KOLEJKA, Jaromir a Vladimir PLSEK. Analýza terénu České republiky. Reliéf naší krajiny v GIS. Computer Design, Praha: Computer Press, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 75-77. ISSN 1212-4389.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza terénu České republiky. Reliéf naší krajiny v GIS
Název česky Analýza terénu České republiky. Reliéf naší krajiny v GIS
Název anglicky Terrain analysis of Czech Republic. Relief our country in GIS
Autoři KOLEJKA, Jaromir (203 Česká republika, garant) a Vladimir PLSEK (203 Česká republika).
Vydání Computer Design, Praha, Computer Press, 2005, 1212-4389.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10511 Environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/05:00024089
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky DEM - raster format - terrain analysis - slope - aspect - elevation
Změnil Změnil: doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc., učo 1107. Změněno: 31. 5. 2008 11:31.
Anotace
Podrobný digitální rastrový model terénu ČR byl testován za účelem konstrukce tématických map reliéfu vhodných pro Atlas krajiny ČR. Na základě těchto dat byla vytvořena mapa výškových stupňů reliéfu, mapa sklonitosti reliéfu a mapa expozice reliéfu. Pro srovnání byla rovněž vizualizovaná stínovaná mapa reliéfu ČR. Na jejich podkladě byla provedena analýza sledující vymezení výrazných terénních linií. V zásadě se opakují ve všech vytvořených mapách reliéfu. Většinou doposud nebyly v české geomorfologii identifikovány vzhledem k dřívější absenci podrobných digitálních dat a výkonných zpracovatelských technologií GIS.
Anotace anglicky
Detail raster digital elevation model of Czech Republic (about 80 M pixels) has been sampled before it will applied for construction of various terrain maps suitable for the Landscape atlas of Czech Republic. The map of elevation layers, slope map and aspect map were compiled. Shadowed terrain model was prepared for comparison with other maps. Using these maps a simple terrain analysis has been carried out to identify sharp lines in the landscape. The most of detected lines repeat in all three maps. Many of them were not known in Czech geomorphology because of such detail terrain data and powerful processing technology was not available before.
Návaznosti
SK/600/1/03, projekt VaVNázev: Atlas krajiny ČR
Investor: Ministerstvo životního prostředí ČR, VaV pro potřeby státní správy v oblasti ŽP
VytisknoutZobrazeno: 3. 4. 2020 14:22