VACEK, Jiří and Duncan HENDY. Analýza odborného anglického textu pro studenty společného základu PdF MU (English Texts for Specific Purposes). 1st ed. Masarykova univerzita: Masarykova univerzita, 2006. 102 pp. MU, Pedagogická fakulta, Brno 2006. ISBN 80-210-3967-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza odborného anglického textu pro studenty společného základu PdF MU
Name in Czech Analýza odborného anglického textu pro studenty společného základu PdF MU
Authors VACEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor) and Duncan HENDY (826 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).
Edition 1. vyd. Masarykova univerzita, 102 pp. MU, Pedagogická fakulta, Brno 2006, 2006.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14630/06:00015644
Organization unit International Institute of Political Science
ISBN 80-210-3967-1
Keywords (in Czech) angličtina jako cizí jazyk; anglický jazyk pro akademické účely; porozumění čtenému; kulturní odlišnosti
Keywords in English English for foreign learners; English for Academic Purposes; reading comprehension; cultural differences;
Tags cultural differences, English for Academic Purposes, English for foreign learners, reading comprehension
Changed by Changed by: PhDr. Jiří Vacek, CSc., učo 376. Changed: 26/6/2009 16:01.
Abstract
Analýza odborného anglického textu (Vacek, J. Hendy, D.) is a textbook for non-specialist learners of English at intermediate level (Council of Europe Level B1, Level B2), and is designed for all students at Masaryk University Pedagogical Faculty (full-time, part-time, and postgraduate) wishing to upgrade their knowledge in the reading of authentic English texts and practise both academic special reading comprehension skills and conversation on current topics. The authentic texts are focused on similarities and cultural differences in the modern Czech and English-speaking environment, and should assist students in preparing for examinations in EFL at PdF MU.
Abstract (in Czech)
Tyto anglické texty jsou určeny středně pokročilým (úroveň B1, B2 v ERRJ) studentům společného základu prezenčních, kombinovaných i doktorských studijních programů PdF MU v Brně. Mají za cíl procvičit akademické dovednosti a napomáhat porozumění odbornému pedagogicko-psychologickému anglickému textu, zdokonalovat odborný mluvený i písemný projev, přispívat k upevnění nově osvojené slovní zásoby, a rozšiřovat tak komunikativní dovednosti při konverzaci na aktuální témata v anglickém jazyce.
Links
GA406/03/1349, research and development projectName: Intervence do procesu rozvíjení pedagogických dovedností studentů učitelství v průběhu jejich praxe na fakultní škole
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 9/5/2021 15:31