HŘEBÍČKOVÁ, Martina a Tomáš URBÁNEK. Typologie osob: Aplikace shlukové analýzy v NEO osobnostním inventáři. Československá psychologie, Praha: Academia, 2006, roč. 50, č. 5, s. 405-418. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Typologie osob: Aplikace shlukové analýzy v NEO osobnostním inventáři
Název anglicky Typology of persons: application of cluster analysis in NEO personality inventory
Autoři HŘEBÍČKOVÁ, Martina a Tomáš URBÁNEK.
Vydání Československá psychologie, Praha, Academia, 2006, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.279
Organizační jednotka Filozofická fakulta
UT WoS 000242516500002
Klíčová slova anglicky personality types;Five Factor Model of Personality;Resilients;Overcontrolled;Undercontrolled;NEO-PI-R
Štítky NEO-PI-R, Overcontrolled, personality types, Resilients, Undercontrolled
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D., učo 18094. Změněno: 22. 6. 2007 15:34.
Anotace
Příspěvek je věnován typologickému přístupu ke zkoumání osobnosti. Ověřujeme, zda lze tři osobnostní typy (resilients, undercontrolled a overcontrolled) zaznamenat také u českých respondentů. Prezentujeme výsledky shlukové analýzy založené na odpovědích na položky NEO osobnostního inventáře (NEO-PI-R) od 2279 českých respondentů ve věku od 14 do 83 let. Nejvyšší míra koeficientu kappa určujícího míru replikovatelnosti shluku byla zaznamenána pro tříshlukové řešení; replikovalo se rovněž řešení se čtyřmi shluky. V tříshlukovém řešení charakterizují první typ (N = 770) jedinci s vysokou mírou neuroticismu a otevřenosti vůči zkušenosti a současně nízkou mírou svědomitosti. Zbývající dvě charakteristiky pětifaktorového modelu - extraverze a přívětivost, jsou ve středním pásmu. Do druhého typu (N = 755) vstupují jedinci, pro které je charakteristická zejména nízká míra otevřenosti vůči zkušenosti, extraverze, neuroticismu a přívětivosti, kdežto mírou svědomitosti spadají do středního pásma. Pro třetí typ (N = 763) je charakteristická nízká míra neuroticismu a vysoká míra ostatních charakteristik pětifaktorového modelu. V tříshlukovém řešení lze identifikovat pouze typ označovaný resilients, zatímco obvyklý profil osobnostních charakteristik overcontrolled a undercontrolled se ve dvou zbývajících typech promíchal.
Anotace anglicky
This study is concerned with the typological approach for studying personality. We deal with the question of whether the three major personality prototypes (Resilient, Overcontrolled, and Undercontrolled) can be replicated in the Czech sample. Cluster structure in self-rating based on the NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) was examined in a sample of 2279 Czech subjects aged from 14 to 83 years. The highest replicability was identified for the three-cluster solutions (median kappa coefficient 0,83), but the four-cluster solution was replicated as well (median kappa coefficient 0,76). The first type in the three-cluster solution (N = 770) was characterized by high scores on Neuroticism and Openess to Experience and low score on Conscientiousness, whereas scores on Extravesrsion and Agreeableness were average. The second type (N = 755) had primarily low scores on Openess to Experience and Extraversion, low scores on Neuroticism and Agreeableness were also detected, whereas score on Conscientiousness was average. Finally, the third type (N = 763) was characterized by low score on Neuroticism and high scores on all other scales. Only the Resilient prototypes could be clearly replicated in the three-cluster solution, whereas typical Big Five patterns of the Overcontrolled and Undercontrolled prototypes mixed into two types.
VytisknoutZobrazeno: 18. 2. 2020 10:37