KOLÁŘ, Martin. Local symmetries of finite type hypersurfaces in C^2. Science in China Series A: Mathematics, Heidelberg: Science in China Press a Springer-Verlag, 2006, roč. 49, č. 11, s. 1633-1641. ISSN 1006-9283.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Local symmetries of finite type hypersurfaces in C^2.
Název česky Lokální symetrie nadploch konečného typu v C^2
Autoři KOLÁŘ, Martin (203 Česká republika, garant).
Vydání Science in China Series A: Mathematics, Heidelberg, Science in China Press a Springer-Verlag, 2006, 1006-9283.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Čína
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.311
Kód RIV RIV/00216224:14310/06:00016346
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000242922900016
Klíčová slova anglicky normal forms; finite type hypersurfaces; local equivalence problem; finite jet determination; stability group
Štítky finite jet determination, finite type hypersurfaces, local equivalence problem, Normal forms, stability group
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. RNDr. Martin Kolář, Ph.D., učo 528. Změněno: 29. 6. 2009 17:35.
Anotace
The paper gives a complete description of local automorphism groups for Levi degenerate hypersurfaces of finite type in C^2. It is also proved that, with the exception of hypersurfaces of the form v = |z|^k local automorphisms are always determined by their 1-jets. Using this result, the second part describes special normal forms which allow to decide effectively about local equivalence of two hypersurfaces given in this normal form.
Anotace česky
Článek dává úplnou klasifikaci grupy lokálních automorfismů pro Levi degenerované nadplochy konečného typu v C^2. Dále je dokázáno, že s výjimkou sférického případu jsou lokální automorfismy vždy určeny 1-jety. To dokazuje Zaitsevovu hypotézu v případě nadploch konečného typu. S využitím těchto výsledků je v poslední části článku popsána konstrukce speciální normalizace která dovoluje efektivně rozhodnou o lokální ekvivalenci dvou nadploch.
Návaznosti
GA201/05/2117, projekt VaVNázev: Algebraické metody v topologii a geometrii
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2020 13:37