Informační systém MU
JANSOVÁ, Eva, Petr KRONTORÁD, Irena KOUTNÁ, Stanislav STEJSKAL, Petr MATULA, David SVOBODA, Michal KOZUBEK and Stanislav KOZUBEK. Combination of cDNA microarray technology and fluorescence leads to better understanding of relationships between gene expression and epigenetic regulation. In MGED8 Abstract book. 2005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Combination of cDNA microarray technology and fluorescence leads to better understanding of relationships between gene expression and epigenetic regulation
Name in Czech Kombinace cDNA microarray technologie a fluorescence vede k lepšímu porozumění vztahů mezi genovou expresí a epigenetickou regulací
Authors JANSOVÁ, Eva (203 Czech Republic), Petr KRONTORÁD (203 Czech Republic), Irena KOUTNÁ (203 Czech Republic), Stanislav STEJSKAL (203 Czech Republic), Petr MATULA (203 Czech Republic), David SVOBODA (203 Czech Republic), Michal KOZUBEK (203 Czech Republic, guarantor) and Stanislav KOZUBEK (203 Czech Republic).
Edition MGED8 Abstract book, 2005.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study Genetics and molecular biology
Country of publisher Norway
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/05:00040694
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords in English microarrays; gene expression; fish
Tags FISH, GENE EXPRESSION, microarrays
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D., učo 3740. Changed: 7/5/2010 09:34.
Abstract
The contribution discusses the topic how combination of cDNA microarray technology and fluorescence leads to better understanding of relationships between gene expression and epigenetic regulation.
Abstract (in Czech)
Příspěvek pojednává o tom, jak kombinace cDNA microarray technologie a fluorescence vede k lepšímu porozumění vztahů mezi genovou expresí a epigenetickou regulací.
Links
GA202/04/0907, research and development projectName: Cytometrie s vysokým rozlišením na živých buňkách
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
GP301/04/P136, research and development projectName: Včasná diagnostika leukémií užitím technologie DNA-mikročipů a sledováním epigenetických změn
Investor: Czech Science Foundation, Postdoctoral projects
MSM0021622419, plan (intention)Name: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
1A8241, research and development projectName: Nové možnosti diagnostiky leukémií s využitím technologie DNA-mikročipů
Investor: Ministry of Health of the CR, Health of People (National Research Programme)
Displayed: 15/4/2021 11:08