BIČAN, Aleš. Notes on Diaereme. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 54, 1-2, s. 12. ISSN 0231-7567.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Notes on Diaereme
Název česky Poznámky k dierému
Autoři BIČAN, Aleš (203 Česká republika, garant).
Vydání Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Brno, Masarykova univerzita, 2006, 0231-7567.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Elekronická verze článku
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00018729
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky diaereme; juncture; Czech; boundary-signals; disjuncture
Štítky boundary-signals, Czech, diaereme, disjuncture, juncture
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Aleš Bičan, Ph.D., učo 64391. Změněno: 29. 3. 2010 15:59.
Anotace
The goal of the paper is to give a few notes on diaereme (juncture). The phonological function of diaereme is signalization of boundaries between grammatical units, usually words. The paper is concerned with different realizations of diaereme and its relation to accent, particularly in Czech. At the end of the paper there is a brief appendix on the origin of the word "diaereme".
Anotace česky
Cílem tohoto článku je podat několik poznámek týkajících se dierému (junktury). Fonologickou funkcí dierému je signalizace hranic gramatických jednotek, obyčejně slov. Článek se dále zabývá různými realizacemi dierému a vztahu dierému k přízvuku, speciálně v češtině. Ke konci článku je krátký dodatek zabývající se původem slova dierém.
VytisknoutZobrazeno: 24. 10. 2020 05:42