ŠKARABELOVÁ, Simona. Multiplikační efekty dotací do brněnských divadel. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. 1. vydání. Praha: VŠE, 2007, s. 102-111. ISBN 978-80-9036-542-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Multiplikační efekty dotací do brněnských divadel
Název anglicky Multiplication effects of grants to theatres in Brno
Autoři ŠKARABELOVÁ, Simona (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vydání. Praha, Teoretické a praktické aspekty veřejných financí, od s. 102-111, 10 s. 2007.
Nakladatel VŠE
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/07:00020291
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-9036-542-1
Klíčová slova anglicky Culture; cultural processes; private goods; public goods; mixed goods; positive external cost; negative external cost; multiplication effect; cost-benefit analysis (CBA)
Štítky cost-benefit analysis (CBA), cultural processes, culture, mixed goods, multiplication effect, negative external cost, positive external cost, private goods, public goods
Změnil Změnila: Ing. Naďa Voráčová, učo 62883. Změněno: 26. 6. 2008 14:03.
Anotace
Brněnská radnice se v současné době potýká s problémem nedostatku financí na kulturu, proto nepodporuje své příspěvkové organizace, tak jak na to byly zvyklé. Peníze na podporu jiných kulturních zařízení soukromého typu logicky též není dostatek. K tomu je radnice obviňována, že nerozděluje zdroje podle předem daných ekonomických kritérií. Proto ESF MU iniciovala výzkum multiplikačních efektů dotací do brněnských divadel, který právě v těchto dnech prostřednictvím dvou diplomových prací studentek fakulty probíhá. Data se sbírají v Národním divadle Brno, v Městském divadle Brno a ve dvou scénách Centra experimentálního divadla. Získávají se informace jak z ekonomického oddělení, tak od abonentů. Při tradičním hodnocení efektů výdajů veřejných rozpočtů na kulturu, resp. divadla je totiž zpravidla zcela opomíjena analýza poptávající strany této transakce, tj. samotných návštěvníků kulturních a uměleckých akcí. Tento přístup není novinkou, už v roce 1999 probíhal ve čtyřech mimopražských divadlech, nicméně pro Brno to bude přínosná informace, která může posloužit k řešení v úvodu zmíněných problémů. Příspěvek si klade za cíl informovat o metodách, průběhu i průběžných výsledcích tohoto výzkumu.
Anotace anglicky
Brno municipality faces recently a problem of financial lack in culture, therefore it does not support own allowance organizations as it was usual. There is also a lack of money to support private cultural institutions. In addition, Brno municipality is accused of disobedience to given economic conditions in resource redistribution. According to this ESF MU has initiated research of multiplication effects of grants to theatres in Brno, which is nowadays in progress. The data has been collected in the National Theatre Brno, the City Theatre Brno and in two stages of the Centre of Experimental Theatre. Information has been acquired from economic departments and from subscribers. Demand side analysis is often left out in traditional evaluations of public cost effects in culture, esp. theatres. This approach is not new, it was applied in 1999 to four non-Prague theatres, but nevertheless it could give useful information for Brno which may help to solve above mentioned problems. The goal of this paper is to inform about used methods, process and running results of this research.
Návaznosti
GA402/05/0974, projekt VaVNázev: Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb
Investor: Grantová agentura ČR, Podíl nestátních neziskových organizací na zabezpečování veřejných služeb
VytisknoutZobrazeno: 13. 6. 2024 18:51