RABUŠICOVÁ, Milada a Ladislav RABUŠIC. Adult Education in the Czech Republic - who participates and why. Sociologický časopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 42, č. 6, s. 1195-1218. ISSN 0038-0288.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Adult Education in the Czech Republic - who participates and why
Název česky Vzdělávání dospělých v ČR - kdo participuje a proč
Autoři RABUŠICOVÁ, Milada (203 Česká republika, garant) a Ladislav RABUŠIC (203 Česká republika).
Vydání Sociologický časopis/Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav AV ČR, 2006, 0038-0288.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.128
Kód RIV RIV/00216224:14230/06:00016556
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000244103400005
Klíčová slova anglicky adult education; life-long learning; formal education; non-formal education;
Štítky adult education, formal education, life-long learning, non-formal education
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Změněno: 16. 6. 2009 18:04.
Anotace
Adult education as a part of lifelong learning is nowadays the topic emphasised in all documents concerning educational policy, employment policy, and human resources development in the Czech Republic. Older empirical data indicate, however, that the participation of the Czech adult population in programmes of adult learning is not very common. The aim of this article, which is based on a special representative survey, Adult Learning 2005, is to confront how far Czech reality is from the ideal concepts of lifelong learning and a learning society. The authors pursue three questions: 1) To what extent is it true that education in the Czech Republic is a lifelong affair? 2) Does education of this kind occur on both a formal and non-formal level? 3) Do the Czechs engage in lifelong education, regardless of age, attained level of education, gender, and occupational status? Empirical data reveal that, despite the fact that Czech educational authorities give formal support to adult education, reality in the field is somewhat different. Education in the Czech Republic is still not lifelong; if it exists it occurs mainly within the framework of non-formal education, and only higher educated people and those with some experience in adult education participate in it.
Anotace česky
Vzdělávání dospělých jako součást celoživotníhgo učení je v současné době tématem, který se objevuje v mnoha dokumentech týkajících se české vzdělanostní politiky, politiky zaměstnanosti nebo rozvoje lidských zdrojů. Dosvadní emprická data naznačují, že účast české populace na vzdělávání dospělých není příliš intenzivní. Cílem toho článku, který je založen na datech z reprezentativního výzkumu české dospělé populace z roku 2005, je konfrontace české reality s ideálními koncepty celoživotního učení a vzdělanostní společnosti. Článek hledá odppovědi na tři otázky: 1) Do jaké míry platí, že vzdělávání dospělých je v ČR skutečně celoživotní záležitost? 2) Pokud vzdělávání dospělých existuje, má charakter vzdělávání formálního nebo neformálního? 3)Participují čeští občané na vzdělávání dospělých bez ohledu na svůj věk, úroveň jejich dosaženého vzdělání, pohlaví a zaměstnanencký status? Empirická data ukazují, že navzdory tomu, že české vzdělávací autority formálně vzdělávání dospělých podporují, realita je stále odlišná. Vzdělávání stále není v ČR celoživotní; pokud existuje, pak se děje v rámci vzdělání neformálního a participují na něm především lidé s vyšším vzděláním a pak také ti, kdo už nějakou zkušenost s celoživotním vzděláváním učinili.
Návaznosti
1J017/04-DP2, projekt VaVNázev: Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje
Investor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Vzdělávání dospělých v různých fázích životních cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje
VytisknoutZobrazeno: 29. 5. 2023 00:36