Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2007

  1. RADVAN, Michal and Petr HAVLAN. Czech Public Universities as Property and Tax Subjects. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. p. 213-219. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  2. RADVAN, Michal. Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací (Exemption from Real-Estate Tax in Case of Non-Profit Organizations). In Aktuální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. p. 191-203. Právnická fakulta. ISBN 978-80-244-1834-6.
  3. RADVAN, Michal. Osvobození od daně z nemovitostí v případě neziskových organizací (Exemption from Real-Estate Tax in Case of Non-Profit Organizations). In Teoretické aspekty právního postavení a zdaňování neziskových organizací v ČR a ve vybraných zemích EU. 2007.
  4. RADVAN, Michal. Theoretical Aspects of Real Estate Tax. In Sovremennye problemy teorii nalogovogo prava – The Modern Problems of Tax Law Theory. Voronež: Voronežskij gosudarstvennyj universitet, 2007. p. 439-446. ISBN 978-5-9273-1340-2.
  5. RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě (Property Taxation in Europe). 1st ed. Praha: C. H. Beck, 2007. 386 pp. EPH54. ISBN 978-80-7179-563-6.
  6. RADVAN, Michal. Změny v právní úpravě daně z nemovitostí účinné pro zdaňovací období 2007 (Changes in Czech Legal Regulation of Real-Estate Tax in Tax Period 2007). In Mekon 2007. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 123 + CD, 2 pp. ISBN 978-80-248-1324-0.

  2006

  1. RADVAN, Michal. Budoucnost zdanění nemovitostí (Future of Real-Estate Taxation). Lege artis. Praha: Practicus, 2006, Roč. 1, č. 1, p. 5-7. ISSN 1213-242X.
  2. RADVAN, Michal. Daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2007 (Real-Estate Tax Return in 2007). Daně a právo v praxi. Praha: ASPI, 2006, 11., No 12, p. 35-47. ISSN 1211-7293.
  3. RADVAN, Michal and Jan NECKÁŘ. Katastrální daň (Cadastre Tax). In Katastrálne konanie vo vybraných štátoch Európskej únie. 1st ed. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2006. p. 71-80. ISBN 80-7160-230-2.
  4. RADVAN, Michal and Jan NECKÁŘ. Majetkové daně z pohledu ekonomického (Property Taxes from the Economical Point of View). In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 78-101. ISBN 80-248-1243-6.
  5. RADVAN, Michal. Property Taxes in the Czech Republic de lege ferenda. In Finansovoe pravotvorčestvo i pravoprimenenie v gosudarstvach centralnoj i vostočnoj Evropy. 1st ed. Grodno: Grodenskij gosudarstvennyj universitet imeni Janki Kupaly, 2006. p. 156-161. ISBN 985-417-835-8.
  6. RADVAN, Michal. Real-Estate Tax in the Czech Republic - Nekilnojamojo turto mokesčio teisinis reglamentavimas Čekijos Respublikoje (Real-Estate Tax in the Czech Republic). Viešoji politika ir administravimas (Public Policy and Administration). Vilnius: MRU and KUT, 2006, vol. 5, No 15, p. 76-83. ISSN 1648-2603.
  7. RADVAN, Michal. Zákon o dani z nemovitostí a předpisy související : komentář (Real-Estate Tax Act and Related Laws: Annotation). 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. 335 pp. TZK61. ISBN 80-7179-478-3.

  2003

  1. MRKÝVKA, Petr. Podatek od nieruchomości w Republice Czeskiej (Real-estate Tax in the Czech Republic). In Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2003. p. 117-126. ISBN 83-909381-6-2.
  2. RADVAN, Michal. Slowacki system opodatkowania nieruchomości (System of real-estate taxes in Slovakia). In Europejskie systemy opodatkowania nieruchomości. Warszawa: Kancelaria Sejmu, 2003. p. 167-174. ISBN 83-909381-6-2.
Display details
Displayed: 30/11/2023 02:18