JELÍNEK, Martin, Petr KVĚTON a Denisa DENGLEROVÁ. Adaptivní testování - základní pojmy a principy. Československá psychologie. 2006, roč. 50, č. 2, s. 163-173. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Adaptivní testování - základní pojmy a principy
Název česky Adaptivní testování - základní pojmy a principy
Název anglicky Adaptive testing - basic concepts and principles
Autoři JELÍNEK, Martin (203 Česká republika, garant), Petr KVĚTON (203 Česká republika) a Denisa DENGLEROVÁ (203 Česká republika).
Vydání Československá psychologie, 2006, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.279
Kód RIV RIV/00216224:14330/06:00015421
Organizační jednotka Fakulta informatiky
UT WoS 000237624400005
Klíčová slova anglicky diagnostics;computer adaptive testing (CAT);item response theory (IRT)
Štítky computer adaptive testing (CAT), diagnostics, item response theory (IRT)
Změnil Změnil: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc., učo 1084. Změněno: 6. 7. 2007 12:51.
Anotace
V moderní psychodiagnostice se vedle klasických testů objevuje i efektivnější postup pro zachycení sledovaných charakteristik, kterým je technika adaptivního testování. Myšlenka adaptivního testování má poměrně dlouhou historii, nicméně její výhody se prosazují až díky skutečně interaktivní počítačové administraci. Počítačová technika umožnila zavést do adaptivního procesu testování pokročilejší matematický aparát, který je znám jako teorie odpovědi na položku (IRT). Většina adaptivních testů je zaměřena do oblasti výkonové diagnostiky, nicméně snahy o rozšíření možností adaptivního přístupu směřují také do diagnostiky osobnosti.
Anotace anglicky
Besides traditional tests, contemporary diagnostics knows also a more effective way to measure psychological characteristics - adaptive testing. The idea of adaptive testing has quite a long history. However, its advantages are more evident since the computers are able of a real interactive administration. Computational power of computers enabled using advanced mathematical apparatus known as Item Response Theory (IRT). Most of adaptive tests are aimed to the area of performance testing. Nevertheless, efforts to extent the usage of adaptive testing are oriented to the personality testing.
Návaznosti
AV0Z7025918, záměrNázev: Základní výzkum v oblasti psychologie na mezioborovém základě, zejména v psychologii osobnosti, obecné psychologii a psychologii zdraví
GP406/06/P396, projekt VaVNázev: Možnosti počítačového adaptivního testování založeného na IRT v oblasti psychologické diagnostiky
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2021 19:12