HUTANU, Andrei, Gabrielle ALLEN, Stephen D. BECK, Petr HOLUB, Hartmut KAISER, Archit KULSHRESTHA, Miloš LIŠKA, Jon MACLAREN, Luděk MATYSKA, Ravi PARUCHURI, Steffen PROHASKA, Ed SEIDEL, Brygg ULLMER a Shalini VENKATARAMAN. Distributed and collaborative visualization of large data sets using high-speed networks. Future Generation Computer Systems, Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science, 2006, roč. 22, č. 8, s. 1004-1010. ISSN 0167-739X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Distributed and collaborative visualization of large data sets using high-speed networks
Název česky Distribuovaná kolaborativní visualizace velkých datových sad s použití vysokorychlostních sítí
Autoři HUTANU, Andrei (840 Spojené státy), Gabrielle ALLEN (826 Velká Británie), Stephen D. BECK (840 Spojené státy), Petr HOLUB (203 Česká republika, garant, domácí), Hartmut KAISER (276 Německo), Archit KULSHRESTHA (840 Spojené státy), Miloš LIŠKA (203 Česká republika, domácí), Jon MACLAREN (840 Spojené státy), Luděk MATYSKA (203 Česká republika, domácí), Ravi PARUCHURI (840 Spojené státy), Steffen PROHASKA (840 Spojené státy), Ed SEIDEL (840 Spojené státy), Brygg ULLMER (840 Spojené státy) a Shalini VENKATARAMAN (840 Spojené státy).
Vydání Future Generation Computer Systems, Amsterdam, The Netherlands, Elsevier Science, 2006, 0167-739X.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW ScienceDirect
Impakt faktor Impact factor: 0.722
Kód RIV RIV/00216224:14610/06:00017100
Organizační jednotka Ústav výpočetní techniky
UT WoS 000238879800023
Klíčová slova anglicky collaborative visualization; distributed visualization; low-latency communication; tangibles
Štítky collaborative visualization, distributed visualization, low-latency communication, tangibles
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D., učo 3248. Změněno: 29. 4. 2020 21:39.
Anotace
We describe an architecture for distributed collaborative visualization that integrates video conferencing, distributed data management and grid technologies as well as tangible interaction devices for visualization. High-speed, low-latency optical networks support high-quality collaborative interaction and remote visualization of large data.
Anotace česky
Článek popisuje architekturu distribuovaného, kolaborativního prostředí, které integruje videokonference, management distribuce dat, gridové technologie a zařízení pro interakci s vizualizací. Vysokorychlostní optické sítě s nízkou latencí umožňují velmi kvalitní kolaborativní interakci a vzdálenou vizualizaci velkých množství dat.
Návaznosti
MSM0021622419, záměrNázev: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 20. 10. 2020 19:41