MALÝ, Tomáš. Komemorativní kultura v českých zemích raného novověku. In Jakubec, Ondřej (red): Ku večné památce : Malované renesanční epitafy v českých zemích. Olomouc: Muzeum umění Olomouc, 2007. s. 36-43. ISBN 978-80-85227-88-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komemorativní kultura v českých zemích raného novověku
Název anglicky The Culture of Remembrance in Early Modern Czech Lands
Autoři MALÝ, Tomáš (203 Česká republika, garant).
Vydání Olomouc, Jakubec, Ondřej (red): Ku večné památce : Malované renesanční epitafy v českých zemích, s. 36-43, 2007.
Nakladatel Muzeum umění Olomouc
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Fulltext
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00022139
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-85227-88-8
Klíčová slova anglicky Remembrance;religious situation;confessional aspects;czech lands;16th and 17th centuries
Štítky 16th and 17th centuries, confessional aspects, Czech Lands, religious situation, Remembrance
Změnil Změnil: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D., učo 22854. Změněno: 26. 3. 2010 15:45.
Anotace
Studie je zamyšlením nad problematikou kultury komemorace v souvislosti se specifickou náboženskou situací v českých zemích 16. a 17. století. Snaží se ukázat vliv rozšíření reformace na vytvoření nových prvků komemorativní kultury, která byla spojena se zcela jiným pojetím památky zemřelých než dosavadní (pozdně středověká) memorie. Součástí je také pokus o reflexi konfesijních prvků v oblasti komemorativních památek, zejména v době konfesijního napětí na přelomu 16. a 17. století. V neposlední řadě je pozornost věnována také dalšímu vývoji protestantské komemorace, jejímu úpadku v 17. století a opětnému prosazení katolického systému památky zesnulých.
Anotace anglicky
The paper deals with the problems of a commemorative culture, which was established within the context of a specific religious situation in the lands of the Czech Crown during the 16th and 17th centuries. It tries to show a close connection between the spreading Reformation and founding of new components of the commemorative culture, that was, compared with the late medieval period, characterized by a different conception of remembrance. The essay also takes into account a penetrating of confessional items into this field, especially in time of the confessional strain at the turn of the 16th and 17th centuries. Last but not least deals the paper with later trends in the Protestant remembrance: decline of such commemoration in the 17th century owing to a newly established catholic system of salvation.
Návaznosti
MSM0021622426, záměrNázev: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2019 15:22