HUMPOLÍČEK, Pavel and Kamila JEŠINOVÁ. Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti (The Specifics of Formal and Content Analysis of the scenes made by indiviuals with Asocial Personality Disorder). In Sborník prací - Psychologické dny 2006. 2007. vyd. Praha: Českomoravská psychologická společnost, Psychologické dny 2006, Olomouc, 2006. p. 47-58. ISBN 978-80-7308-185-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti
Name in Czech Specifika formálních a obsahových prvků scén vytvořených jedinci s diagnostikovanou disociální poruchou osobnosti
Name (in English) The Specifics of Formal and Content Analysis of the scenes made by indiviuals with Asocial Personality Disorder
Authors HUMPOLÍČEK, Pavel (203 Czech Republic, guarantor) and Kamila JEŠINOVÁ (203 Czech Republic).
Edition 2007. vyd. Praha, Sborník prací - Psychologické dny 2006, p. 47-58, 2006.
Publisher Českomoravská psychologická společnost, Psychologické dny 2006, Olomouc
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00017195
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7308-185-0
Keywords in English The Scenotest; psychodiagnostic; forensic psychological assessment; assessment methods
Tags assessment methods, forensic psychological assessment, Psychodiagnostic, The Scenotest
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D., učo 11191. Changed: 15/1/2010 18:55.
Abstract
Článek přibližuje klinický, exploratorní výzkum, jehož cílem bylo zjistit, zda existují specifika formální a obsahové analýzy Scénotestu u jedinců, kteří trpí disociální poruchou osobnosti. Výzkumné šetření bylo realizováno ve vězeňském zařízení na výzkumném souboru 30 odsouzených, kterým byla administrována metoda Scénotest, a dále byl využit kontrolní soubor o stejném rozsahu. Získaná data byla zpracována s využitím postupů popisné statistiky a kvalitativně analyzována. Bylo zjištěno, že scény postavené jedinci s disociální poruchou osobnosti mají určitá specifika a zvláštnosti. Jedná se zejména o častější perseveraci tématu, vyšší koeficient agrese a symbolický koeficient, vyšší syndrom agrese, strachu a vyšší falický syndrom. Ve scénách je patrná častější rovnoměrnost, ohraničování a zdůrazňování okrajů. Z hlediska obsahové analýzy patřily mezi nejčastěji užité figury u výzkumného souboru na scéně houser, liška, vlak a čáp.
Abstract (in English)
The artical puts near our realized research. In our research we attempted to set the specifics of formal and content analysis of The Scenotest in individuals who suffer from the asocial personality disorder. We carried out the survey in the prison house with a sample of 30 convicts, whom we administered the Scenotest method. Then we worked with a control group of the same size. We processed the data statistically and analyzed it qualitatively. We found out that the scenes built by individuals with asocial personality disorder have certain specifics and peculiarities. Finally, we attempted their interpretation.
PrintDisplayed: 5/6/2020 15:48