KODRLOVÁ, Ida, Allison B. KAUFMAN, James C. KAUFMAN, Ivo ČERMÁK a Curt BURGESS. Analýza deníků Sylvie Plathové s využitím modelu HAL. In Miovský, M.; Čermák, I.; Chrz, V. (Eds): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV. 2005. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 305-313, 8 s. ISBN 80-244-1159-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza deníků Sylvie Plathové s využitím modelu HAL
Název anglicky Analysis of Journals of Sylvia Plath with the Help HAL
Autoři KODRLOVÁ, Ida (203 Česká republika, garant), Allison B. KAUFMAN (840 Spojené státy americké), James C. KAUFMAN (840 Spojené státy americké), Ivo ČERMÁK (203 Česká republika) a Curt BURGESS (840 Spojené státy americké).
Vydání 2005. vyd. Olomouc, Miovský, M.; Čermák, I.; Chrz, V. (Eds): Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV, od s. 305-313, 8 s. 2005.
Nakladatel Univerzita Palackého v Olomouci
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14560/05:00019306
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 80-244-1159-8
Klíčová slova anglicky Sylvia Plath; Hyperspace Analog to Language (HAL); semantic analysis; semantic model; language; word co-occurrence
Štítky Language, semantic analysis, semantic model, Sylvia Plath, word co-occurrence
Změnil Změnila: Mgr. Ida Kodrlová, Ph.D., učo 11946. Změněno: 10. 2. 2006 15:45.
Anotace
Americká básnířka Sylvia Plathová ukončila svůj život roku 1963 sebevraždou ve věku 30 let poté, co se rozešla se svým manželem Tedem Hughesem. Za použití počítačového vícerozměrného modelu jazyka - HAL (The Hyperspace Analog to Language Model) se pokusíme popsat sémantický prostor, v němž Sylvia Plathová ve svým denících uvažuje nad svým životem. The Hyperspace Analog to Language měří výskyt slov v kontextu a vytváří tak vektory nejen na základě četnosti slov, ale také na základě jejich kvantifikovaných vzájemných vztahů a distancí mezi jednotlivými slovy v textu. Takto dokáže objektivně kvantifikovat kontext, v němž autorka píše např. o svých sebevražedných myšlenkách, depresi, ale také o pozitivních emocích (štěstí apod.). Tento kontext lze posléze interpretovat pomocí komparace s biografickými materiály a zároveň pomocí něj přezkoumat závěry získané kvalitativní analýzou textu.
Anotace anglicky
American poet Sylvia Plath committed suicide in 1963 in the age of 30 after separating from her husband Ted Hughes. Using the computer model HAL (Hyperspace Analog to Language Model) we will interpret the semantic space of journals in which Sylvia Plath contemplates her life. The Hyperspace Analog to Language measures global co-occurance of words, and creates vectors based not only on word frequency, but also on a quantitative measure of interrelations and distances between the words in a text. This technique is able to objectively quantify the context in which the author writes about her suicidal ideation and depression, as well as positive emotions (such as happiness etc). This context can be interpreted further by comparing it with other biographical materials; conclusions and hypotheses derived from the qualitative analysis of the text will be examined.
Návaznosti
IAA7025402, projekt VaVNázev: Životní příběh a umělecké dílo
VytisknoutZobrazeno: 6. 6. 2020 06:32