KUBA, Martin, Ondřej KRAJÍČEK, Petr LESNÝ, Jan VEJVALKA and Tomáš HOLEČEK. Grid Empowered Sharing of Medical Expertise. In Challenges and Opportunities of HealthGrids, Proceedings of HealthGrid 2006. Amsterdam (Netherlands): IOS Press, 2006, p. 273-282. ISBN 1-58603-617-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Grid Empowered Sharing of Medical Expertise
Name in Czech Gridem posílené sdílení medicínských odborných znalostí
Authors KUBA, Martin, Ondřej KRAJÍČEK, Petr LESNÝ, Jan VEJVALKA and Tomáš HOLEČEK.
Edition Amsterdam (Netherlands), Challenges and Opportunities of HealthGrids, Proceedings of HealthGrid 2006, p. 273-282, 10 pp. 2006.
Publisher IOS Press
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Institute of Computer Science
ISBN 1-58603-617-3
UT WoS 000276262900026
Keywords in English semantic grid; knowledge sharing; expert modules; workflow
Tags expert modules, knowledge sharing, semantic grid, workflow
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: RNDr. Martin Kuba, Ph.D., učo 3988. Changed: 16/5/2007 08:45.
Abstract
Today, applications for Grids emerge in various scientific fields, each with specific requirements. We present concept and architecture which enables biomedical experts to collaborate and share resources by encapsulating their knowledge and expertise as grid services, with (semi-)formally described semantics. Grid Services allow machine processing of the encapsulated knowledge, while their semantic description provides means for their automated discovery and interaction. This brings new possibilities of building biomedical systems offering machine-driven assistance to the biomedical experts.
Abstract (in Czech)
V dnešní době se objevují gridové aplikace z různých vědních oborů, z nichž každé má své vlastní nároky. Prezentujeme koncept a architekturu umožňující biomedicínským expertům spolupracovat a sdílet zdroje pomocí zapouzdření jejich znalostí ve formě gridových služeb, s (semi)formálně popsanou sémantikou. Gridové služby umožňují strojové zpracování zapouzdřených znalostí, zatímco jejich semantické popisy poskytují možnost pro jejich automatizované nalézání a interakci. To přináší nové možnosti stavby biomedicínských systémů nabízejících strojovu asistenci biomedicínským odborníkům.
PrintDisplayed: 28/5/2024 03:05