RADVAN, Michal. Změny v právní úpravě daně z nemovitostí účinné pro zdaňovací období 2007 (Changes in Czech Legal Regulation of Real-Estate Tax in Tax Period 2007). In Mekon 2007. 1st ed. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2007. p. 123 + CD, 2 pp. ISBN 978-80-248-1324-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Změny v právní úpravě daně z nemovitostí účinné pro zdaňovací období 2007
Name (in English) Changes in Czech Legal Regulation of Real-Estate Tax in Tax Period 2007
Authors RADVAN, Michal (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Ostrava, Mekon 2007, p. 123 + CD, 2 pp. 2007.
Publisher Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/07:00031925
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-248-1324-0
Keywords in English Real-estate tax; Land tax; Building tax; Real-estate tax administration; Real-estate tax paying
Tags Building tax, Land tax, Real-estate tax, Real-estate tax administration, Real-estate tax paying
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Changed: 3/9/2010 14:37.
Abstract
Příspěvek upozorňuje na změny, které jsou v české právní úpravě připraveny na poplatníky daně z nemovitostí ve zdaňovacím období 2007 a které se projeví nejen v jejich daňové povinnosti, ale i při správě daně (placení daně, podávání daňového přiznání k dani z nemovitostí).
Abstract (in English)
The article deals with changes in Czech legal regulation of real estate tax prepared for the taxpayers in the tax period 2007. These changes will become evident not only in the real estate tax duty, but in the tax administration (tax paying, real estate tax return submitting) of the real estate tax, too.
PrintDisplayed: 29/2/2024 07:05