HAVLAN, Petr. Majetek státu v platné právní úpravě (State Property in the Valid Legal Regulation). 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2006. 463 pp. Praktické právnické příručky a 649. ISBN 80-7201-578-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Majetek státu v platné právní úpravě
Name in Czech Majetek státu v platné právní úpravě
Name (in English) State Property in the Valid Legal Regulation
Authors HAVLAN, Petr (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 2. aktualiz. a dopl. vyd. Praha, 463 pp. Praktické právnické příručky a 649, 2006.
Publisher Linde
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/06:00017551
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-7201-578-8
Keywords in English ownership; state; administrators of the property rights and other proprietaries of the state; state property; acquiring of the property by the state; managing and disposing of the state property
Tags ownership, state, State property
Changed by Changed by: Mgr. Marie Zejdová, učo 2159. Changed: 9/4/2010 13:56.
Abstract
Jde o druhé přepracované, rozšířené a doplněné vydání publikace, která komplexně zpracovává aktuální stav právní úpravy majetku České republiky, a to v potřebných teoretických a praktických souvislostech.
Abstract (in English)
The second remade, extended and completed edition of the publication completely describes actual legal regulation of the property owned by the Czech Republic in the theoretical and practical circumstances.
PrintDisplayed: 26/3/2023 05:10