VÍTKOVÁ, Marie a Miroslava BARTOŇOVÁ. Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení. 1. vyd. Brno: Paido Brno, 2007. 159 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-140-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení
Název česky Strategie ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a specifické poruchy učení
Název anglicky Strategies in education of pupils with special education needs and specific learning disorders
Autoři VÍTKOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant) a Miroslava BARTOŇOVÁ (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Brno, 159 s. Edice pedagogické literatury, 2007.
Nakladatel Paido Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/07:00032100
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-140-9
Klíčová slova anglicky strategies education of pupils with special education needs specific learning disorders
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc., učo 1615. Změněno: 10. 2. 2009 10:04.
Anotace
Kniha se zabývá problematikou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Obsahuje kapitoly týkající se integrace a inkluze, speciálníhoškolství a charakterizuje kurikulární dokumenty. Dále řešíoblast vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, žáků se specifickými poruchami učení a žáků s mentálním postižením a souběžným postižením více vadami.
Anotace anglicky
The book deals with the education of pupils with special educational needs. It contains chapters on the integration and inclusion, and is characterized speciálníhoškolství curricular documents. Furthermore řešíoblast education to socially disadvantaged pupils, pupils with specific learning disabilities and students with mental disabilities and multiple disabilities parallel defects.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 19. 9. 2020 00:59