VOJTOVÁ, Jarmila. Slezské nářeční rysy v Korpusu soukromé korespondence. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná [č. 41-], Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2006, roč. 54, č. 54, s. 201-207. ISSN 0231-7567.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Slezské nářeční rysy v Korpusu soukromé korespondence
Název česky Slezské nářeční rysy v Korpusu soukromé korespondence
Název anglicky Silesian dialectal characteristics in Korpus of Private Correspondence
Autoři VOJTOVÁ, Jarmila (203 Česko, garant).
Vydání Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná [č. 41-], Brno, Filosofická fakulta brněnské university, 2006, 0231-7567.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/06:00018807
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky dialektologie; slezské dialekty; jazyk soukromé korespondence
Klíčová slova anglicky dialectology; Silesian dialects; language of private correspondence
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D., učo 4755. Změněno: 25. 3. 2010 08:56.
Anotace
Příspěvek se zabývá otázkou, v jaké míře jazyk soukromé korespondence odráží nářeční původ autora. Analýza se zabývá 224 soukromými dopisy z uvedeného korpusu, které v letech 1990-2003 napsali mladí lidé pocházející ze slezské nářeční oblasti. Ve srovnání s dopisy z ostatních nářečních oblastí se ukazuje, že podíl nářečních prvků je v dopisech ze slezské nářeční oblasti významně nižší. Uchovávají se pouze rysy společné všem slezským nářečím. I zde se odráží proces nivelizace nářečí. Nápadně ustupují rysy, kterými se vymezuje podrobnější třídění slezských dialektů, jevy, jimiž se jednotlivé podskupiny liší od sebe navzájem. Zůstávají rysy méně příznakové, mající v rámci slezských nářečí maximální zeměpisné rozšíření, příp. jevy přesahující do moravských nářečí (mající tudíž pevnější pozici, neboť jsou to jevy nejen slezské, ale zároveň šířeji moravské), a dále ty rysy, které jsou shodné s hovorovou variantou spisovného jazyka.
Anotace anglicky
The contribution deals with the issue to what extent the language of contemporary private correspondence reflects the authors’ background as far as dialects are concerned. The text analyses 224 private letters from the above-mentioned corpus, written in the period from 1990 to 2003 by young people from the Silesian dialectal area. Considerably receding elements are those upon which a more detailed classification of Silesian dialects is based, elements in which the particular smaller dialectal groups differ from one another. Remaining elements are those which are less marked, with the maximum areal extent within Silesian dialects or elements outreaching to Moravian dialects (having thus a stronger position, as they are elements not only Silesian, but more generally Moravian) and also those elements corresponding with the colloquial variety of standard language.
Návaznosti
GA405/03/0248, projekt VaVNázev: Současná soukromá korespondence. Vytvoření databáze a zpracování vybraných jevů z pohledu lexikologicko-lexikografického a dialektologického
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2020 18:05