TUŠKOVÁ, Jana Marie. Variantní a dubletní tvary v současné deklinaci apelativních feminin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 175 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 58. ISBN 80-210-4138-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Variantní a dubletní tvary v současné deklinaci apelativních feminin.
Název česky Variantní a dubletní tvary v současné deklinaci apelativních feminin.
Název anglicky Variant grammar form and doublets in the contemporary declension of female appelatives
Autoři TUŠKOVÁ, Jana Marie (203 Česko, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, 175 s. Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity 58, 2006.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/06:00016359
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 80-210-4138-2
Klíčová slova česky gramatické tvary - apelativní feminina - dubleta - varianta
Klíčová slova anglicky grammar form - female appelative - doublets - variant form
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., učo 27761. Změněno: 31. 3. 2010 19:47.
Anotace
Monografie zpracovává problematiku variant a dublet v deklinaci apelativních feminin na materiálu korpusu SYN2000. Popisuje faktory ovlivňující současný stav, stanovuje jevy centrální a periferní, naznačuje vývojové tendence.
Anotace anglicky
The linguistic treatise deals with the variants and doublets of declension of female appelatives in contemporary Czech. There are used texts of Czech National Corp SYN2000. The author explanes determinants that exert influence up the situation in contemporary Czech, she delimitates centre and circumference of the system of Czech declension paradigms and predicts purposes of next development.
Návaznosti
GA405/06/1057, projekt VaVNázev: Kapitoly z české gramatiky
VytisknoutZobrazeno: 4. 8. 2020 04:55