Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2009

  1. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky (The Theory and practise of project teaching). 1. dotisk 1. vydání. Brno: MU Brno, 2009. 160 pp. svazek č. 100. ISBN 978-80-210-4142-4.
  2. 2007

  3. ŠUBRTOVÁ, Jana. Einfluss der Projektmethode auf die Entwicklung der Schlüsselkompetenzen im Fremdsprachenunterricht (Influence of project method on the development of key competences in foreign-language teaching). In Forschung im Doktorstudium am Lehrstuhl für deutsche Sprache und Literatur der Pädagogischen Fakultät der Masaryk-Universität. 1st ed. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007. p. 58-64. ISBN 978-80-210-4469-2.
  4. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Projektová výuka (Project teaching). In Výběr z reformních i současných edukačních koncepcí. první. Brno: MSD s.r.o, 2007. p. 57-81. ISBN 978-80-86633-93-0.
  5. JANÍKOVÁ, Věra. Projektová výuka jako jedna z cest k rozvoji autonomie při učení se cizím jazykům. (The Project Method as one of the Ways how to Develop the learner´s Autonomy in Foreign Language teaching.). Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2007, vol. 131, No 3, p. 9-13. ISSN 0323-0449.
  6. DOSEDLA, Martin. Projektový přístup a projektové řízení při výuce informatických předmětů (Project approach and project management for education of the informatics). In XX. Didmattech 2007. Olomouc: Votobia, 2007. p. 285-288, 3 pp. ISBN 80-7220-296-0.
  7. 2006

  8. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Teorie a praxe projektové výuky (The theory and practise of project teaching). 2006th ed. Brno: MU Brno, 2006. 160 pp. Pedagogogická teorie, svazek 9. ISBN 80-210-4142-0.
Display details
Displayed: 27/5/2022 19:08