MIKULOVÁ, Jana. Absolutní konstrukce ve vybraných pozdně latinských textech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 2005, N, č. 10, s. 79-83. ISSN 1211-6335.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Absolutní konstrukce ve vybraných pozdně latinských textech
Název anglicky Absolute Constructions in Selected Late Latin Texts
Autoři MIKULOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant).
Vydání Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, 2005, 1211-6335.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/05:00021683
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky absolute constructions; Late Latin; participle
Štítky absolute constructions, Late Latin, participle
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Mikulová, Ph.D., učo 12911. Změněno: 25. 1. 2017 13:01.
Anotace
Předmětem tohoto článku jsou absolutní konstrukce v pozdně latinských textech z 6. - 8. století. Absolutní konstrukce jsou běžně užívány, nicméně často vykazují odchylky od klasického úzu. Lze pozorovat tendenci používat "modelové struktury", které jsou tvořeny několika predikativními participii nebo absolutními konstrukcemi a jedním určitým slovesem. Vztah mezi predikativními participii a absolutními konstrukcemi je těsnější než v klasické latině. Tato skutečnost se projevuje např. tím, že absolutní konstrukce jsou někdy použity tzv. místo určitého slovesa stejně jako predikativní participia. V absolutních konstrukcích je doložen i ablativ gerundia.
Anotace anglicky
The aim of this paper is to study absolute constructions in Late Latin texts dating back to the period between 6th and 8th century. The absolute constructions are of common use. The authors, however, show certain doubts in forming absolute constructions and sometimes are not able to observe the classical rules of using the ablative absolute. There is a tendency towards repeating the same structures; the authors use patterns formed on the basis of several predicative or absolute participles and a finite verb as a main predicate. It can be noted that the relation between predicative participles and absolute constructions is tighter than it was in classical Latin. One of the results of this development is the fact that the absolute constructions are sometimes used "instead of the finite verb" in the same way as predicative participles. The ablative of the gerund sometimes appears in absolute structures as well.
Návaznosti
1N04098, projekt VaVNázev: Elektronické databáze ke studiu a výzkumu řeckých a latinských autorů textů starověku a středověku a raného novověku
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Informační infrastruktura výzkumu a vývoje (Národní program výzkumu)
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 15:02