REKTOROVÁ, Irena, Ivan REKTOR, Martin BAREŠ, V. DOSTÁL, Edvard EHLER, Zuzana FANFRDLOVÁ, J. FIEDLER, Hana KLAJBLOVÁ, P. KULIŠŤÁK, P. RESSNER, J. SVÁTOVÁ, Karel URBÁNEK and J. VELÍSKOVÁ. Cognitive performance in people with Parkinson's disease and mild or moderate depression: effects of dopamine agonists in an add-on to L-dopa therapy. European Journal of Neurology. 2005, vol. 12, No 12, p. 9-15., 7 pp. ISSN 1351-5101.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cognitive performance in people with Parkinson's disease and mild or moderate depression: effects of dopamine agonists in an add-on to L-dopa therapy.
Name in Czech Kognitivní výkon u pacientů s Parkinsonovou nemocí a lehkou či středně těžkou depresí před a 8 měsíců po zahájení léčby agonistou dopaminových receptorů v kombinované léčbě s L-dopa.
Authors REKTOROVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor), Ivan REKTOR (203 Czech Republic), Martin BAREŠ (203 Czech Republic), V. DOSTÁL (203 Czech Republic), Edvard EHLER (203 Czech Republic), Zuzana FANFRDLOVÁ (203 Czech Republic), J. FIEDLER (203 Czech Republic), Hana KLAJBLOVÁ (203 Czech Republic), P. KULIŠŤÁK (203 Czech Republic), P. RESSNER (203 Czech Republic), J. SVÁTOVÁ (203 Czech Republic), Karel URBÁNEK (203 Czech Republic) and J. VELÍSKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition European Journal of Neurology, 2005, 1351-5101.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 2.244
RIV identification code RIV/00216224:14110/05:00014850
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000225955700002
Keywords in English cognitive; depression; dopamine receptor a agonists; Parkinson's disease
Tags Cognitive, Depression, dopamine receptor a agonists, Parkinson's disease
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., učo 26922. Changed: 26/6/2009 14:36.
Abstract
Cognitive performance was studied in people with advanced Parkinson's disease and mild or moderate depression before and after 8 months of treatment with dopamine agonists (pramipexole and pergolige) in an add-on to L-dopa therapy. Both drugs were safe with regard to cognitive functioning in the studied group of patients.
Abstract (in Czech)
Kognitivní výkon u pacientů s Parkinsonovou nemocí a lehkou či středně těžkou depresí před a 8 měsíců po zahájení léčby agonistou dopaminových receptorů v kombinované léčbě s L-dopa.
Links
MSM 141100001, plan (intention)Name: Plasticita řídících systémů centrálního nervového systému a možnosti jejího ovlivnění
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The internal organisation and neurobiological mechanisms of functional CNS systems under normal and pathological conditions.
PrintDisplayed: 2/7/2022 21:44