EN

Metric Similarity Search Implementation Framework (MESSIF)

BATKO, Michal, David NOVÁK a Vlastislav DOHNAL. Metric Similarity Search Implementation Framework (MESSIF). 2006.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Metric Similarity Search Implementation Framework (MESSIF)
Název česky Implementační knihovna pro metrické podobnostní hledání (MESSIF)
Autoři BATKO, Michal (203 Česká republika, garant), David NOVÁK (203 Česká republika) a Vlastislav DOHNAL (203 Česká republika).
Vydání 2006.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Technicky realizované výsledky (prototyp, funkční vzorek)
Obor Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14330/06:00015527
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova anglicky Similarity Search; Implementation Framework; Data Structure; Structured Peer-to-Peer Networks; Metric Space
Technické parametry Java
Štítky Data Structure, DISA, Implementation Framework, Metric Space, similarity search, Structured Peer-to-Peer Networks
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: RNDr. David Novák, Ph.D., učo 4335. Změněno: 25. 1. 2007 16:04.
Anotace
This implementation framework called MESSIF eases the task of building metric-based similarity-searching prototypes. It provides a number of modules from storage management to automatic collecting of performance statistics. Due to its open and modular design it is also easy to implement additional modules if necessary. The MESSIF also offers several ready-to-use generic clients that allow to control and test the index structures and also measure its performance.
Anotace česky
Tato implementační knihovna, nazvaná MESSIF, zjednodušuje vytváření prototypů technik podobnostního hledání v metrických prostorech. Knihovna obsahuje celou řadu modulů od organizace dat po automatický sběr výkonnostních statistik. V případě nutnosti je také snadné implementovat moduly nové, což umožňuje otevřená modulární architektura celé knihovny. MESSIF dále poskytuje několik obecných uživatelských klientů, umožňujících řídit a testovat libovolné indexační struktury včetně měření výkonu.
Návaznosti
GD102/05/H050, projekt VaVNázev: Integrovaný přístup k výchově studentů DSP v oblasti paralelních a distribuovaných systémů
Investor: Grantová agentura ČR, Doktorské granty
1ET100300419, projekt VaVNázev: Inteligentní modely, algoritmy, metody a nástroje pro vytváření sémantického webu
Investor: Akademie věd ČR, Informační společnost (Národní program výzkumu)
VytisknoutZobrazeno: 19. 3. 2019 16:23

Další aplikace