DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Text Typology of Resolutions. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 31, S11. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 31, S11, p. 19-33. ISSN 1211-1791.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Text Typology of Resolutions
Name in Czech Textová typologie rezolucí
Authors DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga (100 Bulgaria, guarantor).
Edition Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 31, S11, Brno, Masarykova univerzita, 2005, 1211-1791.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/05:00031406
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) žánr- generická struktura -textová typologie-kontext- obligatorní a fakultativní komponenty-intertextualita-textová kolonie
Keywords in English genre; generic structure; text type; context; obligatory and optional structural elements; intertextuality; text colony
Tags ConTeXt, generic structure, Genre, intertextuality, text colony, text type
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D., učo 5423. Changed: 31/1/2010 21:42.
Abstract
The present paper investigates the generic structure potential and intrageneric variation within a text type in relation to the socio-cultural context in which the communication takes place, the intended text functions and the linguistic means used for the implementation of the purpose at hand. This inquiry scrutinizes the genre of resolutions, taking the example of UNESCO documents, and is a part of a larger study which analyses stylistic variation within the discourse of diplomacy.
Abstract (in Czech)
Článek zkoumá generickou strukturu a intragenerickou variaci textového typu s ohledem na situační kontext komunikačního aktu. Zaměřuje se na textové funkce a jazykové prostředky využité k dosažení komunikativního záměru mluvčího. Článek zkoumá žánr rezolucí UNESCO a je součástí širšího výzkumného projektu, který se zabývá stylistickou variací v diplomatickém diskurzu.
PrintDisplayed: 27/5/2024 18:38