SCHWARZ, Daniel and Ivo PROVAZNÍK. Low-dimensional Multimodal Deformable Registration of MRI Brain Images in Stereotaxic Space. European Journal for Biomedical Informatics. 2006, vol. 2006, No 1, p. 90-97. ISSN 1801-5603.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Low-dimensional Multimodal Deformable Registration of MRI Brain Images in Stereotaxic Space
Name in Czech Málorozměrná multimodální pružná registrace obrazů mozku z MRI ve stereotaktickém prostoru
Authors SCHWARZ, Daniel (203 Czech Republic, guarantor) and Ivo PROVAZNÍK (203 Czech Republic).
Edition European Journal for Biomedical Informatics, 2006, 1801-5603.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/06:00017204
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English image processing;image registration;MRI images;computational neuroanatomy;radial basis functions
Tags computational neuroanatomy, image processing, image registration, MRI images, radial basis functions
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D., učo 195581. Changed: 31/1/2008 11:34.
Abstract
Deformable image registration is a fundamental technique in computational neuroanatomy. An iterative multilevel block matching technique with the use of several recent inventions is proposed here. A symmetric multimodal similarity measure allows to register subject images to an arbitrary digital brain atlas. Smooth deformations produced by scattered data interpolation based on compactly supported radial basis functions suppress gross inter-subject differences and preserve the localized anatomical variability which may be further studied with selected automated morphometry methods. Four similarity measures are tested in an experiment with image data obtained from the Simulated Brain Database and a quantitative evaluation of the algorithm is presented.
Abstract (in Czech)
Pružná registrace obrazů je klíčovou technikou ve výpočetní neuroanatomii. V tomto článku je navržena registrace metodou iterativního lícování podobrazů s několika vylepšeními z oblastí mnohorozměrné multimodální registrace a registrace založené na význačných bodech. Je zde použita symetrická multimodální podobnostní metrika, díky které je možno registrovat obrazy různých subjektů na libovolný digitální atlas mozku. Výsledné deformace jsou získány pomocí interpolační techniky založené na radiálních bázových funkcích. Deformace potlačují v obrazech pouze hrubé tvarové rozdíly mezi různými subjekty a ponechávají v nich jemnou anatomickou variabilitu, která bývá předmětem následného zkoumání vybranými morfometrickými metodami. Součástí příspěvku jsou kvantitativní výsledky z experimentálního ověření navržené metody se čtyřmi různými podobnostními metrikami na obrazových datech ze simulátoru obrazů mozku.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 10/5/2021 07:07