ŠTĚPÁNEK, Václav. Srbské snahy o revizi principů jugoslávské ústavy z roku 1974 (Od konce šedesátých let 20. století do 8. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska v září 1987) (Serbian Attempts to Revise the Principles of the Yugoslavian Constitution of 1974 (From the End of the 1960s till the 8th Session of the Central Committee of the League of Serbian Communists in September 1987). Slovanské historické studie. Praha, Brno: Historický ústav AV ČR, 2006, vol. 31, No 31, p. 101–136. ISSN 0081-007X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Srbské snahy o revizi principů jugoslávské ústavy z roku 1974 (Od konce šedesátých let 20. století do 8. zasedání Ústředního výboru Svazu komunistů Srbska v září 1987)
Name (in English) Serbian Attempts to Revise the Principles of the Yugoslavian Constitution of 1974 (From the End of the 1960s till the 8th Session of the Central Committee of the League of Serbian Communists in September 1987
Authors ŠTĚPÁNEK, Václav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Slovanské historické studie, Praha, Brno, Historický ústav AV ČR, 2006, 0081-007X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/06:00031862
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Disintegration; Yugoslavia; Yugoslavian constitution; Kosovo; Serbia;
Tags Disintegration, Kosovo, Serbia, Yugoslavia, Yugoslavian constitution
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D., učo 17453. Changed: 27/6/2008 21:39.
Abstract
Studie popisuje složité mechanismy jugoslávské ústavy z roku 1974, která je podle mnoha odborníků jedním ze zásadních faktorů rozpadu jugoslávské federace a která z centralizovaného státu učinila prakticky stát konfederativní. Všímá si skutečnosti, že autonomní oblasti srbské federace - kosovo a Vojvodina - byly povýšeny prakticky na roveň republik a vystupovaly často proti zájmům srbského establishmentu. Gros práce je věnováno snahám srbské politické scény o změnu ústavy a zpětnou centralizaci Srbska.
Abstract (in English)
Essay describes complicated mechanisms of Yugoslavian constitution of 1974, being, based on opinion of numerous experts, one of the most important factors of the disintegration of Yugoslavian federation, and which in practice made confederation from centralized state. Paper draws attention to the fact, that autonomous provinces of Serbian federation, Kosova and Vojvodina, were raised in rank to the level of republics and often behaved against the interests of Serbian establishment. Merit of this work was dedicated to the efforts of Serbian political stage to modify the constitution and reversal centralization of Serbia.
PrintDisplayed: 21/2/2024 18:22