RADVAN, Michal. Daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2007 (Real-Estate Tax Return in 2007). Daně a právo v praxi. Praha: ASPI, 2006, 11., No 12, p. 35-47. ISSN 1211-7293.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2007
Name (in English) Real-Estate Tax Return in 2007
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Daně a právo v praxi, Praha, ASPI, 2006, 1211-7293.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/06:00018546
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English Tax; Real-estate tax; Tax return
Tags Real-estate tax, tax, Tax return
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 9/4/2010 10:10.
Abstract
Účelem následujícího příspěvku je připomenout majitelům nemovitostí a dalším poplatníkům daně z nemovitostí jejich povinnosti vyplývající z procesních ustanovení zákona o dani z nemovitostí a zákona o správě daní a poplatků. Nedílnou součástí příspěvku je i upozornění na vybrané změny, které přinášejí novely zákona o dani z nemovitostí účinné od 1. ledna 2007 a které souvisejí s podáváním daňového přiznání. Pro ilustraci jsou uvedeny i dva vzory vyplněných daňových přiznání.
Abstract (in English)
The goal of this paper is to remind the taxpayers their duties in the Real-estate tax act and Tax procedure act. The paper informs on selected changes in these acts actual for the period of 2007 connected with the tax return. There are two examples including filled tax returns in the paper, too.
PrintDisplayed: 29/2/2024 07:23