ČERMÁK, Ivo a Táňa FIKAROVÁ. Kognitivní charakteristiky příběhů v TAT a jejich diagnostický význam. In:J.Ženatý,I.Čermák,R.Telerovský (eds.), Rorschach a projektivní metody. In Rorschach a projektivní metody. Praha: Nakladatelství IPVZ a Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody, 2007. s. 175-212. Ročenka Rorschach a projektivní metody. ISBN 978-80-87023-02-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kognitivní charakteristiky příběhů v TAT a jejich diagnostický význam.
Název anglicky Cognitive characteristics of TAT stories and their diagnostic meaning
Autoři ČERMÁK, Ivo (203 Česká republika, garant) a Táňa FIKAROVÁ (203 Česká republika).
In:J.Ženatý,I.Čermák,R.Telerovský (eds.), Rorschach a projektivní metody.
Vydání Praha, Rorschach a projektivní metody, od s. 175-212, 38 s. Ročenka Rorschach a projektivní metody, 2007.
Nakladatel Nakladatelství IPVZ a Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/07:00019380
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-87023-02-0
Klíčová slova anglicky narrativity; story; narrative sensitivity; perceptual integration; concrete and abstract thinking; information processing
Štítky concrete and abstract thinking, information processing, narrative sensitivity, narrativity, perceptual integration, story
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., učo 27253. Změněno: 18. 6. 2009 18:21.
Anotace
Autoři vymezují základní východiska pro interpretaci kognitivních charakteristik příběhů v TAT. Příběh chápou jako reprezentaci já a výraz koherence života, narativitu jako způsob vyprávění příběhu, potíž v příběhu jako zdroj pro jeho rozvíjení a scénář jako principy organizace zkušenosti. Narativní senzitivitu považují autoři za nezbytnou diagnostickou kompetenci pro porozumění příběhům. Poselství příběhu je diferencováno ve vztahu k procesu vyprávění a jeho obsahu. Jeho diagnostický význam je demonstrován na příkladech. Stručně jsou porovnány některé přístupy k hodnocení formálních charakteristik příběhů v TAT. Důkladně je popsán systém hodnocení kognitivních charakteristik podle Hedwig Teglasi. Vysvětlovací a diagnosticky relevantní možnosti uvedeného přístupu jsou ilustrovány případovou studií.
Anotace anglicky
The authors define a framework for interpretation of cognitive characteristics of TAT stories. They conceive story as a representation of self and as a manifestation of life coherence and continuity, narrativity as a way of story telling, trouble in story as a source of its development, and script as a set of principles for experience organization. They argue that narrative sensitivity is an essential diagnostic competency needed for story understanding. The story import is diferentiated in relation to the process of story telling and to the story content. Its diagnostic meaning is exemplified. Some approaches to evaluation of formal characteristic of TAT stories are compared. Hedwig Teglasi approach to cognitive characteristic evaluation is described profoundly. Explicative and diagnostically relevant possibilities of that approach are illustrated by the case study.
Návaznosti
AV0Z70250504, záměrNázev: Člověk v kontextech celoživotního vývoje
GA406/06/1577, projekt VaVNázev: Analýza textu jako výzkumný a diagnostický nástroj
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 00:03