RADVAN, Michal. Budoucnost zdanění nemovitostí (Future of Real-Estate Taxation). Lege artis. Praha: Practicus, 2006, Roč. 1, č. 1, p. 5-7. ISSN 1213-242X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Budoucnost zdanění nemovitostí
Name (in English) Future of Real-Estate Taxation
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Lege artis, Praha, Practicus, 2006, 1213-242X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/06:00016739
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English Real-estate tax; Tax on lands; Tax on buildings; Tax on flats and non-residential premises
Tags Real-estate tax, Tax on buildings, Tax on lands
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 9/4/2010 10:10.
Abstract
Příspěvek si dává za cíl přiblížit čtenářům ve stručnosti jednu z nejvýznamnějších majetkových daní – daň z nemovitostí. Jeho smyslem není důkladný popis jednotlivých konstrukčních prvků daně (předmět zdanění, osoba poplatníka, možná osvobození, principy výpočtu, správa daně), ale spíše zamyšlení nad dalším možným vývojem v oblasti zdanění nemovitého majetku v České republice. Při těchto úvahách vychází autor ze zkušeností v dalších evropských zemích i ze současných problémů, se kterými se potýká dosavadní právní úprava daně z nemovitostí.
Abstract (in English)
The paper describes one of the most important property tax - real-estate tax. It does not deal with structural elements of the tax, but it tries to show potential development in the area of real-estate taxation in the Czech Republic.
PrintDisplayed: 29/2/2024 06:15