Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. LANDA, Leoš and Michal JURAJDA. Akutní a opakovaná aplikace metamfetaminu ovlivňuje expresi genů pro kanabinoidní CB1 receptor a dopaminový D1 receptor v myším mezencefalu (Acute and repeated administration of methamphetamine affects gene expression of cannabinoid CB1 receptor and dopamine D1 receptor in mouse mesencephalon). In Quo vadis, psychiatria? Praha: Galén, 2008. p. 95-96. ISBN 978-80-7262-567-3.
 2. KREJČÍ, Jana, Eva BÁRTOVÁ, Andrea HARNIČÁROVÁ and Roman HÁJEK. Příklady výzkumu epigenetických změn u mnohočetného myelomu (PRINCIPLES OF EPIGENETIC STUDIES IN MULTIPLE MYELOMA). Klinická onkologie. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, vol. 21, s1, p. 217-219. ISSN 0862-495X.
 3. DUDOVÁ, Silvie and Roman HÁJEK. Využití metody real-time PCR vybraných genů u mnohočetného myelomu (Real-time PCR for quantification of expression of critical genes in multiple myeloma). Klinická onkologie. Aps Brno: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2008, vol. 21, S1, p. 227-229. ISSN 0862-495X.
 4. 2007

 5. SLABÝ, Ondřej, Pavel FABIAN, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL, Jiří HOCH and Rostislav VYZULA. Association of extracellular matrix gene expression with fraction volumes of particular cell populations in bioptic sample and lymph node metastasis in colorectal cancer. In XI. Pracovní setkání biochemiků a molekulárních biologů. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2007. p. 23-23. ISBN 978-80-210-4234-6.
 6. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Jitka BERKOVCOVÁ, Josef SROVNAL, Tamara ŠMERDOVÁ, Kateřina SOBKOVÁ, Petr MIKULENKA and Rostislav VYZULA. Moderní molekulárně-biologické přístupy ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem (New molecular biology efforts for colorectal cancer prognosis prediction). In III. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2007th ed. Olomouc: Solen, 2007. p. 25. ISBN 978-80-244-1824-7.
 7. NOVÁKOVÁ, Marie, Viera BRUDEROVÁ, Zdena SULOVÁ, Juraj KOPÁČEK, Ľubica LACINOVÁ, Richard KVETŇANSKÝ, Anna VAŠKŮ, Peter KAPLAN, Olga KRIŽANOVÁ and Dana JURKOVIČOVÁ. Modulation of expression of the sigma receptors in the heart of rat and mouse in normal and pathological conditions. General Physiology and Biophysics. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2007, vol. 26, No 2, p. 110-117. ISSN 0231-5882.
 8. SVOBODA, Marek. Molecular taxonomy and predictive systems of human cancers based on gene expression profiling. In ANALYTICAL CYTOMETRY IV. BOOK OF ABSTRACTS. 1st ed. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2007. p. 80. ISBN 978-80-239-9591-6.
 9. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Eva KREJČÍ, Tamara ŠMERDOVÁ, Dana KNOFLÍČKOVÁ, Miroslav SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ, Roman ŠEFR, Jana RŮŽIČKOVÁ, Pavel ŠLAMPA, Jiří HOCH and Rostislav VYZULA. Prediction of sensitivity of locally advanced rectal adenocarcinomas to neoadjuvant combined therapy with fluoropyrimidines and concomitant radiotherapy by low-density oligonucleotide arrays. In 3rd Symposium & Workshop on Molecular Patology, Book of Abstracts. Olomouc: UP Olomouc, 2007. p. 29-29. ISBN 978-80-244-1677-9.
 10. KILIAN, Joachim, Dion WHITEHEAD, Jakub HORÁK, Dierk WANKE, Stefan WEINL, Oliver BATISTIC, Cecilia D´ANGELO, Erich BORNBERG-BAUER, Jörg KUDLA and Klaus HARTER. The AtGenExpress global stress expression data set: protocols, evaluation and model data analysis of UV-B light, drought and cold stress responses. The Plant Journal. England: BLACKWELL PUBLISHING, 2007, vol. 50, No 2, p. 347-363. ISSN 0960-7412.
 11. 2006

 12. HARNIČAROVÁ, Andrea. Distinct nuclear arrangement of active and inactive c-myc genes in control and differentiated colon carcinoma cells. Exp Cell Res. Elsevier, 2006, vol. 312, No 20, 4019-4035. ISSN 0014-4827.
 13. BENES, Petr, Aruna VASHISHTA, Sujata SARASWAT-OHRI, Martin FUSEK, Sarka POSPISILOVA, Boris TICHY and Vaclav VETVICKA. Effect of procathepsin D activation peptide on gene expression of breast cancer cells. Cancer Letters. OXFORD: ELSEVIER, 2006, vol. 239, No 1, p. 46-54. ISSN 0304-3835.
 14. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Miroslav SVOBODA and Rostislav VYZULA. Molecular characterization of primary colorectal cancers with progressive metastatic phenotype by oligonucleotide microarrays. In sborník XX. BIOCHEMICKÝ ZJAZD. Piešťany: Slovenská společnost pro biochémiu a molekulárnu biologii, člen IUMBM a FEBS, 2006. p. 213. ISBN 80-969532-6-5.
 15. TICHÝ, Boris, M. SVOBODA, Jiří MAYER and Šárka POSPÍŠILOVÁ. Odběr a zpracování vzorků pro expresní DNA čipy (Sample taking and processing for expression DNA microarrays). Klinická onkologie. 2006, vol. 19, suppl, p. 346-350. ISSN 1802-5307.
 16. SVOBODA, Marek, Ingrid VÁŠOVÁ, Pavel FABIAN, Lenka RADOVÁ, Jitka BERKOVCOVÁ, Leoš KŘEN, Ondřej SLABÝ, Milan NAVRÁTIL, Martin KLABUSAY, Dana DVOŘÁKOVÁ, Aleš REJTHAR and Rudolf NENUTIL. Profilování genové exprese u lymfoidních malignit: Validace vybraných molekulární markerů u difúzního velkobuněčného B-lymfocytárního lymfomu (DLBCL) (Gene expression profiling in lymphoid malignancies: Validation of selected molecular markers in model of diffuse large B-cell lymphoma.). In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006th ed. Olomouc: Solen, 2006. p. 30-31. ISBN 80-239-8240-0.
 17. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Ilona KOCÁKOVÁ and Rostislav VYZULA. Studium patogeneze kolorektálních karcinomů pomocí profilů genové exprese a možnosti jejich využití v diagnostické a prediktivní onkologii (Studies on colorectal cancer pathogenesis by gene expression profiles and possibilities of their application to diagnostic and predictive oncology). Klinická onkologie. Brno: CLSJEP, 2006, vol. 2006, Suppl., p. 382-389. ISSN 0862-495X.
 18. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Tamara ŠMERDOVÁ and Rostislav VYZULA. Usage of low-density oligonucleotide microarrays for prognosis prediction of colorectal cancer patients. In In Abstract CD of Advances in Microarray Technology. 2006th ed. Amsterdam, Netherlands: Select Biosciences, 2006. p. 112. ISBN neprideleno.
 19. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ and Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese ke stanovení prognózy u pacientů s kolorektálním karcinomem (Usage of gene expression profiles for prognosis of colorectal cancer patients). In Edukační sborník. XXX. Brněnské onkologické dny s XX. Konferencí pro sestry a laboranty. 2006th ed. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2006. p. 274-275. ISBN 80-86793-06-0.
 20. SLABÝ, Ondřej, Ingrid GARAJOVÁ, Marek SVOBODA, Pavel FABIAN, Miroslav SVOBODA, Josef SROVNAL and Rostislav VYZULA. Využití profilů genové exprese primárních kolorektálních karcinomů k predikci jejich progrese a metastatického fenotypu (Usage of low-density oligonucleotide microarrays for prognosis prediction of colorectal cancer patients.). In II. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2006th ed. Olomouc: Solen, 2006. p. 46-47. ISBN 80-239-8240-0.
 21. 2005

 22. JANSOVÁ, Eva, Petr KRONTORÁD, Irena KOUTNÁ, Stanislav STEJSKAL, Petr MATULA, David SVOBODA, Michal KOZUBEK and Stanislav KOZUBEK. Combination of cDNA microarray technology and fluorescence leads to better understanding of relationships between gene expression and epigenetic regulation. In MGED8 Abstract book. 2005.
 23. BENEŠ, Petr, A. VASHISHTA, S. SARASWAT-OHRI, M. FUSEK, Šárka POSPÍŠILOVÁ, Boris TICHÝ and V. VĚTVIČKA. Effect of procathepsin D activation peptide on gene expression of breast cancer cells. Cancer Lett. 2005, vol. 239, No 13, 9 pp. ISSN 0304-3835.
 24. SVOBODA, Marek, Anne ASTIER, Ronghui XIU and Arnold FREEDMAN. Identifikace genů pomocí DNA čipů, kterými integrinové receptory regulují proliferaci a apoptózu leukemických B lymfoblastů. In Analytická cytometrie III - Sborník abstraktů. 1st ed. Brno: Česká společnost pro analytickou cytologii, 2005. p. 113-114. ISBN 80-239-5155-6.
 25. ZHANG, X.W., R.M.K. YU, P.D. JONES, G.K.W. LAM, J.L. NEWSTED, T. GRACIA, M. HECKER, Klára HILSCHEROVÁ, J.T. SANDERSON, R.S.S. WU and J.P. GIESY. Quantitative RT-PCR methods for evaluating toxicant-induced effects on steroidogenesis using the H295R cell line. Environmental Science & Technology. USA: The American Chemical Society, 2005, vol. 39, No 8, p. 2777-2785. ISSN 0013-936X.
 26. BENEŠ, Petr, Vendula MACEČKOVÁ and Jan ŠMARDA. THE ROLE OF VIMENTIN EXPRESSION IN MONOCYTE/MACROPHAGE DIFFERENTIATION. In XIII. Cytoskeletální Klub. Ústav molekulární genetiky Akademie věd: Společnost pro buněčnou biologii při Československé biologické společnosti, 2005. p. 27-27.
 27. KOUTNÁ, Irena, Jiří MAYER, Martin KLABUSAY, Petr KRONTORÁD, Eva JANSOVÁ, Michal KOZUBEK and Stanislav KOZUBEK. Transcriptional profiling of human CD34+ cells during in vitro differentiation. In MGED8 Abstract book. 2005.
 28. 2004

 29. HRADILOVÁ, Jana and Břetislav BRZOBOHATÝ. Characterization of the expression pattren of the Arabidopsis AHP factores gene family. Bratislava: Dni rastlinnej fyziológie X., 2004. 1 pp. Book of abstract.
 30. SVOBODA, Marek, Marián HAJDÚCH and Jaroslav MICHÁLEK. Identifikace profilu genové exprese nádoru pomocí DNA čipů a jeho využití v diagnostické a prediktivní onkologii (--). In Edukační sborník - XXVIII. Brněnských onkologických dnů a XVIII. Konference pro sestry a laboranty. 26.-28. května 2004. 1st ed. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2004. p. 50-53. ISBN 80-86793-01-X.
 31. 2003

 32. VAŇÁČOVÁ, Štěpánka, D.R. LISTON, Jan TACHEZY and Patricia J. JOHNSON. Molecular biology of the amitochondriate parasites, Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica and Trichomonas vaginalis. International Journal for Parasitology. Elsevier Science, 2003, vol. 33, No 3, p. 235-255, 20 pp. ISSN 0020-7519.
 33. HAVELKOVÁ, Marie. WITH ACE GENE FORWARDS TO THE COMFORTABLE LIFE, ALTERNATIVELY TO THE HEAVENLY HEIGHTS. (WITH ACE GENE FORWARDS TO THE COMFORTABLE LIFE, ALTERNATIVELY TO THE HEAVENLY HEGIGHTS.). In TEACHERS and Health. 1st ed. Brno: Nakladatelství Pavel Křepela, 2003. p. 217-224. ISBN 80-86669-02-5.
 34. 2001

 35. MAZOCH, Jiří and Igor KUČERA. FNR rodina regulačních proteinů. Přehled mechanismu aktivace proteinů FNR-typu a jejich funkce při genové expresi anaerobních genů (FNR family of regulatory proteins. Survey of activation mechanism of FNR-like proteins and their function in expression of anaerobic genes). In 22. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. ZDRAVIE A MIKROORGANIZMY. Košice, SR: Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice, 2001. p. 65.
 36. VAŇÁČOVÁ, Štěpánka, Dominique RASOLOSON, Jakub RAZGA, Ivan HRDY, Jaroslav KULDA and Jan TACHEZY. Iron-induced changes in pyruvate metabolism of Tritrichomonas foetus and involvement of iron in expression of hydrogenosomal proteins. Microbiology-UK. 2001, vol. 147, No 1, p. 53-62. ISSN 1350-0872.
 37. 2000

 38. SPATZ, M., HM. WOLF, Vojtěch THON, JM. GAMPFER and MM. EIBL. Immune response to the herpes simplex type 1 regulatory proteins ICP8 and VP16 in infected persons. JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY. 2000, vol. 62, No 1, p. 29-36. ISSN 0146-6615.
 39. 1995

 40. WOLF, HM., I. HAUBER, H. GULLE, Vojtěch THON, H. EGGENBAUER, MB. FISCHER, S. FIALA and MM. EIBL. TWIN BOYS WITH MAJOR HISTOCOMPATIBILITY COMPLEX CLASS-II DEFICIENCY BUT INDUCIBLE IMMUNE-RESPONSES. NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE. 1995, vol. 332, No 2, p. 86-90, 4 pp. ISSN 0028-4793.
 41. 1994

 42. FISCHER, MB., I. HAUBER, H. EGGENBAUER, Vojtěch THON, E. VOGEL, E. SCHAFFER, J. LOKAJ, J. LITZMAN, HM. WOLF and JW. MANNHALTER. A DEFECT IN THE EARLY PHASE OF T-CELL RECEPTOR-MEDIATED T-CELL ACTIVATION IN PATIENTS WITH COMMON VARIABLE IMMUNODEFICIENCY. BLOOD. 1994, vol. 84, No 12, p. 4234-4241, 7 pp. ISSN 0006-4971.
Display details
Displayed: 20. 4. 2021 18:48