HOUSEROVÁ, Jana a Mojmír ŠOB. Ab initio lattice stability in Laves phases: all-electron (WIEN) vs. pseudopotential (VASP) calculations. In CALPHAD XXXIV. 1. vyd. Utrecht: Universiteit Utrecht, 2005. s. 23-23.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ab initio lattice stability in Laves phases: all-electron (WIEN) vs. pseudopotential (VASP) calculations
Název česky Ab initio mřížková stabilita Lavesových fází: all-electron (WIEN) vs. pseudopotenciálové (VASP) výpočty
Autoři HOUSEROVÁ, Jana (203 Česká republika, garant) a Mojmír ŠOB (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Utrecht, CALPHAD XXXIV, od s. 23-23, 1 s. 2005.
Nakladatel Universiteit Utrecht
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20303 Thermodynamics
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/05:00013347
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova anglicky Phase stability; Laves phase
Štítky Laves phase, Phase stability
Změnil Změnila: doc. Mgr. Jana Pavlů, Ph.D., učo 10394. Změněno: 27. 4. 2006 11:37.
Anotace
The ab initio calculated stability of C14 Laves phases using the WIEN97 and VASP codes were presented.
Anotace česky
Byly prezentovány výsledky ab initio výpočtů stabilit C14 Lavesových fází, které byly získány pomocí programů WIEN97 a VASP.
Návaznosti
AV0Z20410507, záměrNázev: Fyzikální vlastnosti pokročilých materiálů ve vztahu k jejich mikrostruktuře a způsobu přípravy
GA202/03/1351, projekt VaVNázev: Kvantově-mechanické studium pevnosti, stability a fázových transformací v perspektivních intermetalických sloučeninách
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
GP106/03/P002, projekt VaVNázev: Studium stability intermetalických fází na bázi tranzitivních kovů pomocí ab initio metod
MSM0021622410, záměrNázev: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 22. 1. 2022 07:07