VYSEKALOVÁ, Jitka a Růžena KOMÁRKOVÁ. Psychologie reklamy. Online. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2004. 264 s. ISBN 8024704021. [citováno 2024-04-23]
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Psychologie reklamy
Autoři VYSEKALOVÁ, Jitka a Růžena KOMÁRKOVÁ
Vydání 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha, 264 s. 2004.
Nakladatel Grada
Další údaje
ISBN 8024704021
Změnil Záznam byl importován z knihovního systému. Změněno: 8. 8. 2022 13:03.
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2024 19:20