. 77-81. ISSN 1802-8853. 2009.
  2. KEPÁK, Tomáš, Jitka RADVANSKÁ, Viera BAJČIOVÁ, Marek BLATNÝ, Hana HRSTKOVÁ, Josef KUŘE, Vladimír MIHÁL, Jan STARÝ, Vratislav ŠMELHAUS, Jaroslav ŠTĚRBA and Josef KOUTECKÝ. Jedinci v dlouhodobé remisi po ukončení léčby pro nádorové onemocnění dětského věku: vyléčení a následná péče. Prohlášení z ERICE. (Long term survivors of childhood cancer: Cure and care. The ERICE statement.). Klinická onkologie. Brno, vol. 22, No 2, p. 77-79. ISSN 0862-495X. 2009.
  3. MACKOVÁ, Marie. Komplementární péče o dětské onkologické pacienty (Complementary therapy about children with oncology diagnosis). In VI. Mezinárodní konference ošetřovatelství, Nové trendy v ošetřovatelské péči. První. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. 3 pp. ISBN 978-80-7013-490-0. 2009.
  4. KYNCL, Libor and Jana LOJKOVÁ. Legal and Financial Problems of International Joint Custody of Children. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. 1st ed. Targu-Jiu: Academica Brancusi. p. 594-603. ISBN 978-973-144-283-9. 2009.
  5. KYNCL, Libor and Jana LOJKOVÁ. Legal and Financial Problems of International Joint Custody of Children. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. 1st ed. Targu-Jiu: Constantin Brancusi University of Targu-Jiu. p. 168. 2009.
  6. MACKOVÁ, Marie. Projekt podpory dětí s onkologickým onemocněním (The support of children with oncological diseases). In Povolania v hospicovej starostlivosti. První. Martin: Hospice, občianske združenie. p. 53-56, 3 pp. ISBN 978-80-8075-265-1. 2009.
  7. ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace (Psychology of Mental Development of Children and Adolescent with Optimisation Factors). Brno: DOPLNĚK. 377 pp. ISBN 80-7239-060-0. 2009.
  8. HRUBÁ, Drahoslava and Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Trends in smoking attitudes and behavior in school children aged 6-10 years: a prospective study Nonsmoking is a norm. In 14 th world conference Tobacco or health. 2009.

  2008

  1. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ and Petr HONZÍK. A late effect of an anthracycline therapy on 24-hour profile of blood pressure. In 5th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations. 1st ed. Parma: Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus. p. 1-3. 2008.
  2. MACKOVÁ, Marie. A Visit to the Zoo as a Form of Psychosocial Support. 2008.
  3. ČECH, Tomáš. Conditions for drug primary prevention in Czech schools. In Řehulka E. aj. Contemporary School Practise and Health Education. Brno: MSD, s. r. o. p. 131-139, 8 pp. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5. 2008.
  4. KRÁLÍK, Miroslav, Petra URBANOVÁ and Martin HLOŽEK. Finger, Hand and Foot Imprints: The Evidence of Children on Archaeological Artefacts. Eds. Liv Helga Dommasnes and Melanie Wrigglesworth. In Children, Identity and the Past. 1st. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing. p. 1-15, 16 pp. ISBN 1-84718-590-8. 2008.
  5. MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte v životě českých rodin (Value of Chidren in the Czech Families). In Rodina, děti a zaměstnání v České společnosti. 1. vydání. Brno a Boskovice: František Šalé - Albert. p. 99-118. ISBN 978-80-7326-140-5. 2008.
  6. JUŘÍKOVÁ, Jana and Danka MASCHTOVSKÁ. How do 10 years old children visiting the primary school in Nova Dubnica (The Slovak Republic) spend their leisure time. In Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků. XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany. p. CD-ROM, 10 pp. ISBN 978-80-7231-228-3. 2008.
  7. KOHOUTEK, Rudolf. Kognitivní vývoj dětí a školní vzdělávání. (Cognitive development of children and education.). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 3/2008, č. 3, p. 3-22, 21 pp. ISSN 1211-4669. 2008.
  8. MAREŠ, Jiří, Jana BISCHOPOVÁ and Stanislav JEŽEK. Kvalita života u dětí a dospívajících s epilepsií: předběžné sdělení (Quality of Life of adolescent epileptics: preliminary findings). In Kvalita života u dětí a dospívajících III. Brno: MSD s.r.o. p. 203-218. Kvalita života 3. ISBN 9788073920760. 2008.
  9. NEUSAR, Aleš and Jiří MAREŠ. Kvalita života u dětí 10-15 let: jak ji vidí samotné děti. (Quality of life among children aged 10-15: how children themselves view it). 2008.
  10. FIALOVÁ, Jana. Nutrition friendly schools initiative: Nový program Světové zdravotnické organizace (Nutrition friendly schools initiative: A new programme of the World health organization). Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, vol. 53, No 4, p. 146-148. ISSN 1802-6281. 2008.
  11. REISSNER, Martin. Obrazy v živé paměti. Picture in Recent Memory. Česká kniha pro děti a mládež 2007. Czech Books for Children and Young People 2007 (Picture in Recent Memory. Czech Books for Children and Young People 2007). Praha: Ministerstvo kultury ČR. 66 pp. Literatura pro děti a mládež. ISBN 978-80-86310-66-4. 2008.
  12. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdenka HALAČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ and Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Oral Health State of Handicapped Children Treated under General Anaesthesia. Int Poster J Dent Oral Med. Berlin: Quintessenz velags-GmbH, vol. 10, No 2, p. 1-4, Poster 404, 4 pp. ISSN 1612-7749. 2008.
  13. KRONTORÁDOVÁ, Klára, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ and Petr HONZÍK. Overweight and decreased baroreflex sensitivity as independent risk factors for hypertension in children, adolescents, and young adults. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, vol. 57, No 3, p. 385-391. ISSN 0862-8408. 2008.
  14. KEPÁK, Tomáš and Alice CETLOVÁ. Péče o dítě s transplantací kostní dřeně. (Care for a child after bone marrow transplantation.). In J. Štěrba a kol: Podpůrná péče v dětské onkologii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a NLZ oborů v Brně. p. 179-187, 8 pp. Národní centrum ošetřovatelství a NLZ oborů v Brně. ISBN 978-80-7013-483-2. 2008.
  15. PLÁNKA, Ladislav, Jan ŠKVAŘIL, David STARÝ, Jiří JOCHYMEK and Petr GÁL. Physeal injuries of distal femur in children. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, vol. 81, No 2, p. 61 - 68. ISSN 1211-3395. 2008.
  16. ČECH, Tomáš. Podmínky pro primární drogovou prevenci v základních školách (Conditions for drug primary prevention in basic schools). In Řehulka, E. aj. Praxe současné školy a výchova ke zdraví [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU. p. 131-138, 7 pp. Škola a zdraví pro 21. století 3. ISBN 978-80-7392-042-5. 2008.
  17. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK and Ilka VAĎUROVÁ. Questions about Education of Pupils Suffering from Chronic Disease or Another Grave Illness from The Parents Point of View-International Project TIMSIS. In Řehulka, Evžen et al. Social and Health Aspects of Health Education. 1st ed. Brno: MSD, s.r.o. p. 221-239. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2. 2008.
  18. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální podpora a komunikace jako významné faktory zvládání zátěže u pečovatelů o děti se závažným onemocněním (Social Support and Communication as an Important Factors of Coping in Caregivers of Seriously Ill Children). In BARTOŇOVÁ, Miroslava and Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. První. Brno: Paido. p. 201-208. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6. 2008.
  19. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Martin JELÍNEK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Šárka KÁROVÁ and Jaroslav ŠTĚRBA. The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Paediatric Oncology Patients (Qolop). In Children & Cancer: Care and Prevention: Proceedings of the 1st IRCCC Workshop. Thessaloniki, Greece: The University of Sheffield. 13 pp. ISBN 978-960-89629-8-9. 2008.
  20. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Klára HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER and Eva ZÁVODNÁ. Twenty-four hour profile of blood pressure in children, adolescents and young adults after anthracycline therapy. In 17th Meeting of ES-PCR. 2008.
  21. HRUBÁ, Drahoslava and Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Úloha rodiny pro vývoj vybraných postojů ke kouření (The role of the family in the development of some of the childrens attitudes towards smoking and their smoking habits). Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, vol. 53, Sup 1, p. 135-140. ISSN 1802-6281. 2008.
  22. NOVOTNÝ, Jan and Martina BERNACIKOVÁ. Variabilita srdeční frekvence u dětí vleže a vstoje (Heart rate variability in children at supine and standing position). 1st ed. Brno: Fakulta sportovních studií MU. 156 pp. Masarykova univerzita, FSpS, 1. vyd. ISBN 978-80-210-4602-3. 2008.
  23. KUKLETOVÁ, Martina, Zdeněk BROUKAL, Kristína MUSILOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ and Lubomír KUKLA. Výskyt orálních patogenů v dětském věku (The occurrence of oral pathogens in children). In Sympózium dětskej a preventívnej stomatológie ABSTRAKTA. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť. p. 18-18. 2008.
  24. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, Tomáš PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Martin SMRČKA, Tomáš PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ and Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí (retrospektivní analýza dat) (Treatment Results of Low-Grade Gliomas in Children (a Retrospective Data Analysis)). Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 71/104, No 2, p. 206-214. ISSN 1210-7859. 2008.
  25. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ and Bohumil FIŠER. Vývoj variability srdečních intervalů a variability krevního tlaku ve věku 11-20 let (Development of cardiac interval variability and blood pressure variability in age of 11-20 years). In XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2008.
  26. HRUBÁ, Drahoslava and Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Where do our children learn to smoke? Central European Journal of Public Health. vol. 16, No 4, p. 171-174. ISSN 1210-7778. 2008.

  2007

  1. KRONTORÁDOVÁ, Klára, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER and Eva ZÁVODNÁ. Bicycle ergometry in children and adolescents after antitumour therapy. In Abstracts. 16th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2007.
  2. ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí. Rodinná socializace dětského televizního diváctví. (Children and parents watching TV). Brno: Paido. 157 pp. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-149-2. 2007.
  3. BOUZEK, Jan. Dětské oběti v tradicích a mythologiích a dětské kostry v jamách v době bronzové a halštatské (Kinderopferungen in den Mythologien und Traditionen und Kinderskelette in den Gruben der Bronze- bis Latenezeit). Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV, vol. 42, No 1, p. 11-16. ISSN 0560-2793. 2007.
  4. BAZALOVÁ, Barbora. Education of Children, Pupils and Students with SEN in the Czech Republic. In Finsko, Jyväskylä, University of Applied Sciences. 2007.
  5. ZITTERBART, Karel and Zdeněk PAVELKA. Embryonální nádory CNS dětí a mladistvých (Embryonal central nervous tumours in children). Referátový výběr z onkologie. vol. 24, 3+4, p. 61-68, 7 pp. ISSN 0034-2815. 2007.
  6. ZITTERBART, Karel, Iva ZAVŘELOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Adéla KRATOCHVÍLOVÁ, Renata SPĚŠNÁ and Jaroslav ŠTĚRBA. Exprese izoforem proteinu p73 u meduloblastomu a její prognostický význam (Expression of p73 protein in medulloblastoma and its prognostic significance). In Edukační sborník - XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav. p. 161-163. ISBN 978-80-86793-09-2. 2007.
  7. REISSNER, Martin. Fantazie jedna báseň / Fantasy´s Poetic Licence. Česká kniha pro děti a mládež 2006 / Czech Books for Children and Young People 2006 (Fantasy´s Poetic Licence. Czech Books for Children and Young People 2006). Praha: Ministerstvo kultury ČR. 58 pp. Literatura pro děti a mládež. ISBN 978-80-86310-63-3. 2007.
  8. KUKLA, Lubomír. Children's Falls from the View of Project ELSPAC. Editor: Řehulka Evžen. In School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido, Masarykova Universita. p. 627-640. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  9. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK and Ilka VAĎUROVÁ. Issues of Education of Pupils with Chronic or Other Serious Disorders in Terms of a Teacher-International Project TIMSIS. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1st ed. Brno: Paido. p. 463-480. ISBN 978-80-7315-138-6. 2007.
  10. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL and Nataša HONZÍKOVÁ. Kardiomyopathie u dětí po onkologické léčbě (Cardiomyopathy inducet chemotherapy in children). In Diagnostika a terapia v pediatrii IX. 1st ed. Martin: Jesseniova universita UK. 160 pp. ISBN 978-80-88866-49-7. 2007.
  11. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Klinická vodítka NICE léčby depresivních poruch u dětí a adolescentů (NICE quideline of treatment of depressive disorders in children and adolescents). Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, vol. 103, No 4, p. 158-161. ISSN 1213-0508. 2007.
  12. HRSTKOVÁ, Hana. Krvácení u dětí, diagnostika a terapie. In Sborník II. Příbramské ošetřovatelské dny. 1st ed. Příbram: Střední zdravotnická škola a Vyšší odoborná zdravotnícká škola Příbram. p. 82-86. ISBN 978-80-239-8943-4. 2007.
  13. NEUSAR, Aleš and Jiří MAREŠ. Kvalita života z pohledu dětí ze základních škol ve věku 8-15 let (Quality of life from the viewpoint of children aged 8 - 15). In J. Mareš a kol. (Eds.) Kvalita života u dětí a dospívajících II. Brno: MSD. p. 139-158, 19 pp. II. ISBN 9788073920081. 2007.
  14. KÝR, Michal, Michal FEDORA, Lubomír ELBL, N. KUGAN and Jaroslav MICHÁLEK. Modeling effect of the septic condition and trauma on C-reactive protein levels in children with sepsis: a retrospective study. Critical Care. London: BioMed Central Ltd, 11(3), No 2007, p. 1-9. ISSN 1364-8535. 2007.
  15. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Muzikoterapie s dětmi (Music therapy with children). Časopis České národní skupiny Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek (ČNS IAML). 2007.
  16. KRÁTKÁ, Jana and Patrik VACEK. Nadání v pohybu: Poznámky k možnostem kooperace "Gifted education" a mediální edukace v českém a anglo-americkém kontextu (Moving Giftedness: Few remarks on prospective gifted/media education cooperation processes.). In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. 1. vyd. Brno: PdF MU. p. 129-136. ISBN 978-80-7392-006-7. 2007.
  17. PAVLICOVÁ, Martina. Orlov Semjon Petrovič (1890-1973) (Orlov Semjon Petrovič (189O-1973)). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek. Praha: Mladá fronta. p. 163-164. ISBN 978-80-204-1450-2. 2007.
  18. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK and Ilka VAĎUROVÁ. Otázky edukace žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním z pohledu rodičů-mezinárnodní projekt TIMSIS (Questions about Education of Pupils Suffering from Chronic Disease or Another Grave Illness from the Parents Point of View: International Project TIMSIS). In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1st ed. Brno: MSD a PdF MU. p. 46-47, 48 pp. ISBN 978-80-86633-98-5. 2007.
  19. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana and Petr KACHLÍK. Problematika podpory žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním (Support of pupils with chronic or another serious illnesses). In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (Eds.). Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1st ed. Brno: Paido. p. 696-708, 758 pp. ISBN 978-80-7315-150-8. 2007.
  20. ČECH, Tomáš. Profilaktyka narkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich (Drug-abuse prevention and their realisation in the czech schools). In Piwowarczyk, M. (red.) Edukacja. Konteksty historyczno-pedagogiczne. Kraków: Impuls. p. 43-53. ISBN 978-83-7308-987-7. 2007.
  21. MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK and Magda KREMINOVÁ. Přínos nemoci z pohledu nemocných dětí (Children's perceived benefits of their illness.). In J. Mareš a kol. (Eds.) Kvalita života u dětí a dospívajících II. Brno: MSD. p. 215-224, 9 pp. Kvalita života, 2. ISBN 9788073920081. 2007.
  22. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Současný pohled na suicidální riziko v průběhu antidepresivní léčby u dětí (Current View on the Suicide Risk during Treatment of Antidepressants in Children). Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, vol. 103, No 1, p. 22-27. ISSN 1212-0383. 2007.
  23. NĚMEC, Jiří. THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Conference. 2007.
  24. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER and Eva ZÁVODNÁ. Twenty-four hour profile of blood pressure in children, adolescents and young adults after anthracycline therapy. In Abstracts.16th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2007.
  25. VAĎUROVÁ, Helena. Vzdělání jako významný faktor kvality života u dětí s chronickým a závažným onemocněním (Education as an Important Factor in Chronically and Seriously Ill Children). 2007.
  26. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Klára KRONTORÁDOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER and Eva ZÁVODNÁ. Zátěžové vyšetření dětí a adolescentů po prodělané protinádorové terapii antracykliny. Abstrakt. (Ergometry in children and adolescents after antitumour therapy by anthracyclines. Abstracts.). 2007.

  2006

  1. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jiří MOUDR, Miroslav JÍRA and Bohumil FIŠER. Can we detect the development of baroreflex sensitivity in humans between 11 and 20 years of age? Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. Ottawa, Canada: National Research Council of Canada, vol. 84, No 12, p. 1275-1283. ISSN 0008-4212. 2006.
  2. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Miroslav JÍRA, Jana ŠŤASTNÁ and Hana HRSTKOVÁ. EFFECT OF ANTHRACYCLINE THERAPY ON CARDIOVASCULAR REGULATION AND PHYSICAL ACTIVITY. In 15th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2006.
  3. ŠPINAR, Jindřich and Jiří VÍTOVEC. Hypertenze v dětství a dospívání (Hypertension of Children and Adolescent). Současná klinická praxe. Brno, 1/5, No 1, p. 11-14. ISSN 1213-7790. 2006.
  4. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Miroslav JÍRA, Pavla BALCÁRKOVÁ, Bohumil FIŠER and Nataša HONZÍKOVÁ. Influence of physical activity and antitumour therapy on blood pressure regulation in children and adolescents. In Analysis of Biomedical signals and images 18-th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2006. 1st ed. Brno: Vutium press. p. 336-338. ISBN 80-214-3152-0. 2006.
  5. MORÁVEK, Antonín. Jak na kuřáky - začátečníky? Školní sport : časopis pro sportovce ze základních a středních škol a učilišť. Praha: Agentura Sprint, 2005/2006, No 9, p. 5, 2006.
  6. SEKOT, Aleš. Jůva; V. Dětské muzeum - edukační fenomén pro 21. století. (Jůva; V. Child museums: Educational Phenomenon for 21.st Century). Pedagogická orientace. PRAHA: Pedagogická orientace, vol. 2006, 1211-4669, p. 121-123, 2006.
  7. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ and Bohumil FIŠER. Krevní tlak a fyzická aktivita dětí a dospívajících léčených pro nádorové onemocnění (Blood pressure and physical activity of children and adolescents after antitumour therapy). 2006.
  8. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ and Jana ŠŤASTNÁ. Longitudinal study of blood pressure and baroreflex sensitivity in pediatric oncologic patients. In European Academy of Paediatrics. 2006.
  9. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Vlastirad MACH, Viera BAJČIOVÁ and Peter MÚDRY. Maligní tumory dlouhých kostí u dětí, diferenciální diagnostika, přínos zobrazovacích metod (Malignant tumors of long bones in children: differential diagnosis and the role of imaging methods). Acta Chir.orthop.Traum.čech. vol. 73, No 3, p. 183-190, 7 pp. ISSN 0001-5415. 2006.
  10. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ and Mojmír TYRLÍK. Některé aspekty rodinného prostředí českých dětí. Výsledky studie ELSPAC (Certain Aspects of Family Environment of Czech Children). Česko-Slovenská Pediatrie. vol. 61, No 6, p. 357-364. ISSN 0069-2328. 2006.
  11. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ and Mojmír TYRLÍK. Některé aspekty rodinného prostředí českých dětí. Výsledky studie ELSPAC (Certain Aspects of Family Environment of Czech Children -Results of ELSPAC study). Česko-slovenská pediatrie. Praha, vol. 61, No 6, p. 357-364. ISSN 0069-2328. 2006.
  12. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Lubomír ELBL, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER and Eva ZÁVODNÁ. Relationship between ejection fraction and blood pressure and baroreflex sensitivity in children and adolescent after anthracycline therapy. 2006.
  13. VESELÁ, Petra, Radek KANIOK, Jiří MAREŠ and Stanislav JEŽEK. Sonda do kvality života dětských onkologických pacientů (A probe into the quality of life of child oncological patients). In Kvalita života u dětí a dospívajících I. Brno: MSD Brno. p. 199-208. QoL/1. ISBN 8086633659. 2006.
  14. REISSNER, Martin and Petr MATOUŠEK. Svět je báječný příběh. What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005. Czech Books for Children and Young Peope 2005. (What a Wonderful Story the World Can Be. Czech Books for Children and Young Peope 2005.). Praha: Ministerstvo kultury ČR. 52 pp. Literatura pro děti a mládež. ISBN 80-86310-57-4. 2006.
  15. VOKURKA, Jan, Pavla MORAVCOVÁ, Lucie KLAPUŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ and Lydie IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ. The association of MMP-9 and IL-18 promoter polymorhhism with gingivitis in children. In Program a abstrakta 11. konference EADPH. 1st ed. Praha: Karlova Univerzita v Praze. p. 94. 2006.
  16. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Martina KUKLETOVÁ, Vladimír ZNOJIL and Lydie IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ. The relationship between MMP-9 promoter polymorphism and severity of gingivitis in children. In Abstracts of the 8th Congress of EAPD. 1st ed. Leeds: University of Leeds. p. PD4-3, 1 pp. 2006.
  17. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Martina KUKLETOVÁ, Vladimír ZNOJIL and Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The relationship between MMP-9 promoter polymorphism and severity of gingivitis in children. European Archives of Paediatric Dentistry. Amsterdam: European Academy of Paediatric Dentistry, vol. 7, No 3, p. 185-186. ISSN 1818-6300. 2006.
  18. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ and Mojmír TYRLÍK. Trends in respiratory morbidity of children in relation to their passive smoking exposure. Central European Journal of Public Health. vol. 14, No 4, p. 180-185. ISSN 1210-7778. 2006.
  19. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Martina KUKLETOVÁ and Vladimír ZNOJIL. Vztah funkční varianty genu pro MMP-9 k rozvoji gingivitidy u dětí (The relationship of the MMP-9 functional variant to gingivitis in children). In Zborník príspevkov. Košice: Slovenská stomatologická společnost. p. 10-11. 2006.
  20. BALCÁRKOVÁ, Pavla, Hana HRSTKOVÁ, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. Změny krevního tlaku a funkce levé komory srdeční u pacientů po prodělané léčbě antracykliny (Blood pressure changes and function of left heart ventricle in patient after anthracycline therapy). 2006.

  2005

  1. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER and Nataša HONZÍKOVÁ. Age related changes of baroreflex sensitivity in children and adolescents. In 14th Meeting of Paediatric Research of Cenral European Countries. 2005.
  2. REISSNER, Martin. Bylo, nebylo, bude. Once Upon a Time to Come. Česká kniha pro děti a mládež 2004. Czech Books for Children and Young Peope 2004 (Once Upon a Time to Come. Czech Books for Children and Young Peope 2004). Praha: Ministerstvo kultury ČR. 52 pp. Literatura pro děti a mládež. ISBN 80-86310-51-5. 2005.
  3. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ and Bohumil FIŠER. Development of baroreflex control of heart rate in children and adolescents. 2005.
  4. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Doporučené postupy léčby u bipoílární poruchy v dětství a adolescenci. Praha ČR: Tigis. 1 pp. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii, suppl. ISBN 1211-7579. 2005.
  5. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA and Dana DOSTÁLKOVÁ. Farmakokinetika mykofenolát mofetilu u autoimunitních chorob v dětském věku (Pharmacokinetics of mycophenolate mofetil for autoimmune diseases in children). Klinická farmakologie a farmacie. Konice: Solen, s.r.o., vol. 19, No 3, p. 186-187. ISSN 1212-7973. 2005.
  6. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Farmakologická léčba juvenilní bipolární poruchy (Pharmacological treatment of juvenile bipolar disorder). Praha, ČR: ČLS JEP. 6 pp. Česká a Slovenská Psychiatrie. ISBN 1212-0383. 2005.
  7. ZÁVODNÁ, Eva, Peter FRIEBERG, Bohumil FIŠER and Nataša HONZÍKOVÁ. CHANGES IN BLOOD PRESSURE REGULATION IN OBESE CHILDREN. 2005.
  8. FOREJT, Martin and Hana HRSTKOVÁ. Konzumace a preference nápojů u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol. (The consumption and preference of beverages in children, adolescents and university students.). Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, vol. 60, No 2, p. 53-54. ISSN 1211-846X. 2005.
  9. POLEDŇOVÁ, Ivana. Percepce kauzality u dětí (The childrens perception of causality). In Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. 1st ed. Brno: Barrister and Principal. p. 254-257. 1. vyd. ISBN 80-210-3804-7. 2005.
  10. FOREJT, Martin. Pitný režim v podpoře zdraví u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol. (Drinking regimen in children, adolescents and univerzity students.). In Sborník abstrakt, Slezské dny preventivní medicíny 5. ročník. Ostrava: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. p. 62. ISBN 80-7042-355-2. 2005.
  11. ČECH, Tomáš. Podstawowa profilaktyka przeciwnarkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich (Primary drug prevention and its realisation in the Czech schools). In Edukacja dla przyszłości. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski. p. 14-19. ISBN 83-227-2320-2. 2005.
  12. HUMPOLÍČEK, Pavel. Poruchy chování a emocí - možnosti a meze psychoterapie (Emotional/Behavioral Disorders - Potential and Bounds for Psychotherapy). In 25. česko-slovenská psychoterapeutické konference, Trenčianské Teplice. 2005.
  13. LAJKEP, Tomáš. Požadavky dětských pacientů (Requests of child`s patients). Pediatrie pro praxi. Konice: Solen, s.r.o., vol. 6, No 1, p. 48-49. ISSN 1213-0494. 2005.
  14. FOREJT, Martin and Hana HRSTKOVÁ. Průzkum příjmu tekutin a pravidelnosti pití nápojů u dětí, adolescentů a vysokoškolských studentů z jihomoravského kraje. (The fluid intake and drink consumption regularity research in children, adolescents and univerzity students in South Moravia region.). Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, roč 60, No 4, p. 89-91. ISSN 1211-846X. 2005.
  15. HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychická deprivace v dětství - mýty a skutečnost (Psychic deprivation in Childhood - myths and reality). 2005.
  16. ČECH, Tomáš. Realizacja wcesnej profilaktyki narkotykowej w szkołach czeskich (Realisation of the primary drug prevention in Czech schools). Pedagogika społeczna. Warszawa: Pedagogium, vol. 2005, No 3, p. 67-75. ISSN 1642-672X. 2005.
  17. UNGERMAN, Šimon. Reich ausgestattete Gräber auf dem großmährischen Gräberfeld in Dolní Věstonice (Rich graves in early medieval cemetery in Dolní Věstonice). In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice 25.-26. 5. 2004. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 25. 1st ed. Brno: Archeologický Ústav AV ČR Brno. p. 209-224. ISBN 80-86023-69-9. 2005.
  18. HUMPOLÍČEK, Pavel. Specifika stavby scény u dětí s poruchami chování (Specifics of Scene-Buildings built by childrens with Behavioral Disorder). In Psychologické dny 2004: "Svět žen a mužů. Polarita a vzájemné obohacování." Olomouc. ISBN 80-244-1059-1. 2005.
  19. MAREŠ, Petr and Ivo MOŽNÝ. The Czech Family, Reproductive Behavior, and the Value of Children in the Czech Republic. In The Value of Children in Cross-Cultural Perspective. Case Studies From Eight Societies. Lengerich: Pabst. p. 67-156. ISBN 3-89967-250-X. 2005.
  20. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Miroslav JÍRA and Bohumil FIŠER. The development of baroreflex sensitivity at the age between 11 and 21 years. 2005.
  21. KRAFKA, Karel, Otakar TEYSCHL, Petr GÁL and Ladislav PLÁNKA. Thorakoskopie u onkologických pacientů (Thoarocsopic procedures in oncological patients). In Galandov deň. Martin, Slovensko: Spoločnosť detskej chirurgie pri SLS. p. 10. 2005.
  22. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ and Mojmír TYRLÍK. Vliv expozice pasivnímu kouření po narození na zdravotní stav dětí v kojeneckém a batolecím věku (Passive Smoking after the Birth on Health Status of Children in Suckling and Toddler`s Ages). Česko-slovenská pediatrie. vol. 60, No 2, p. 62-69. ISSN 0069-2328. 2005.
  23. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER and Hana HRSTKOVÁ. Vývoj citlivosti baroreflexu u osob ve věku 11-21 let (Development of baroreflex sensitivity in age range 11 to 21 years). 2005.
  24. VÍZDALOVÁ, Hana. Význam zvířete ve vývoji osobnosti (The animal meaning in personality development). In Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). první. Brno: Masarykova univerzita. p. 351-358. ISBN 80-210-3804-7. 2005.
  25. MACHÁLKA, Milan. XI. Brněnský traumatologický den (XIth Congress of Traumatology, Brno). 2005.
  26. PODBORSKÝ, Vladimír and Eliška KAZDOVÁ. 2.1. Osada a pohřebiště lidu s lineární keramikou (2.1. Settlement and cemetery of the Linear culture people). In Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. p. 73-80. bez názvu, svazek 1. ISBN 80-210-3676-1. 2005.

  2004

  1. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ and Omar ŠERÝ. Association of the Attention deficit hyperactivity disorder with IL-6 and DRD2 gene polymorphismus. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, vol. 7, suppl. 2, p. 325-325. ISSN 1461-1457. 2004.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. Baroreflex sensitivity in children and adolescents after antitumor therapy with respect to fatty acid metabolism. 2004.
  3. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER and Nataša HONZÍKOVÁ. Cardiotoxicity and baroreflex sensitivity in children treated with anthracycline for leukaemia. 2004.
  4. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER and Nataša HONZÍKOVÁ. Cardiotoxicity and baroreflex sensitivity in children treated with anthracycline for leukaemia. In Sborník abstrakt 15.konference českých a slovenských patofyziologů. 2004.
  5. DŘÍMAL, Filip. Dětství v romské rodině (Childhood in Roma Family). Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal. p. 53-78, 25 pp. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2. 2004.
  6. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Diagnostikujeme správně dětskou bipolární poruchu? (Do we make the diagnosis of bipolar disorder in chilhood correctly?). In Česká psychiatrie a svět. Praha: Galén. p. 220-222. ISBN 80-7262-273-0. 2004.
  7. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Diferenciální diagnostika dětské manie a hyperkinetické poruchy (ADHD) (Differential diagnosis of mania in chilhood and hyperkinetic disorders ( ADHD)). Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, vol. 2004, No 6, p. 10-13. ISSN 1213-0508. 2004.
  8. NOSÁL, Igor. Diskursivní re-konstrukce detství: mezi nostalgií a nejistotou (Discursive re-construction of childhood: between nostalgia and uncertainty). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal. p. 198-218, 20 pp. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2. 2004.
  9. FOREJT, Martin and Hana HRSTKOVÁ. Drinking regimen in children, adolescents, and university students. Scripta Medica. Masarykova univerzita Brno, vol. 77, No 1, p. 43-52. ISSN 1211-3395. 2004.
  10. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Milan BAJER, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. Ejekční frakce a citlivost baroreflexu u dětí, dospívajících a mladých dospělých po protinádorové léčbě (Ejection fraction and baroreflex sensitivity in children, adolescents and young adults after antitumour therapy). In Sborník abstrakt XIV.pracovní konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. 2004.
  11. HRUBÁ, Drahoslava. Children Education programmes of smoking prevention and the specific role of the teachers. In ŘEHULKA EVŽEN ET AL. Teachers and Health. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně. p. 299-306. ISBN 80-210-3634-6. 2004.
  12. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela, Stanislav JEŽEK and Jan MAREŠ. Jedenáctileté dítě ve škole (Eleven years old children in school environment). Eds. - Vladimír Smékal, Lenka Lacinová, Lubomír Kukla. In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal. p. 172-186, 14 pp. Edice psychologie. ISBN 80-86598-84-5. 2004.
  13. JANOUŠKOVÁ, Klára. Krkavčí matky? (Heartless Mothers?). Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal. p. 16-48, 32 pp. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2. 2004.
  14. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. Long-term changes in cardiovascular regulation in paediatric oncology pacients. 2004.
  15. ZÁVODNÁ, Eva, Anneli AMBRING, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Jane FRAMME and Peter FRIBERG. Obese Children: Changes in Blood Pressure Regulation. In Noninvasive methods in cardiology. ISBN 80-86607-14-3. 2004.
  16. FOREJT, Martin and Hana HRSTKOVÁ. Pitný režim u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol (Drinking regimen in children, adolescents and students from universities). In Životné podmienky a zdravie. Bratislava: ÚVZ SR. p. 249-253. ISBN 80-7159-146-7. 2004.
  17. DEDKOVÁ, Marta. Práva a povinnosti dětí v rodinách (Rights and obligations of children in families). Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal. p. 79-114, 35 pp. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2. 2004.
  18. JARKOVSKÁ, Lucie. Role pohádek a dětské literatury v reprodukci genderových nerovností (The Role of Fairytales and the Children Literature in the Reproduction of Gender Inequalities). Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal. p. 42-52, 10 pp. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2. 2004.
  19. PRACHÁR, Patrik. Rozšíření indikačních oblastí dentální implantologie (he Extension of Indication Areas in Dental Implantology). prosinec 2004. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně. 4 pp. Česká stomatologie, ročník 104/52, Prosinec 2004. 2004.
  20. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest: využití při diagnostice a terapii poruch chování (The Scenotest: its use for diagnostic and therapy of behaviour disorder). In Klinicko psychologické dny, Praha. 2004.
  21. REISSNER, Martin. Snění pro lepší čas.Dreams for Berger Times. Česká kniha pro děti a mládež 2003. Czech Books for Children and Young Peope 2003 (Dreams for Berger Times. Czech Books for Children and Young Peope 2003). Praha: Ministerstvo kultury ČR. 36 pp. Literatura pro děti a mládež. ISBN 80-86310-38-8. 2004.
  22. NOSÁL, Igor. Social Representation of Childhood in the Rapid Social Change. Neuveden, 2004.
  23. SEKOT, Aleš and Tomáš ČECH. Socializační aspekty sportování v kontextu volnočasových aktivit. In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: PdF UK. p. 155-158. ISBN 80-969146-0-X. 2004.
  24. MAREŠ, Petr. Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal. 198 pp. ISBN 80-86598-67-5. 2004.
  25. DOUBRAVOVÁ, Marta. Tak takhle ne, milý rodiové! (Dear parents, this is not the way!). Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dtství v dnešní eské spolenosti. Studie ze sociologie dtství. Brno: Barrister&Principal. p. 172-197, 25 pp. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2. 2004.
  26. MAREŠ, Petr. The Value of the Child. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal. p. 61-77. Sociální studie. ISBN 80-86598-67-5. 2004.
  27. ŠTĚRBA, Jaroslav, Jaroslav PROCHÁZKA, Jiří VENTRUBA, Leoš KŘEN, Danuše DEMBICKÁ, Ondřej ZAPLETAL, Dagmar BURGETOVÁ, Karel ZITTERBART and Peter MÚDRY. Úspěšná léčba histologicky ověřeného aspergilového abscesu mozku u dítěte s akutní lymfoblastickou leukémií a jaterním selháním (Successful Treatment of Aspergillus Brain Abscess in Child With Acute Lymphoblastic Leukemia and Concomitant Acute Liver Failure). In Klinická onkologie. 5/2004. 2004.
  28. NOSÁL, Igor. Úvod: O dětství, sociálních obrazech a sociologii dětství (Introduction: About Childhood, Social Images and Sociology of Childhood). Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal. p. 7-15, 8 pp. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2. 2004.
  29. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milan BAJER and Jindřich FIALA. Výživa a krevní lipidy u pacientů po protinádorové terapii (Nutrition). Praha: GALÉN. 223 pp. ISBN 80-7262-264-1. 2004.
  30. ZÁVODNÁ, Eva and Nataša HONZÍKOVÁ. ZMĚNY V REGULACI KREVNÍHO TLAKU U OSOB S ESENCIÁLNÍ A SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZÍ VE VĚKU 16- 21 LET (CHANGES IN BLOOD PRESSURE REGULATION IN SUBJECTS WITH ESSENTIAL AND SECONDARY HYPERTENSION IN AGE 16 - 21 YEARS). In I. KRÁLOVEHRADECKÉ LÉKAŘSKÉ POSTGRADUALNÍ DNY: Nové výzkumné směry v doktorandských pracích lékařských fakult. 1st ed. Hradec Králové: Univerzta Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové. p. 198-203. ISBN 80-239-3990-4. 2004.

  2003

  1. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Petr LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. Baroreflex sensitivity and blood pressure variability in hypertensive children, children with white coat effect and healthy children. 2003.
  2. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Jindřich LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. Citlivost baroreflexu u dětí s účinkem bílého pláště a dětí hypertenzních (Baroreflex sensitivity in children with white coat effect and hypertensive children). In Cor et Vasa. 2003.
  3. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Petr LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. Citlivost baroreflexu u dětí s účinkem bílého pláště a dětí hypertenzních. (Baroreflex sensitivity in children with white coat hypertension and hypertensive children.). 2003.
  4. JŮVA, Vladimír. Česká muzea a galerie pro děti a mládež : Vybrané výsledky dotazníkového průzkumu (Czech museums for children and young people : questionnaire analysis). In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum. p. 30-33. ISBN 80-7028-205-3. 2003.
  5. JŮVA, Vladimir. Děti, mládež, ... a muzea? (Children, youth, ... and museums?). Ladění. Brno: PdF MU, vol. 2003, No 1, p. 33. ISSN 1211-3484. 2003.
  6. LOKAJ, Petr, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER and Nataša HONZÍKOVÁ. Differences in circulatory parameters between healthy and hypertensive adolescents, and adolescents with white coat effect. 2003.
  7. NOSÁL, Igor. Diskurzy a reprezentace dětství ve věku nejistoty (Discourses and the Representation of Childhood in the Age of Uncertainty). In Modernizace a česká rodina. I. Brno: Barrister @ Principal. p. 177-188. Sociální studia. ISBN 80-86598-61-6. 2003.
  8. KEPÁK, Tomáš, David HORÁK, Eva LŽIČAŘOVÁ and Zdeněk PAVELKA. Glimatóza mozku - vzácné a obtížně diagnostikavatelné maligní onemocnění centrálního nervového systému. Přehled literatury a kazuistika dětského pacienta. (Gliomatosis cerebri: a rare and malignant disease of the childhood. Review and a case report.). Klinická onkologie. Brno, vol. 15, No 5, p. 188-193, 5 pp. ISSN 0862-495X. 2003.
  9. HRUBÁ, Drahoslava, Ludmila ZACHOVALOVÁ and Jindřich FIALA. Hodnocení stupně závislosti u dětských a mladistvých kuřáků (Evaluation of dependence in children and adolescent smokers). Hygiena. Praha: ČLS JEP, vol. 48, No 1, p. 42-50. ISSN 1210-7840. 2003.
  10. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Hyperaktivní dítě s poruchou pozornosti (Hyperactive child with attention disorder). In Abstrakta XXI.dnů klinické a praktické pediatrie. Olomouc: SOLEN. p. 26-27. 2003.
  11. KYLOUŠKOVÁ, Hana. III. mezinárodní konference Literatura pro děti a mládež (The 3th International Conference Literature for Childern and Youth). Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, vol. 46, No 5, p. 172-172. ISSN 1210-0811. 2003.
  12. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Le colloque international sur la littérature pour la jeunesse en français (The International Conference Literature for Childern and Youth). Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny. Praha: Sdružení učitelů francouzštiny, vol. 13, No 45, p. 39-39. ISSN 1212-1657. 2003.
  13. LACINOVÁ, Lenka, Elena SEJRKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ and Jan ŠIRŮČEK. Mezinárodní longitudinální studie ELSPAC (druhá vlna psychologického šetření) (THE INTERNATIONAL LONGITUDINAL ELSPAC STUDY (SECOND WAVE OF PSYCHOLOGICAL EXAMINATION)). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚ detskej psychológie a patopsychológie, vol. 38, No 1, p. 40-45. ISSN 0555-5574. 2003.
  14. MAREŠ, Petr. Modernizace a česká rodina (Modernization and the Czech Family). 2003.
  15. HRSTKOVÁ, Hana. Molekulární přístupy k dětské hematoonkologii (Molecurar approaches to pediatric hematooncology). Scripta medica. ČR: Masarykova univerzita v Brno - LF, 76/2003, 76/3, p. 127-132. ISSN 1211-3395. 2003.
  16. HRSTKOVÁ, Hana. Molekulární přístupy k dětské hematoonkologii (Molecular approaches to pediatric hematooncology). Scripta Medica. ČR: Masarykova univerzita v Brně, 76/2003, No 3, p. 127-132. ISSN 1211-3395. 2003.
  17. REISSNER, Martin. Naděje má dětské oči. Hope has the Eyes of a Child. Česká kniha pro děti a mládež 2002. Czech Books for Children and Young Peope 2002 (Hope has the Eyes of a Child. Czech Books for Children and Young Peope 2002). 1st ed. Praha: Ministerstvo kultury ČR. 32 pp. Literatura pro děti a mládež. ISBN 80-86310-32-9. 2003.
  18. ŠLECHTOVÁ, Hana. Rodina dvou generací vrstevníků jako ideální typ (Two-Peer Generations Family as an Ideal Type). In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal. p. 145 - 155. ISBN 80-86598-61-6. 2003.
  19. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Současná tvář dětské a adolescentní psychiatrie. Lékařské listy. Praha: Sanoma Magazines Praha, vol. 2003, No 4, p. 28-30. ISSN 0044-1996. 2003.
  20. KORVAS, Pavel. Technika běžců na lyžích žákovských kategorií. (Technique of youth cross-country skiers.). 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita. s.101-103. Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. ISBN 80-210-3099-2. 2003.
  21. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA, Jan NOVOTNÝ and Jaroslav MICHALEK. The evaluation of left ventricular function in childhood cancer survivors by pharmacological stress echocardiography. Neoplasma. vol. 50, No 3, p. 191-197, 8 pp. ISSN 12937852. 2003.
  22. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Účinnost nestandardních postupů léčby u dětí s ADHD (Effect of Alternative Therapeutic Procedures in Children with ADHD). Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha ČS JEP: ČS JEP, vol. 99, No 6, p. 317-323, 6 pp. ISSN 1212-0383. 2003.
  23. STARÝ, Jan, P. GAJDOŠ, Ivo SEDLÁČEK, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Lenka KOPEČNÁ, J. HAK, Václav VÁVRA, Jiří ZŮNA, Petr HRUŠÁK and P. SMÍŠEK. Výskyt a léčba relapsu dětské akutní lymfoblastické leukémie v České republice v letech 1990-2000 (The incidence and teatment of relapse of childhood acute lymphoblastic leukemia in the Czech Republic between 1990-2000). Transfuze a hematologie dnes. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003/9, No 3, p. 132-142. ISSN 1213-5763. 2003.
  24. STARÝ, Jan, J. HOUSKOVÁ, K. MICHALOVÁ, Z. ZEMANOVÁ, A. ZÁMKOVÁ, H. PTOSZKOVÁ, V. MIHÁL, Lenka KOPEČNÁ, Z. ČERNÁ, Y. JABALI, V. VÁVRA, O, HRUŠÁK, P GAJDOŠ, G. KERNDRUP and C. NIEMEYER. Výskyt, diagnostika a léčebné přístupy k myelodysplatickému syndromu u dětí v České republice. Výsledky prospektivní studie EWOG-MDS 1998-2002 (The Incidence, Diagnosis and Treatment of Myelodysplastic Syndrome in Children in the Czech Republic: Results of the Prospective Study of the EWOG-MDS 1998-2002). Transfúze a hematologie dnes. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 9/2003, No 1, p. 13-21. ISSN 1213-5763. 2003.
  25. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Vývojové aspekty antidepresivní léčby (Developmental aspects of antidepressant treatment). Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, vol. 7, No 3, p. 184-187. ISSN 1211-7579. 2003.
  26. HRSTKOVÁ, Hana, Milan BAJER, Kateřina BAJEROVÁ, Jaroslav MATUŠKA and Lenka VORLOVÁ. Výživa kojenců a mladších batolat (.). I. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů. 77 pp. ISBN 80-7013-385-6. 2003.
  27. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ and Eva ZÁVODNÁ. Změny oběhových a plazmatických parametrů u dětí a dospívajících po léčbě pro zhoubný nádor (Changes in circulatory and plasmatic parameters in children and adolescents after antitumour therapy). In Sborník Abstrakt - XX.konference České společnosti pro hypertenzi, XII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. ISBN 80-86607-04-6. 2003.
  28. JŮVA, Vladimír. Zpráva z konference "Děti, mládež, ... a muzea? III.". Univerzitní noviny. Brno: MU Brno, vol. 10, No 4, p. 18-19. ISSN 1211-6866. 2003.

  2002

  1. KAŇOVSKÁ, Karin and Pavlína ČERNOCHOVÁ. Autotransplantace prvního premoláru u dítěte: kazuistika (1st premolar auto-transplantation in a child-case report). In Zborník abstrakt ortodoncie. I. Bratislava: Česká a slovenská ortodontická společnost. p. 14. 2002.
  2. MAREŠ, Petr. Co znamená mateřství (The Meaning of Motherhood). Sedmá generace. Brno: Hnutí Duha, vol. 11, No 10, p. 30-33. ISSN 1212-0499. 2002.
  3. PLAŇAVA, Ivo and Milan PILÁT. Děti, mládež a rodiny v období transformace (Children, Youth and Families in Period of Transition). první. Brno: Barrister & Principal. 290 pp. edice psychologie. ISBN 80-86598-36-5. 2002.
  4. POLEDŇOVÁ, Ivana and Pavel RAJMIC. Dětská úzkost - analýza vybraných aspektů u osmiletých dětí. (The anxiety of children). In Utváření a vývoj osobnosti. Psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister and Principal - studio. p. 99-111. ISBN 80-85947-83-8. 2002.
  5. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ and Zuzana NOVÁKOVÁ. Development of the relationship among baroreflex sensitivity and variability in blood pressure and pulse intervals in children. Abstract. 2002.
  6. HONZÍKOVÁ, Nataša, Antonín KRTIČKA, Zuzana NOVÁKOVÁ and Eva ZÁVODNÁ. Exercise and 0.1Hz variability in blood pressure and pulse intervals with respect to baroreflex sensitivity. Abstract. 2002.
  7. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ and Omar ŠERÝ. Genetika hyperkinetické poruchy u dětí (Genetic of hyperkinetic disorder in children). Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén, 1/2002, 16.6.2002, p. 258;260, 3 pp. ISSN 80-7262-162-9. 2002.
  8. MICHALEK, Jaroslav and Radek HORVATH. High incidence of Epstein-Barr virus, cytomegalovirus and human herpesvirus 6 infections in children with cancer. BMC Pediatrics. vol. 2, p. 1-11, 2002.
  9. KORVAS, Pavel. Changes in the body mass of children in the time of motor activities. In Proceedings of abstracts. První. Liberec: Technical University of Liberec. p. 32. ISBN 80-7083-623-7. 2002.
  10. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. Influence of blood pressure variability on the relationship between baroreflex sensitivity and pulse interval variability. Abstract. 2002.
  11. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. Jaký je vzájemný vztah citlivosti baroreflexu, variability krevního tlaku a variability tepových intervalů? (What is the interrelationship between baroreflex sensitivity, blood pressure variability and pulse interval variability?). In MediFórum, Kongres MEFA Brno 2002. ISBN 80-86607-01-1. 2002.
  12. NOVÁKOVÁ, Luisa. Jaroslav Janouch: Pro čest a slávu (On accound of Honor and Glory). In Janouch, Jaroslav: Pro čest a slávu. Třebíč: Vydavatelství Blok. p. 5-208, 208 pp. bez názvu. ISBN 80-7268-185-0. 2002.
  13. POLEDŇOVÁ, Ivana and Jarmila ZOBAČOVÁ. Psychická zátěž dětí základních škol (A Psychological Stress in the Elementary School Children). In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister and Principal. p. 215-224. ISBN 80-86598-36-5. 2002.
  14. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Pavel THEINER and Jiří BLAŽEK. Risperidone in children and adolescents with conduct disorders. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, vol. 12, suppl. 3, p. 424-424. ISSN 0924-977X. 2002.
  15. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Pavel THEINER and Josef BLAŽEK. Risperidone in children and adolescents with conduct disorders. European Neuropsychopharmacology. 12/2002, 9.10.2002, p. 424;425, 2 pp. ISSN 0924-977X. 2002.
  16. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Spektrum komorbidních poruch u ADH.In (Spectrum of kormobide disorders about ADHD). Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén, 1/2002, 16.6.2002, p. 36;38, 3 pp. ISSN 80-7262-162-9. 2002.
  17. BAROKOVÁ, Jana. Splní se švédský sen? (Will the swedisch dream be true?). Ladění. Pdf MU Brno: Ústav literatury pro mládež Pdf MU Brno, 6(11), 4/2001, p. 34-35. ISSN 1211-3484. 2002.
  18. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. The relationship between baroreflex sensitivity and the variability in blood pressure and pulse intervals. 2002.
  19. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Mohamed AL-KUBATI, Hana HRSTKOVÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. The Relationship Between Baroreflex Sensitivity And The 0.1 Hz Variability In Cireulation In Children And Adolescents. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 1st ed. Brno: Vutium Press, University of Technology B. p. 94-96. ISBN 80-214-2120-7. 2002.
  20. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Jan NOVOTNÝ, Nataša HONZÍKOVÁ and Mohamed AL-KUBATI. Variabilita oběhových parametrů ve vztahu k citlivosti baroreflexu u aktivně sportujících dětí (Variability in circulation and baroreflex sensitivity in swimmers). 2002.
  21. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Jan NOVOTNÝ, Nataša HONZÍKOVÁ and Mohamed AL-KUBATI. Variabilita oběhových parametrů ve vztahu k citlivosti baroreflexu u aktivně sportujících dětí (Variability in circulation and baroreflex sensitivity in swimmers). Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd., vol. 44, No 4, p. 84. ISSN 0010-8650. 2002.
  22. KORVAS, Pavel. Změny hmotnosti dětí po pohybovém zatížení. (Changes in the body mass of children in the time of motor activities.). In Tělesná výchova a sport 2002. První. Liberec: Technická univerzita v Liberci. p. 156-158. ISBN 80-7083-649-0. 2002.

  2001

  1. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. Age-related development of baroreflex sensitivity and mean pulse interval in children. Abstract. 2001.
  2. ŠTĚRBA, Jaroslav, Zdeněk PAVELKA, Jarmila SKOTÁKOVÁ and Tomáš KEPÁK. Aktuální možnosti chemoterapie v léčbě maligních gliomů centrálního nervového systému u dětí. (Current role of chemotherapy in the treatment of high grade gliomas in children.). Česko-slovenská pediatrie. Praha: BVibliographia medica čechoslovaka, vol. 56, No 9, p. 537-542, 5 pp. ISSN 0069-2328. 2001.
  3. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Josef HAK, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. Balneal therapy and baroreflex sensitivity in children with bronchial asthma. Abstract. In Kongres MEFA 2001. Sborník abstrakt. 2001.
  4. HONZÍKOVÁ, Nataša, Antonin KRTICKA, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ and Eva ZÁVODNÁ. Baroreflex sensitivity and 0.1Hz variability in circulation during excercise. Abstract. In Kongres MEFA 2001. Sborník abstrakt. 2001.
  5. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER and Zuzana NOVÁKOVÁ. Citlivost baroreflexu, krevní tlak a tepová frekvence u dětí a adolescentů s maligními tumory po antracyklinové léčbě (Baroreflex sensitivity, blood pressure and heart rate in children and adolescents after anthracycline treatment for malignant tumour). Scripta medica. Brno, ČR: MU v Brně, vol. 74, No 3, p. 187-194. ISSN 1211-3395. 2001.
  6. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. Development of baroreflex sensitivity in children. 2001.
  7. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. Development of baroreflex sensitivity in children. Abstract. In Eleventh European Meeting on Hypertension. 2001.
  8. AUTRATA, Rudolf. Efficacy and safety of PRK in high anisomyopic children-4years follow up. In Der Ophthalmologie Suppl., Abstracts 99.Tagung der Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft. Berlin. p. 184-185. ISBN 4512-991-5. 2001.
  9. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Marie HOLOUŠOVÁ and Edita UNČOVSKÁ. Fototerapeutická keratektomie v dětské oftalmologii. In První česko-slovenské symposium oftalmologů.Sborník transakt. Praha: Galén. p. 88-89. ISBN 80-238-7193-5. 2001.
  10. MATUŠKA, Jaroslav, Milan BAJER and Milena BURIANOVÁ. Chronický kašel, astma bronchiale a refluxní choroba u dětí (Chronic cough, asthma bronchiale and gastroesophageal reflux disease in children). Klinická imunológia a alergológia. Bratislava: Bonus C.C.S. s.r.o., vol. 11, No 1, p. 5-9. ISSN 1335-0013. 2001.
  11. FIALA, Jindřich. Intersexuální rozdíly ve výživových zvyklostech školních dětí (Intersexual differences in dietary habits in schoolage children). In Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác. Bratislava: Štátny zdravotný ústav SR. p. 207-213. ISBN 80-7159-126-2. 2001.
  12. AUTRATA, Rudolf and Edita UNČOVSKÁ. Kongenitální esotropie. Folia strabol.et neuroophthalmologica. vol. 4, No 1, p. 87-89. ISSN 1213-1032. 2001.
  13. NOVOTNÝ, Jan and Ilona DOHNALOVÁ. Poruchy růstu dětí (Children's growth lesions). In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. p. 6-8. ISBN 80-210-2573-5. 2001.
  14. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Postavení sertralinu mezi SSRI z hlediska dětské psychiatrie (The Position of Setraline among SSRI s from the Aspect of Paedopsychiatry). Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, vol. 97, No 4, p. 171-175. ISSN 1212-0383. 2001.
  15. LACINOVÁ, Lenka and Eva PAVLÍKOVÁ. Příspěvek k teorii temperamentu v dětském věku (About temperament theory in childhood). Trenčín: Konference "Psychológia pre bezpečný svet - Psychologické dni", 10.-12.9.,. Sborník přííspěvků "Psychológia pre bezpečný svet". ISBN 80-88982-53-7. 2001.
  16. PADĚROVÁ, Jana, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. Variabilita oběhových parametrů v závislosti na věku u dětí a adolescentů léčených antracykliny pro maligní tumor. Abstrakt. (Variability of the circulatory parameters in children and adolescents with respect to age after anthracycline therapy for malignant tumor. Abstract.). In Congres MEFA 2001. Sborník abstrakt. 2001.
  17. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ and Nataša HONZÍKOVÁ. Vývoj citlivosti baroreflexu ve vztahu k tepovým intervalům a krevnímu tlaku u dětí. (Development of baroreflex sensitivity in relationship to the pulse intervals and blood pressure in children.Abstract.). 2001.

  2000

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ and Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflex sensitivity and body growth parameters in children and adolescents. Abstract. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. The 4th Czech-French-Slovak Symposium. 2000.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER and Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflex sensitivity and 24-hour measurement of blood pressure in children and adolescents with essential hypertension. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 15th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2000. 1st ed. Brno: Vutium Press, Brno University of Technology. p. 351-353. ISBN 80-214-1610-6. 2000.
  3. AUTRATA, Rudolf and Jaroslav ŘEHŮŘEK. Binokulární vidění po laserové korekci vysoké myopické aniszometropie u dětí-dlouhodobé výsledky. Litomysl. 19- 22. Folia strabol. et neuroophthalmol., 2, suppl.1. 2000.
  4. AUTRATA, Rudolf and Jaroslav ŘEHŮŘEK. Binokulární vidění po operaci katarakty u dětí (Binocular vision results after cataract surgery in children). 2000th ed. Ostrava: ČOS. 1 pp. Dětská katarakta. 2000.
  5. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Lenka KOPEČNÁ and Milan BAJER. Citlivost baroreflexu a krevní tlak u dětí a adolescentů po terapii zhoubného nádoru antracykliny (Baroreflex sensitivity and blood pressure in children and adolescent after antrhracycline treatment). In Diagnostika a terapia v pediatrii. Martin: JLF UK Martin. p. 26-29. ISBN 80-88866-11-1. 2000.
  6. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Early onset of schizophrenia and efficacy of risperidone. Učinnost risperidonu na začínající ataku schizofrenie. European Psychiatry. Paris, Francie: Elsevier, vol. 15, suppl.2, p. 402-403. ISSN 0924-9338. 2000.
  7. AUTRATA, Rudolf and Jaroslav ŘEHŮŘEK. Implantace nitroočních čoček u dětí (IOL implantation in children). Čes. a slov. Oftalmologie. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, vol. 56, No 5, p. 303-310. ISSN 1211-9059. 2000.
  8. SIEGLOVÁ, Naděžda. Knížku pro děti? Ano, ale jakou! (Book for children? Yes, but what kind!). Rodiče: evropský rodinný měsíčník. Praha: SZ, s. r. o, p. 45. ISSN 1211-880X. 2000.
  9. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER and Petra VÁCLAVKOVÁ. Measurement of baroreflex sensitivity in children with essential hypertension. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences, vol. 49, No 4, p. P14, 1 pp. ISSN 0862-8408. 2000.
  10. AUTRATA, Rudolf and Jaroslav ŘEHŮŘEK. Photorefractive keratectomy for high myopic anisometropia in children. 2 pp. IIIModern Cataract and Refractive Surgery Suppl. 2000.
  11. TYRLÍK, Mojmír and Lubomír KUKLA. Pohlavní zneužívání dívek a chlapců:Příspěvek k metodice výzkumu (Sexual abuse of thr girls). Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. V Brně: Masarykova univerzita, vol. 2000, No 1, p. 7-14. ISSN 1211-3522. 2000.
  12. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ and Josef HAK. Pohybový režim jako významná súčasť životného štýlu detských astmatikou (Physical activity in the sample of children and adolescents with asthma bronchiale). Detský lekár. Bratislava: Bonus, vol. 7, No 4, p. 27-29. ISSN 1335-0838. 2000.
  13. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Postavení sertralinu mezi SSRI z hlediska dětské psychiatrie /Abstrakt/ (The position of sertraline among SSRI s from the aspect of pedopsychiatry./Abstract/). Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000.
  14. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA and Halina MATĚJOVÁ. Příjem vybraných živin u dětí v České republice (Intake of selected nutrients by children in the Czech republic). Hygiena. Praha: ČLS JEP, vol. 45, No 1, p. 10-15. ISSN 1210-7840. 2000.
  15. DAN, Jiří. Psychologická diagnostika s využitím testu WISC-III-UK (Psychodiagnostics Based on the Test WISC-III-UK). 1st ed. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR. 63 pp. ISBN 80-238-6056-9. 2000.
  16. ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace (Psychology of Mental Development of Children and Adolescent with Optimisation Factors). první. Brno: DOPLNĚK. 377 pp. ISBN 80-7239-060-0. 2000.
  17. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Sertralin v pedopsychiatrických indikacích /Abstrakt/ (Retrospective evaluation of the effect of setraline in different indications in children and adolescents. Abstract). In 19. sympozium Duševní zdraví mládeže, Brno. Brno: Psychiatrická klinika FN Brno, Psychiatrická společnost ČSL JEP. p. 10-11. 2000.
  18. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Hana HRSTKOVÁ, Jiří TOTUŠEK and Igor CRHA. Syndróm PICA u 3-ročného dieťaťa z Kosova (Pica syndrom in the 3 yeas child in Kosovo). Detský lekár. Bratislava: Bonus, vol. 7, No 4, p. 25-26. ISSN 1335-0838. 2000.
  19. MAREŠ, Jan and Stanislav JEŽEK. Školní úspěšnost žáků mladšího školního věku - možnosti predikce (ACADEMIC SUCCESS AT EARLY SCHOOL AGE - MEANS OF PREDICTION). Brno: FSS MU, 2000.
  20. HRSTKOVÁ, Hana, Milan BAJER and Jaroslav MICHALEK. The use of interferon alpha in therapy of chronic immune thrombocytopenic purpura in children. In Europediatrics Abstract Book. Roma, Italy: IPG. p. 143-143. ISBN 01255564. 2000.
  21. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ and Dita HLAVOŇOVÁ. Variabilita srdeční frekvence při posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí a mladistvých po léčbě cytostatiky (Heart rate variability in ivaluation of ability to physical activity in children after cytostatic treatment). In MEDsport sympózium 2000. Hradec Králové, CZ: MedVěd agentura. p. 138-141. ISBN 80-238-4667-1. 2000.
  22. TOUFAROVÁ, Hana. Začínáme s aerobikem I (We are beginning to do aerobic I). In RAAbík-náměty pro tvořivé vyučování na 1.st.ZŠ. Praha: Nakl. Dr.J.Raabe s.r.o. p. 1-6. 2000.
  23. TOUFAROVÁ, Hana. Začínáme s aerobikem II (We are beginning to do aerobic II). In RAAbík- náměty pro tvořivé vyučování na 1.st ZŠ. Praha: Nakl. Dr.J.Raabe spol.s.r.o. p. 1-6. 2000.
  24. NOVOTNÝ, Jan, Tomáš PĚTIVLAS, Ilona DOHNALOVÁ and Martina NOVOTNÁ. Zralost kostry a predikce výšky u mladých basketbalistů (Skeletal maturity and body heigh development in young basketball players). Bratislava: SSTL - LK SOV. p. 21-22. 2000.
  25. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Milan BAJER, Ilona DOHNALOVÁ and Martina NOVOTNÁ. Zralost kostry a rozvoj tělesné výšky u dětí po léčbě zhoubných nádorů (Skeletal maturity and body heigh development in children after malignant tumour treatment). Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: ČSTL-ERILENS, vol. 9, No 3, p. 127-128. ISSN 1210-5481. 2000.

  1999

  1. TOUFAROVÁ, Hana. Aerobik pro děti na 1.stupni základní školy. (Aerobic for children at the 1st level of basic school.). In Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. Brno: Masarykova univerzita. p. 102-104. ISBN 80-210-2246-9. 1999.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Antidepresiva SSRI v pedopsychiatrii. (SSRI antidepressants in child and adolescent psychiatry). In Sborník II. česko-slovenského sympozia. 1st ed. Praha: Vesmír. p. 14-29. ISBN 80-85977-18-4. 1999.
  3. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Antidepresiva u hyperkinetické poruchy. (Antidepressants in hyperkinetic disorders.). Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, suppl., No 1, p. 19-23. ISSN 0069-2336. 1999.
  4. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Antidepresiva u OCD v dětství a adolescenci. (Antidepressants in OCD in chilhood and adolescence.). Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, suppl., No 1, p. 24-27. ISSN 0069-2336. 1999.
  5. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ and Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflexní sensitivita a 24-hodinový profil krevního tlaku u dětí s esenciální hypertenzí (Baroreflex sensitivity and 24 hour blood pressure in children with hypertension). In Diagnostika a terapia v pediatrii. Martin,SR: JLF UK,Martin. p. 25-27. ISBN 80-88866-11-1. 1999.
  6. GRMELA, Roman, Ilona DOHNALOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Petr KRÁTKÝ and Jan NOVOTNÝ. Cvičení dětí v rekonvalescenci po léčbě zhoubných nádorů (Children´s exercise in convalescence after malignant tumour treatment). In PYŠNÝ, Ladislav and Miluše VAVRUŠKOVÁ. Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP. p. 25-27. ISBN 80-7044-265-4. 1999.
  7. MICHÁLEK, Jaroslav, Radek HORVATH, Jaroslav BENEDÍK and Hana HRSTKOVÁ. Cytomegalovirová infekce u dětí se zhoubným nádorovým onemocněním: od sérologie k průkazu virové DNA (Cytomegalovirus infection in children with cancer). Klinicka onkologie. MOU, vol. 12, No 4, p. 206-211. ISSN 01357884. 1999.
  8. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Depresivní poruchy v dětství a adolescenci:Tricyklická antidepresíva a SSRI. (Depresive disorders in chilhood and adolescence: Tricyklic and SSRI.). Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, suppl., No 1, p. 6-18. ISSN 0069-2336. 1999.
  9. NOVOTNÝ, Jan, Josef PAVLÍK, Petr KOTYZA and Petr KRÁTKÝ. Diagnostika tělesné zdatnosti, pohybového režimu a zdravotního stavu dětí na školách 2. stupně II (Diagnostics of physical fitness, physical activity and health state in children 12 to 15 yrs aging.). 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 3 pp. Zdravotně orientovaná tělesná výchova. ISBN 80-210-2246-9. 1999.
  10. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Marie HOLOUŠOVÁ and Dětská oční klinika FN Brno a LF MU Brno. Fotorefrakční keratektomie při vysoké myopické anisometropii u dětí (PRK for high myopic anisometropia in children). Česká a slovenská oftalmologie. vol. 55, No 4, p. 216-221. ISSN 1211-9059. 1999.
  11. MICHALEK, Jaroslav, Radek HORVATH, Jaroslav BENEDIK and Hana HRSTKOVA. Human herpesvirus-6 infection in children with cancer. Pediatric Hematology and Oncology. 0888-0018, vol. 16, No 5, p. 423-430. ISSN 0888-0018. 1999.
  12. NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ and Hlavoňová Dita, Grmela Roman, Charvátová Lenka. Hypokinéza a zdraví u dětí. In PAVLÍK, Josef. Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita. p. 20-23. ISBN 80-210-2255-8. 1999.
  13. HRSTKOVÁ, Hana, Milan BAJER and Lenka KOPEČNÁ. Moderní přístupy v léčbě ITP u dětí (Modern trends int therapy of ITP). 1st ed. Brno: LFMU. 1 pp. Abstrakt 44,Pediatrický den. 1999.
  14. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Neurovývojový model schizofrenie z hlediska dětské psychiatrie. (Neurodevelopmental Model of Schizophrenia from Aspect of Child Psychiatry.). Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 95 suppl., No 2, p. 30-42. ISSN 1212-0383. 1999.
  15. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Nová antipsychotika II. generace u dětí a adolescentů. (New Antipsychotic Drugs of the Second Generation in Children and adolescents.). Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 95suppl, No 2, p. 3-17. ISSN 1212-0383. 1999.
  16. TRNA, Josef. Objevte v sobě Einsteina. Test vnímání a pozorování pro děti od 5 do 11 let. (Let you found Einstein in yourself. Test of observing phenomena for children from 5 to 11.). Brno: Paido. 18 pp. 88. ISBN 80-85931-72-9. 1999.
  17. JEŘÁBKOVÁ, Lenka. Odpovědnost rodičů za škodu způsobenou jejich nezletilými dětmi (Parents responsibility of dammage made by their under-age childern). Rodinné právo : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví. Praha: Linde, Roč. 1, č. 3, p. 6-8. ISSN 1212-3463. 1999.
  18. NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. Posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí po léčbě zhoubných nádorů (Evaluation of ability to physical activity in children after malignant tumour treatment). 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 5 pp. Zdravotně orientovaná tělesná výchova. ISBN 80-210-2246-9. 1999.
  19. KOPEČNÁ, Lenka and Tomáš FREIBERGER. Prevence ICHS od dětského věku-zkušenosti odborné poradny (Prevention of CVD). 1st ed. Olomouc: Dětská klinika LF UP. 1 pp. Sborník XVII. Dne klinické pediatrie. 1999.
  20. DRTÍLKOVÁ, Ivana. První zkušenosti s lamotriginem v pedopsychiatrické indikaci.Abstrakta (First experiences with lamotrigine in pedopsychiatric indication. Abstract). In 41. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 1st ed. Praha: Galén. p. 21. ISBN 80-86257-04-5. 1999.
  21. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Předběžné zkušenosti s rissperidonem u dětí s pervazivními vývojovými poruchami. (Preliminary Experience with Risperidone in Chlidren Pervasive Developmental Disorders.). Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 95 supll., No 2, p. 18-21. ISSN 1212-0383. 1999.
  22. GRMELA, Roman, Ilona DOHNALOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Petr KRÁTKÝ and Jan NOVOTNÝ. Rehabilitačně - rekondiční cvičení dětí léčených pro zhoubné nádory (Rehabilitation-convalescence exercise in children after malignant tumour treatment). In PAVLÍK, Josef. Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: Ústav tělesné kultury PdF MU. p. 51-54. 1999.
  23. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Risperidon u dětí a adolescentů s psychotickým onemocněním. Abstrakta (Risperidone in children and adolescents with psychotic disorders.Abstract). In 41. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 1st ed. Praha: Galén. p. 22. ISBN 80-86257-04-5. 1999.
  24. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Risperidon u dětí a adolescentů se schizofrenním onemocněním. (Risperidone in Children and Adolescents with Psychotic Disorders of the Schizophrenic Type). Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 95 suppl., No 2, p. 22-29. ISSN 1212-0383. 1999.
  25. HRUBÁ, Drahoslava. Rizika a prevence osteoporozy u českých dětí (Risks and prevention of Osteoporosis in Czech children). Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, vol. 54, No 10, p. 579-583. ISSN 0069-2328. 1999.
  26. NOVOTNÝ, Jan and Hana HRSTKOVÁ. Tělesný rozvoj a fyzická aktivita u dětí a dospělých po léčbě zhoubného nádoru (Body development and physical activity in children and adults after treatment of maligmant tumour). In VÁLKOVÁ, Hana and Zuzana HANELOVÁ. Pohyb a zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého. p. 405-408. ISBN 80-244-0004-9. 1999.
  27. KRÁTKÝ, Petr, Jan NOVOTNÝ, Dita HLAVOŇOVÁ, Roman GRMELA and Ilona DOHNALOVÁ. Týdenní mimoškolní energetická náročnost pohybu dětí dětí a její vztah k tělesné zdatnosti a somatickému rozvoji (Energy input and body development in children). In PYŠNÝ, Ladislav and Miluše VAVRUŠKOVÁ. Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP. p. 54-56. ISBN 80-7044-265-4. 1999.
  28. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ and Dita HLAVOŇOVÁ. Variabilita srdeční frekvence při posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí po léčbě cytostatiky (Heart rate variability in evaluation of ability to physical activity in children after cytostatisc tretment). Závěrečná zpráva grantového úkolu 18/99 PdF MU. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 34 pp. 1999.
  29. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Vyživovací povinnost rodičů k dětem (Maintenance duty between the parents and children). Rodinné právo : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví. Praha: Linde, roč. 1, č. 6, p. 6-8. ISSN 1212-3463. 1999.
  30. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ and Jan NOVOTNÝ. Znalosti a postoje ke zdravé výživě a pohybové aktivitě u dětí dříve léčených pro zhoubný nádor (Towards to nourishment and physical activity in children treated for malignant tumor). Brno: Závěrečná zpráva. MZd ČR, grant. č.120. 39 pp. 1999.

  1998

  1. BAUEROVÁ, Jana, Zuzana BRÁZDOVÁ and Halina MATĚJOVÁ. " 5 a day " project for improving children´s eating habits. Scripta Medica (Brno). Brno: MU Fakulta lékařská, vol. 71, No 5, p. 297-305. ISSN 1211-3395. 1998.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ and Bohumil FIŠER. Baroreflex sensitivity in children. Abstract. Physiol. Research. vol. 47, No 3, p. 2P, 1 pp. ISSN 0862-8408. 1998.
  3. FIŠER, Bohumil, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ and Hana HRSTKOVÁ. Baroreflex sensitivity in children and young adults. Journal of Physiology (London). USA NY: Cambridge University Press, 511P, Sp.Iss.SI, p. 113P-114P, 2 pp. ISSN 0022-3751. 1998.
  4. KAŇOVSKÁ, Karin and Jiří VANĚK. Dentální implantologie v dětském a dorostovém věku. (Dental implantology by the children and by the adolescents.). Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, vol. 98, No 2, p. 76-80. ISSN 1210-7891. 1998.
  5. MATĚJOVÁ, Halina, Zuzana BRÁZDOVÁ and Petr KACHLÍK. Elixir M: Project focused on increasing calcium intake among czech children. Scripta medica. Brno: LF MU, vol. 71, No 8, p. 461-470. ISSN 1211-3395. 1998.
  6. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA and Halina MATĚJOVÁ. Food guide Pyramid 97: The first project focused on healthy nutrition of romany children in the Czech republic (Food guide pyramid 97: The first project focused on healthy nutrition of romany children in the Czech republic). Scripta Medica (Brno). Brno: MU Fakulta lékařská, vol. 71, No 8, p. 439-448. ISSN 1211-3395. 1998.
  7. BABYRÁDOVÁ, Hana. Hnutí na vlastních nohou (The Moving on the own Legs). Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, vol. 38, No 1, p. 17. ISSN 1210-3691. 1998.
  8. AUTRATA, Rudolf and Jaroslav ŘEHŮŘEK. Korekce myopie excimer laserem při vysoké anisometropii u dětí. (Excimer laser correction of high myopic anisometropia in children). In Sborník -43.Pediatrický den Brno. 1998th ed. Brno: Fakultní dětská nemocnice JGM v Brně. p. 47. 1998.
  9. ŘEHŮŘEK, Jaroslav. Skleroplastika a její možnost ovlivnění progredující myopie u dětí (Scleroplasty -scleral reinforcement for progressive myopia in children). In Sborník Symposium ČOS. 1998th ed. Praha: ČOS, 1998.
  10. KUKLETOVÁ, Martina and Marta SVOBODOVÁ. Slo�ení zubního povlaku u malých dětí posti�ených mnohočetnou kazivostí. (Composition of the microbial plaque of the small children with multicaries disease.). In KUKLOVÁ, Jana and Ivo SEDLÁČEK. Pedostomatologické sympozium Bratislava 98. I. Bratislava: SLS Bratislava. p. 14-15. ISBN N. 1998.
  11. NOVOTNÝ, Jan, František BABINEC and Hrstková Hana. Toxic cardiopathy screening in chilhood after malignant tumours therapy. In Proceedings of the Third Biannual World Automation Congress WAC 98. Anchorage, Alaska, USA: TSI Press. p. IFMIP-0071, 6 pp. ISBN 1-889335-07-X. 1998.
  12. NOVOTNÝ, Jan and Kolková Eva, Sládková Hana, Dojčárová Lenka, Dohnalová Ilona. Variabilita srdeční frekvence u zdravých dětí vleže. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, vol. 7, No 2, p. 35-40. ISSN 1210-5481. 1998.
  13. SVOBODOVÁ, Marta and Jana KUKLOVÁ. Vý�ivové návyky dětí posti�ených mnohočetnou kazivostí. (Nutritive habits of the children with multicaries disease.). In KUKLETOVÁ, Martina. 6. Sympozium preventivní stomatologie. I. Praha: IPVZ Praha. p. 23-24. ISBN N. 1998.
  14. TOUFAROVÁ, Hana. Zařazení aerobiku do školní tělesné výchovy. (The including of aerobic in school physical education.). In Aktuálne trendy v školskej telesnej výchove na 1.stupni zakladnej školy. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB. p. 81-83. ISBN 80-8055-220-7. 1998.

  1997

  1. DOHNALOVÁ, Ilona, Břetislav ZATLOUKAL, Jan NOVOTNÝ, Otto VLACH and Jiří POLÁCH. Field testing of physical fitness in young patients with idiopathic scoliosis. Sports Medicine Training and Rehabilitations. Mexico: OPA, vol. 7, 3-4, p. 193-206. ISSN 1057-8315. 1997.
  2. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ and Pejchlová Marie. Hodnocení funkční zdatnosti a somatického vývoje dětí s prodělanou leukémií (Evaluation of physical fitness and somatic evolution in children after leukaemia). Brno: IGA MZd ČR. 154 pp. 1997.
  3. HRSTKOVÁ, Hana and Jan NOVOTNÝ. Některé parametry tělesné zdatnosti u dětí po terapii zhoubného nádoru antracykliny s kardioprotekcí (Some parameters of children after malignant tumours treatment with anthracyclins and cardioprotection). Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, vol. 52, No 9, p. 679-682. ISSN 0069-2328. 1997.
  4. MICHÁLEK, Jaroslav, Rut SVOBODOVA and Hana HRSTKOVÁ. The acute nephrotoxicity of selected cytostatics in children with malignancy. In 6. Tagung Mitteleuropäischer Länder. Vienna: University Vienna. p. 22-22. 1997.

  1996

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Blanka BALAŠTÍKOVÁ and Hana LEMANOVÁ. Clonazepam, clonidine, and tiapride in children with tic disorder. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, vol. 37, No 5, p. 216-216. ISSN 0960-7560. 1996.
  2. HRUBÁ, Drahoslava. Pasivní kouření a jeho vliv na chování školních dětí (Passive smoking and its influence on the school children behaviour). Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, vol. 76, No 12, p. 517-520. ISSN 0032-6739. 1996.
  3. KRBKOVÁ, Lenka and Lékařská fakulta. Therapy of Lyme borreliosis in children. Infection. Mnichov: MMV Medizin Verlag GmbH, vol. 24, No 3, p. 170-173. ISSN 0300-8126. 1996.

  1994

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Blanka BALAŠTÍKOVÁ and Hana LEMANOVÁ. THERAPEUTIC EFFECTS OF CLONIDINE AND CLONAZEPAM IN CHILDREN WITH TICK SYNDROME. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, vol. 35, No 6, p. 296-296. ISSN 0960-7560. 1994.

  1992

  1. WIEDERMANNOVÁ, Drahomíra, Jaroslav MICHÁLEK and Dusan WIEDERMANN. The development of immunoglobulin IgD serum levels in healthy children up to the age of 16 with regard to sex. Scripta Medica. vol. 65, No 3, p. 67-82. ISSN 01265884. 1992.

  1987

  1. KORVAS, Pavel. Rozvoj vytrvalosti u běžců na lyžích (Cross country skiers training of endurance.). In Rozvoj vytrvalostních schopností dětí a mládeže. 1987th ed. Brno: MV ČSTV Brno. p. 24 - 33. 1987.

  1984

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. Vytrvalost žáků mladšího školního věku. Praha: St.ped.nakl. Praha. 5 pp. Komenský 108, č. 7. 1984.
Display details
Displayed: 14/4/2024 13:40