RADVAN, Michal a Jan NECKÁŘ. Majetkové daně z pohledu ekonomického. In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 78-101. ISBN 80-248-1243-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Majetkové daně z pohledu ekonomického
Název anglicky Property Taxes from the Economical Point of View
Autoři RADVAN, Michal (203 Česká republika, garant) a Jan NECKÁŘ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Ostrava, Úloha práva při regulaci ekonomických procesů, od s. 78-101, 24 s. 2006.
Nakladatel Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/06:00018545
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 80-248-1243-6
Klíčová slova anglicky Property tax; Real-estate tax; Inheritance tax; Gift tax; Real-estate transfer tax; Road tax; Budget destination of taxes
Štítky Budget destination of taxes, Gift tax, Inheritance tax, Property tax, Real-estate tax, Real-estate transfer tax, Road Tax
Změnil Změnil: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D., učo 12547. Změněno: 14. 6. 2007 22:11.
Anotace
Příspěvek se zabývá majetkovými daněmi z pohledu teoretického a ekonomického. Cílem je poukázat na význam daně z nemovitostí, transferových daní (daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí) a silniční daně jak z hlediska poplatníka daně, tak i z úrovně veřejných fondů.
Anotace anglicky
The article deals with property taxes from the theoretical and economic view. The aim is to point out a sense of real-estate tax, transfer taxes (inheritance tax, gift tax, real-estate transfer tax) and road tax from both the taxpayer’s and the public funds’ point of view.
VytisknoutZobrazeno: 20. 5. 2024 13:28