KŘIPAČ, Miroslav. Adaptive Request Management Systems. Brno, Czech Republic: Masaryk university, 2006. 98 s. Doctoral Thesis.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Adaptive Request Management Systems
Název česky Systémy s adaptivní správou požadavků
Autoři KŘIPAČ, Miroslav (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Czech Republic, 98 s. Doctoral Thesis, 2006.
Nakladatel Masaryk university
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14330/06:00018723
Organizační jednotka Fakulta informatiky
Klíčová slova anglicky overloading; web-based information systems; request management; high performance databases; database clusters
Štítky database clusters, high performance databases, overloading, request management, web-based information systems
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Ľuboš Lunter, učo 143320. Změněno: 31. 3. 2010 12:18.
Anotace
Web-based technologies are currently able to improve quality of services provided by information systems. System architects can benefit from easier management of applications and users appreciate wider data access. However, building information infrastructure strictly on web browsers may bring additional problems. One of these complications, which occur mainly inside large-scale information systems with strictly on-line transaction processing is that systems are opened potentially to a high number of users who access the system concurrently, which may easily cause system overloading. The first goal of this thesis is to propose alternative desirable architecture of largescaled web-based information system, which is able to scale each resource easily according to its actual needs. Still, some situations, in which system load abnormally grows, cannot be resolved by adding more computational resources due to huge waste of investments. For this reason, the main part of this work focuses on alternative methods of automatic system adaptation to actual user behaviour. In this approach, a system can detect abnormal request load on-line and automatically adapt its request management to prevent overloading and ensure sufficient response to relevant requests. This thesis also includes possible methods of automatic system state detection, request classification and request management techniques.
Anotace česky
Webové technologie jsou v současné době schopné zvyštovat kvalitu služeb poskytovaných informačnímy systémy. Architekti systémů mohou těžit ze snadnější správy aplikací pro koncové uživatele a ze širšího přístupu k datům. Přesto však tvorba informační infrastruktury postavené striktně na webových prohlížečích může přinést další návazné problémy. Jednou z takovýchto komplikací, která může nastat zejména v rozsáhlých informačních systémech s výhradně online zpracováním transakcí, je skutečnost, že systémy jsou otevřené potenciálně velkému množství uživatelů, kteří přistupují k systémy zároveň, což může jednoduše způsobit přetížení systému. Prvním cílem této práce je navrhnout vhodnou alternativní architekturu rozsáhlého webového informačního systemu, který je schopen škálovat všechny své zdroje jednoduše vzhledem k aktuálním potřebám. Přesto některé situace, ve kterých vzroste zátěž systému mimořádně, nemohou být řešeny přidáním dalších výpočetních zdrojů, neboť by došlo k nadměrnému plýtvání potřebných investic. Z tohoto důvodu se hlavní část této práce zaměřuje na alternativní metody automatické adaptace systému na aktuální chování uživatelů. V případě tohoto přístupu umí systém automaticky detekovat mimořádnou zátěž požadavků a v reálném čase automaticky adaptovat mechanismus jejich správy, čímž zabrání přetížení a zajistí dostatečnou odezvu pro relevantní požadavky. Tato práce obsahuje také možné metody detekce stavu systému, klasifikace požadavků a technik jejich správy.
Návaznosti
LA 168, projekt VaVNázev: Účast ČR ve výzkumném sdružení ERCIM
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, INGO (jen po projekty s počátkem řešení v roce 2010)
VytisknoutZobrazeno: 22. 2. 2020 01:47