CHOVANEC, Jan. Negative media presentation of 'others': Stereotyping Jacque le Worm Chirac as an opponent to military action. -. In Political Linguistics, Warsaw, 13.-15.9.2007, conference abstract. 2007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Negative media presentation of 'others': Stereotyping Jacque le Worm Chirac as an opponent to military action
Název česky Negativní prezentace "ostatních" v médiích: stereotypizace Jacquea le Worm Chiraca jako opomenta vojenských operací
Autoři CHOVANEC, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
-.
Vydání Political Linguistics, Warsaw, 13.-15.9.2007, conference abstract, 2007.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Polsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00049583
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky analýza diskurzu; národní stereotyp; ingroup; my vs. oni; metafora; politický diskurz; diskurz masmédií
Klíčová slova anglicky discourse analysis; political; national stereotype; ingroup; outgroup; others; animal metaphor
Štítky animal metaphor, Discourse Analysis, ingroup, national stereotype, others, outgroup, political
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Změněno: 11. 4. 2012 17:30.
Anotace
The legitimation of military action in public discourse tends to be accompanied by various linguistic strategies on all levels of analysis, including such techniques as hyperbolic rhetoric on the textual level, the skillful use of presupposition on the pragmatic level, the manipulation of transitivity on the syntactic level, and the choices in naming and collocation on the lexical level. The interplay between these factors results in the creation of in-group consensus on political issues with a typically international dimension, while contributing to the polarization of different opinions and the exarcerbatio of divisions between various national/political/religious groups, based on stereotypical perceptions.
Anotace česky
Příspěvek se zabývá rozborem rétoriky britských medií z pohledu kritické analýzy diskurzu. Na základě materiálu z deníků z doby krátce před zahájením válečných operací v r. 2003 je poukázano, jak média manipulují s veřejným míněním, a to prostřednictvím obratného využívání presupozic a strategického způsobu volby lexikálních a syntaktických prostředků.
Návaznosti
GA405/07/0652, projekt VaVNázev: Integrace v jazycích - jazyky v integraci
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 29. 7. 2021 20:41