KUBA, Martin, Ondřej KRAJÍČEK, Petr LESNÝ, Jan VEJVALKA a Tomáš HOLEČEK. Grid Empowered Sharing of Medical Expertise. In Challenges and Opportunities of HealthGrids, Proceedings of HealthGrid 2006. Amsterdam (Netherlands): IOS Press. s. 273-282. ISBN 1-58603-617-3. 2006.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Grid Empowered Sharing of Medical Expertise
Název česky Gridem posílené sdílení medicínských odborných znalostí
Autoři KUBA, Martin, Ondřej KRAJÍČEK, Petr LESNÝ, Jan VEJVALKA a Tomáš HOLEČEK.
Vydání Amsterdam (Netherlands), Challenges and Opportunities of HealthGrids, Proceedings of HealthGrid 2006, od s. 273-282, 10 s. 2006.
Nakladatel IOS Press
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Nizozemské království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ústav výpočetní techniky
ISBN 1-58603-617-3
UT WoS 000276262900026
Klíčová slova anglicky semantic grid; knowledge sharing; expert modules; workflow
Štítky expert modules, knowledge sharing, semantic grid, workflow
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Martin Kuba, Ph.D., učo 3988. Změněno: 16. 5. 2007 08:45.
Anotace
Today, applications for Grids emerge in various scientific fields, each with specific requirements. We present concept and architecture which enables biomedical experts to collaborate and share resources by encapsulating their knowledge and expertise as grid services, with (semi-)formally described semantics. Grid Services allow machine processing of the encapsulated knowledge, while their semantic description provides means for their automated discovery and interaction. This brings new possibilities of building biomedical systems offering machine-driven assistance to the biomedical experts.
Anotace česky
V dnešní době se objevují gridové aplikace z různých vědních oborů, z nichž každé má své vlastní nároky. Prezentujeme koncept a architekturu umožňující biomedicínským expertům spolupracovat a sdílet zdroje pomocí zapouzdření jejich znalostí ve formě gridových služeb, s (semi)formálně popsanou sémantikou. Gridové služby umožňují strojové zpracování zapouzdřených znalostí, zatímco jejich semantické popisy poskytují možnost pro jejich automatizované nalézání a interakci. To přináší nové možnosti stavby biomedicínských systémů nabízejících strojovu asistenci biomedicínským odborníkům.
VytisknoutZobrazeno: 15. 4. 2024 01:07