BEK, Mikuláš, Petr MACEK a Viktor PANTŮČEK. Music and War. International Musicological Colloquium Brno 2005. 2005.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Music and War. International Musicological Colloquium Brno 2005
Název česky Hudba a válka. Mezinárodní hudebně vědné kolokvium Brno 2005
Autoři BEK, Mikuláš, Petr MACEK a Viktor PANTŮČEK.
Vydání 2005.
Další údaje
Typ výsledku Uspořádání konference
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: PhDr. Petr Macek, Ph.D., učo 1731. Změněno: 12. 1. 2007 17:23.
Anotace česky
Toto mezinárodní hudebněvědné kolokvium soustředilo pozornost na problematiku hudebních kultur v době válečné. Téma hudba a válka bylo v tomto roce pojednáváno prismatem vojenské hudby vícekrát, to však nebylo cílem této konference. Pozornost se zaměřila na obecnější problematiku produkce a recepce hudby ve válečné situaci, na způsoby, jimiž se hudby chápe válečná propaganda i oponenti války, na mody, jimiž se válečná situace promítá do institucionálního zázemí hudby, ovlivňuje produkci po stránce kompozičně technické, stylové i sémantické, zasahuje do struktury nabídky i poptávky v hudebním životě a mění způsoby, jimiž lidé vnímají hudbu, a to i tu hudbu, jež vznikla v jiných, mírových časech. Přesto, že výročí konce druhé světové války je nepřehlédnutelnou dominantou zájmu o tuto problematiku, byly zařazeny i příspěvky k situaci hudby a hudební kultury za války stoleté, třicetileté či za válek napoleonských. Konference byla otevřena vědeckým přístupům z nejrůznějších pozic a sledujícím nejrůznější paradigmata či žánry hudební vědy, od příspěvků analytických přes hudebně historické až po hudebně estetické či sociologické.
VytisknoutZobrazeno: 26. 1. 2020 19:33