DUBOVÁ, Jaroslava, Jan HEJÁTKO a Jiří FRIML. Reproduction of Plants. In Encyclopedia of Molecular Cell Biology and Molecular Medicine. 2. vyd. Weinheim: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, KGaA, 2005. s. 249-295. Vol. 12. ISBN 3-527-30649-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Reproduction of Plants
Název česky Rozmnožování rostlin
Autoři DUBOVÁ, Jaroslava (203 Česká republika, garant), Jan HEJÁTKO (203 Česká republika) a Jiří FRIML (203 Česká republika).
Vydání 2. vyd. Weinheim, Encyclopedia of Molecular Cell Biology and Molecular Medicine, od s. 249-295, 47 s. Vol. 12, 2005.
Nakladatel Wiley-VCH Verlag GmbH & Co, KGaA
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/05:00015077
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 3-527-30649-8
Klíčová slova anglicky amixis; amphimixis; apomixis; auxin gradient; double fertilization; embryogenesis; endosperm; female gametophyte; incompatibility; male gamete; seedling; somatic embryogenesis; sporophyte; zygote
Štítky amixis, amphimixis, apomixis, auxin gradient, double fertilization, embryogenesis, endosperm, female gametophyte, incompatibility, male gamete, seedling, somatic embryogenesis, sporophyte, zygote
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: RNDr. Jaroslava Dubová, CSc., učo 1244. Změněno: 31. 3. 2010 11:20.
Anotace
Plant reproduction involves both asexual propagation (with various types of vegetative reproduction) and sexual reproduction. Alternation of haploid and diploid phases is typical for sexual reproduction. Processes leading to the formation of haploid male and female gamete and their subsequent fusion restoring the diploid state are parts of one plant life cycle. Various types of apomixis represent modified forms of asexual reproduction by which seeds are produced without fertilization.
Anotace česky
Reprodukce (rozmnožování) rostlin zahrnuje různé typy nepohlavního množení a pohlavní rozmnožování, které je charakterizováno střídáním haploidní a diploidní fáze. Procesy tvorby haploidních samčích a samičích gamet a jejich následná fůze vedoucí k opětovnému obnovení diploidního stavu jsou součástí životního cyklu rostlin. Různé typy apomixe představují modifikované rozmnožování, u kterého dochází k tvorbě semen bez tvorby gamet a oplození.
Návaznosti
MSM0021622415, záměrNázev: Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací
VytisknoutZobrazeno: 24. 9. 2023 21:59