REBOK, Tomáš. DiProNN: Distribuovaný programovatelný síťový prvek s podporou virtuálních strojů. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CESNET, z. s. p. o. a Univerzita Palackého Olomouc, 2007. s. 95-99, 5 s. ISBN 978-80-244-1687-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název DiProNN: Distribuovaný programovatelný síťový prvek s podporou virtuálních strojů
Název anglicky DiProNN: VM-based Distributed Programmable Network Node Architecture
Autoři REBOK, Tomáš.
Vydání Olomouc, Širokopásmové sítě a jejich aplikace, od s. 95-99, 5 s. 2007.
Nakladatel CESNET, z. s. p. o. a Univerzita Palackého Olomouc
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20200 2.2 Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Fakulta informatiky
ISBN 978-80-244-1687-8
Klíčová slova anglicky stream processing;DiPRoNN;DiPRoNN programming model;DiPRoNN program;ARTP protocol
Štítky ARTP protocol, DiProNN, DiPRoNN program, DiPRoNN programming model, stream processing
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D., učo 39685. Změněno: 29. 5. 2007 16:55.
Anotace
Koncept aktivních sítí navyšuje stávající pasivní architekturu počítačových sítí o novou síťovou vrstvu, která umožňuje provádění uživatelských programů na vnitřních prvcích sítě, nazývaných pro-gramovatelné/aktivní směrovače. Tyto uživatelské (aktivní) programy zpracovávají uživateli zasílaná data uvnitř sítě, takže funkcionalitu potřebnou pro jejich zpracování není potřeba zajišťovat na všech koncových uzlech podílejících se na dané komunikaci, ale pouze na vnitřním aktivním prvku. Příkla-dem možných aplikací je transkódování vysocekvalitního videa do nízké kvality pro účely videokonfe-rencí tak, aby bylo dostupné i pro uživatele připojené linkami s nízkou propustností, nebo kódování dat procházejících nedůvěryhodným síťovým kanálem. Díky stále narůstajícím rychlostem síťových linek, s nimiž ovšem narůstají i požadavky aplikací na jejich propustnost, se samostatný aktivní uzel stává pro zpracování vysokorychlostních dat v reál-ném čase nepoužitelným v případech, kdy je toto zpracování složitější. Příspěvek obsahuje popis architektury síťového prvku nazvaného DiProNN (Distributed Pro-grammable Network Node), který s využitím výhod plynoucích z návrhu jeho architektury založené na virtuálních strojích vylepšuje škálovatelnost takovýchto aktivních systémů jak co do počtu současně běžících aktivních programů, tak co do maximální rychlosti toku jednoho zpracovávaného síťového proudu. Prvek DiProNN je určen zejména pro zpracovávání síťových proudů, a proto pro usnadnění jeho programování v příspěvku navrhujeme i vhodný programovací model, který programování prou-dových aplikací pro DiProNN zejména díky virtualizaci jeho architektury značně usnadňuje.
Anotace anglicky
The active network approach allows an individual user to inject customized programs into active nodes in the network, usually called programmable/active nodes, and thus process data in the network as it passes through. As the speeds of network links still increase, and subsequently, the applications' demands for the network bandwidth increase as well, a single active node is infeasible to process such high-bandwidth user data in real-time, since the processing may be fairly complex (e.g., high-quality video down-sampling for videoconference clients with low bandwidth connectivity). The paper presents the architecture of DiProNN node---the VM-based Distributed Programmable Network Node, that improves the scalability of such an active system with respect to number of active programs simultaneously running on the node and with respect to the bandwidth of each passing stream processed. Since the node is primarily meant to perform stream processing, and to make programming of stream processing applications for DiProNN node easier, we also propose suitable modular programming model. To make DiProNN programming more comfortable, the model takes advantages of DiProNN virtualization---using standard network services the DiProNN node interconnects standalone special-purpose active programs into an abstractly described complex processing system.
Návaznosti
MSM0021622419, záměrNázev: Vysoce paralelní a distribuované výpočetní systémy
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
MSM6383917201, záměrNázev: Optická síť národního výzkumu a její nové aplikace
VytisknoutZobrazeno: 26. 10. 2020 12:20