MAREČKOVÁ, Elena and Hana REICHOVÁ. Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině (Introduction to medical terminology. Basic Latin and Greek). 2. dotisk 5., nezm. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 187 pp. ISBN 978-80-210-4072-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do lékařské terminologie. Základy latiny s přihlédnutím k řečtině
Name (in English) Introduction to medical terminology. Basic Latin and Greek
Authors MAREČKOVÁ, Elena and Hana REICHOVÁ.
Edition 2. dotisk 5., nezm. vyd. Brno, 187 pp. 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Language Centre
ISBN 978-80-210-4072-4
Keywords (in Czech) latina; řečtina; lékařská terminologie; gramatika; slovní zásoba
Keywords in English Latin; Greek; medical terminology; grammar; vocabulary
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Alena Rokosová, učo 107259. Changed: 23/6/2011 12:03.
Abstract
Učební texty zprostředkují studentům medicíny ty partie z latinské, popř. řecké gramatiky a tu část odborného lexika, jež jsou nezbytné pro elementární orientaci v lékařské terminologii a jejichž znalost je předpokladem racionálního studia.
Abstract (in English)
The teaching texts mediate the parts of Latin and/or Greek grammar and the part of specialized texts which are necessary for elementary orientation of students in medical terminology and thew knowledge of which represents the precondition of rational study.
PrintDisplayed: 16/6/2021 00:10