HOLUB, Petr, Ravi PARUCHURI, Stacey SIMMONS, Tomáš REBOK, Andrei HUTANU, Daniel EILAND a Miloš LIŠKA. Enabling Technologies for Teaching an HPC Class as a Distributed Course. In SPR2007 - The 9th Annual SURA/ViDe Conference, Atlanta, Internet2, USA. 2007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Enabling Technologies for Teaching an HPC Class as a Distributed Course.
Název česky Technologie pro výuku distribuovaného kurzu HPC
Autoři HOLUB, Petr (203 Česká republika, garant), Ravi PARUCHURI (840 Spojené státy), Stacey SIMMONS (840 Spojené státy), Tomáš REBOK (203 Česká republika), Andrei HUTANU (840 Spojené státy), Daniel EILAND (840 Spojené státy) a Miloš LIŠKA (203 Česká republika).
Vydání SPR2007 - The 9th Annual SURA/ViDe Conference, Atlanta, Internet2, USA, 2007.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14610/07:00022062
Organizační jednotka Ústav výpočetní techniky
Klíčová slova anglicky Distributed video processing; Internet Backplane Protocol; Distributed Encoding Environment; Lecture recording
Štítky distributed encoding environment, distributed video processing, Internet Backplane Protocol, lecture recording
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. RNDr. Petr Holub, Ph.D., učo 3248. Změněno: 17. 6. 2009 19:43.
Anotace
Louisiana State University with technological support from Masaryk University (Czech Rep.) has decided to launch a unique experimental class on high-performance computing taught by prof. Thomas Sterling in spring semester 2007. This class enables students of multiple universities to participate interactively using high-end multimedia technologies. The class uses low-latency interactive uncompressed high-definition video at 1.5Gbps and AccessGrid audio to connect LSU, Louisiana Tech University, University of Arkansas, MCNC and Masaryk University. In this talk, we will focus on the enabling technologies used, namely the video and audio (from both hardware and software perspective) and the distribution system. Supporting technologies---like streaming solutions using VLC, QuickTime, Webex---will be mentioned as well, as they are utilized namely to provide the content to participants connected via other than very high bandwidth networks. Because of problem with different start of semesters at different schools, a recording system has been developed that enables real-time storage of the uncompressed HD video and audio, so that the content can be replayed to the students in the original quality after the semester starts. The talk will also highlight the challenging issues that were encountered both before the course started and during its run, particularly focusing on appropriate audio setup.
Anotace česky
Louisiana State University s technickou podporou Masarykovy Univerzity v Brně nastartovala unikátní experiment distribuované výuky kurzu superpočítačů vedeného profesorem Thomasem Sterlingem v jarním semestru roku 2007. Tento kurz tak s využitím aktuálních high-end technologií umožňuje studentům mnoha univerzit interaktivně se účastnit výuky daného kurzu, aniž by museli cestovat tisíce kilometrů. Pro přenos videa bylo použito nekomprimované HD video a AccessGrid audio, které pak spojovaly Luisiana State University, University of Arkansas, MCNC a Masarykovu univerzitu. Tato přednáška se věnuje využitým technologiím, zejména audio a video části (a to jak z hardwarové, tak softwarové stránky) a distribučnímu systému. Kvůli problému různých začátků semestrů na zúčastněných univerzitách byl navržen a implementován nahrávací systém, který umožňuje ukládání přicházejících audio a video dat v reálném čase, takže obsah přednášky může být studentům přehrán v původní kvalitě po začátku semestru. V přednášce budou také rozebrány důvody a řešení problémů, které se objevily jak před začátkem, tak v průběhu kurzu (týkající se zejména audio části).
Návaznosti
MSM0021622419, záměrNázev: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
MSM6383917201, záměrNázev: Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace
VytisknoutZobrazeno: 22. 10. 2020 03:39