KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka (Project teaching). In Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. první. Brno: MSD s.r.o, 2007. p. 57-81. ISBN 978-80-86633-93-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Projektová výuka
Name in Czech Projektová výuka
Name (in English) Project teaching
Authors KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Edition první. Brno, Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí, p. 57-81, 25 pp. 2007.
Publisher MSD s.r.o
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Finland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-86633-93-0
Keywords in English project teaching; project method;types of projects;strengths and weaknesses of project teaching
Tags project method, project teaching, types of projects
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 9/10/2007 11:26.
Abstract
Příspěvek sumarizuje teoretická východiska projektové výuky a její současné pojetí. Definuje pojmy projekt, projektová výuka a projektová metoda.Popisuje plánování projektu, jeho přednosti a slabiny.
Abstract (in English)
The Contribution summarizesthe teheory of project teaching and its current concept. It defines project, project teaching and project method. It describes how to plan project, the projectś strenghts and weaknesses.
PrintDisplayed: 19/8/2022 09:47