SOVADINOVÁ, Iva, Luděk BLÁHA, Jaroslav JANOŠEK, Klára HILSCHEROVÁ, J. GIESY, P.D. JONES a Ivan HOLOUBEK. Cytotoxicity and Aryl Hydrocarbon Receptor-Mediated Activity of N-heterocyclic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - Structure-Activity Relationships. Environmental Toxicology and Chemistry. Pensacola, FL, USA: SETAC, 2006, roč. 25, č. 1, s. 1291-1297. ISSN 0730-7268.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cytotoxicity and Aryl Hydrocarbon Receptor-Mediated Activity of N-heterocyclic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons - Structure-Activity Relationships.
Název česky Cytotoxicita a Ah receptorem zprostředkovaná aktivita N-heterocyklických polycyklických aromatických uhlovodíků - strukturně-aktivitní vztahy
Autoři SOVADINOVÁ, Iva (203 Česká republika), Luděk BLÁHA (203 Česká republika, garant), Jaroslav JANOŠEK (203 Česká republika), Klára HILSCHEROVÁ (203 Česká republika), J. GIESY (840 Spojené státy), P.D. JONES (840 Spojené státy) a Ivan HOLOUBEK (203 Česká republika).
Vydání Environmental Toxicology and Chemistry, Pensacola, FL, USA, SETAC, 2006, 0730-7268.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30304 Public and environmental health
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 2.202
Kód RIV RIV/00216224:14310/06:00016426
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000240373600015
Klíčová slova anglicky Cytotoxicity;Aromatic Hydrocarbons
Štítky Aromatic Hydrocarbons, cytotoxicity
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Luděk Bláha, Ph.D., učo 15473. Změněno: 18. 3. 2010 10:16.
Anotace
This study presents results of cytotoxicity and Aryl Hydrocarbon Receptor-Mediated Activity of N-heterocyclic Polycyclic Aromatic Hydrocarbons along with their parental compounds determined in a model in vitro system. Structure-Activity Relationship was performed to determine the structural features of the compounds related to the observed effects.
Anotace česky
Tato studie popisuje cytotoxicitu a Ah receptorem zprostředkovanou aktivitu N-heterocyklických polycyklických aromatických uhlovodíků a jejich parentálních látek hodnocenou v in vitro modelu. Na základě získaných dat byly analyzovány strukturně-aktivitní vztahy k určení nejvýzmamnějších strukturních paramtů ovlivňujících sledované účinky.
Návaznosti
GP525/05/P160, projekt VaVNázev: In vitro modely pro studium endokrinní disrupce - účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
Investor: Grantová agentura ČR, In vitro modely pro studium endokrinní disrupce - účinky tradičních a nových typů persistentních organických polutantů
MSM0021622412, záměrNázev: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Akronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální , regionální a lokální úrovni
VytisknoutZobrazeno: 21. 2. 2024 20:13