CHRZ, Vladimír, Ivo ČERMÁK a Veronika PLACHÁ. Porozumění zkušenosti nemocných rakovinou prsu:narativní přístup. Československá psychologie. 2006, L, č. 6, s. 507-521. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Porozumění zkušenosti nemocných rakovinou prsu:narativní přístup
Název anglicky Understanding the experience of patients with breast cancer: the narrative approach
Autoři CHRZ, Vladimír (203 Česká republika), Ivo ČERMÁK (203 Česká republika, garant) a Veronika PLACHÁ (203 Česká republika).
Vydání Československá psychologie, 2006, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.279
Kód RIV RIV/00216224:14230/06:00016435
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000243774800002
Klíčová slova anglicky brest cancer; finitude of life; contingency; control; narrative configuration
Štítky brest cancer, contingency, Control, finitude of life, narrative configuration
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 2. 7. 2009 12:41.
Anotace
Zkušenost onemocnění rakovinou je radikální konfrontací s lidskou konečností. Cílem výzkumu je porozumět zkušenosti žen, které prodělaly rakovinové onemocnění. Za tímto účelem bylo zkoumáno sedm žen s diagnózou rakoviny prsu, které se účastnily programu Mamma-Help. Byla užita metoda narativního rozhovoru, při němž byly zkoumané ženy povzbuzovány, aby ve spontánním vyprávění zprostředkovaly biografické události s jejich konkrétními situačními průběhy. Příspěvek informuje o výsledné fázi interpretace rozhovorů, která je zaměřena na celek zkušenosti jednotlivých žen. Pozornost je věnována tomu, jak je zkušenost onemocnění rakovinou prsu ztvárněna prostřednictvím figur, zápletek či žánrů životního příběhu. Zkušenost artikulovaná v rozhovorech naznačuje, že konfrontace s konečností lidského života je klíčovým momentem, od něho se odvíjí způsob narativní konfigurace. Nemoc ohrožující život je otřásající zkušeností nutící člověka předefinovat svůj zavedený způsob „bytí ve světě“. Narativní konfigurace jsou výsledkem „biografické práce“, jejímž prostřednictvím je znovu-nastolována určitá podoba kontroly a predikce běhu událostí.
Anotace anglicky
The experience of cancer disease represents radical confrontation with the human finiteness. The goal of the research was to understand the experience of women who passed the breast cancer. For this purpose seven women with breast cancer diagnosis who were taking part in the Mamma-Help program were investigated. We used narrative interviews to obtain a spontaneous articulation of this critical point in the women’s life. The study gives information concerning tzhe resultinh phase of interpretation of interview that is oriented to the complex experience of individual women. The attention is given to the way in which the experience of breast cancer disease is shaped by means of figures, plots or genres of life story. The experience articulated in the narrative interviews indicates that the confronation with the finitude of human life is the key moment that the way of narrative configuration is unwinded. The diseas threatening the life is shocking experience forcing humans to redefine „being in the world“. Narrative configurations are the result of the „biographical work“ through what certain form of control and prediction of the events run is restored again.
Návaznosti
GA406/06/1577, projekt VaVNázev: Analýza textu jako výzkumný a diagnostický nástroj
VytisknoutZobrazeno: 19. 6. 2024 09:53