Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2009

 1. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky (The Theory and practise of project teaching). 1. dotisk 1. vydání. Brno: MU Brno, 2009. 160 pp. svazek č. 100. ISBN 978-80-210-4142-4.
 2. 2008

 3. FOLTÝNOVÁ, Darina and Hana SVATOŇOVÁ. GIS And RS Project Teaching/Training. In Geography in Czechia and Slovakia. first. Brno: Masaryk University, 2008. p. 472-476. ISBN 978-80-210-4600-9.
 4. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka jako jedna z možností integrace vzdělávacího obsahu na 1. stupni ZŠ (Project teaching as one of possibility integration educational content on primary school). In Obsahová integrácia v elementárnej a predškolskej edukácii. 2008.
 5. 2007

 6. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka (Project teaching). In Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. první. Brno: MSD s.r.o, 2007. p. 57-81. ISBN 978-80-86633-93-0.
 7. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projekty a hodnotová výchova (Projects and values education). In Hodnoty a výchova. Brno: MSD, s.r.o., 2007. p. 303-311. ISBN 978-80-86633-78-7.
 8. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Význam projektové výuky při rozvoji počáteční gramotnosti (The meaning of the project teaching in the early literacy). In Školská pripravenostˇ detí v kontinuite predškolskej elementárnej edukácie. první. Banská Bystrica: PdF UMB Banská Bystrica, 2007. p. 347-354. ISBN 978-80-8083-359-6.
 9. 2006

 10. HOLUBOVÁ, Drahomíra. School, healthy life style and a demonstration of a project elaboration. In ŘEHULKA, Evžen. School and health 21. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 1131-1138. ISBN 978-80-7315-119-5.
 11. HOLUBOVÁ, Drahomíra. Škola, zdravý životní styl a ukázka projektového zpracování (School, healthy life style and a demonstration of a project elaboration). In Škola a zdraví 21. Brno, ČR. Paido, MU v Brně: Paido, 2006. p. 1139-1144. ISBN 80-210-4071-8.
 12. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky (The theory and practise of project teaching). 2006th ed. Brno: MU Brno, 2006. 160 pp. Pedagogogická teorie, svazek 9. ISBN 80-210-4142-0.
 13. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Zjišťování výsledků přípravy studentů na projektovou výuku na PdF OU a PdF MU Brno za účelem zvyšování kvality jejich celkové profesní přípravy v rámci oboru učitelství 1. stupně (The results of the inquiry into the students preparation for the project method of education at PdF OU and PdF MU Brno, with the aim of improving the quality of their total preparation for their future profession as teachers at primary schools.). In Pedagogická evaluace. Ostrava: PdF OU, 2006. p. 1-9. ISBN 80-7368-272-9.
 14. 2003

 15. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Jak vnímají a prožívají projektové vyučování žáci a učitelé? (How perceive and perform project class pupils and teachers?). In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání. Brno: Paido, 2003. 6 pp. ISBN 80-7315-046-8.
Display details
Displayed: 26/1/2022 08:49