RABUŠIC, Ladislav a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA. Preferenční teorie Hakimové v českém kontextu. Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje. Praha, 2007, roč. 49, č. 2, s. 77-86. ISSN 0011-8265.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Preferenční teorie Hakimové v českém kontextu
Název anglicky Hakim's Preference Theory in the Czech context
Autoři RABUŠIC, Ladislav (203 Česká republika, garant) a Beatrice Elena CHROMKOVÁ MANEA (642 Rumunsko).
Vydání Demografie : Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha, 2007, 0011-8265.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/07:00020317
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova anglicky preference theory; fertility; Hakim typology;
Štítky Fertility, Hakim typology, preference theory
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc., učo 832. Změněno: 19. 6. 2007 15:12.
Anotace
Článek přináší test preferenční teorie Catherine Hakimové v českém prostředí. Prostřednictvím dat z reprezentativního výzkumu českých žen ve věku 20-40 let nejdříve kontroluje, do jaké míry i české ženy vytvářejí typologii žen orientovaných na práci/zaměstnání, žen adaptivních a žen orientovaných na rodinu a domácnost. Ve druhé části testuje, zdali tato typologie je dobrým prediktorem intenzity české plodnosti a zdali také ovlivňuje postoje českých žen k opatřením rodinné politiky.
Anotace anglicky
The article presents a test of catherine Hakim's preference theory in the Czech environment. Using data from a representative survey of Czech women between the ages 20 and 40, the authors first test to what extent Czech women conform to the typology of home-centered,, work-centered and adpative women. In the second part of the article the authors test wherther this typology is a good predictor of czech fertility and whether it influences the attitudes of czech women towards family policy measures.
Návaznosti
GA403/05/0800, projekt VaVNázev: Rodina, práce a reprodukční strategie aneb preferenční teorie v ČR
Investor: Grantová agentura ČR, Rodina, práce a reprodukční strategie aneb preferenční teorie v ČR
VytisknoutZobrazeno: 29. 5. 2023 15:04